sud, pravo, justicia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Šéfkou európskej prokuratúry bude Laura Kövesi

Európsky parlament a Rada Európskej únie sa dohodli na vymenovaní Laury Codruty Kövesiovej za prvú hlavnú európsku prokurátorku.

Komisár Günther H. Oettinger, zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová vydali pri tejto príležitosti v mene Komisie nasledujúce vyhlásenia:

Komisár Oettinger uviedol: „Európska komisia usilovne pracuje na tom, aby sa každé euro z rozpočtu EÚ vynaložilo v súlade s pravidlami a prinieslo pridanú hodnotu EÚ. To zároveň znamená, že musí účinne zakročiť proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ. Doteraz jej v tom pomáhal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý bude aj naďalej viesť nezávislé vyšetrovania a umožňovať tak vrátenie prostriedkov a prijatie ďalších ochranných opatrení. Európska prokuratúra zabezpečí, aby Únia urobila aj nasledujúci krok a skutočne postavila páchateľov trestných činov poškodzujúcich rozpočet Únie pred súd. Prajem novej hlavnej prokurátorke veľa šťastia pri riešení výziev, ktoré má pred sebou. Európska komisia aj Európsky úrad pre boj proti podvodom ju budú pri nadchádzajúcich úlohách odhodlane podporovať.“

Komisárka Jourová doplnila: „Táto dohoda je jasným signálom, že EÚ to myslí s bojom proti finančnej trestnej činnosti a ochranou peňazí daňovníkov vážne. Európska prokuratúra je vôbec prvou inštitúciou, ktorá sa bude prioritne zaoberať cezhraničnou trestnou činnosťou a zaistí, aby žiadny trestný čin proti rozpočtu EÚ nezostal nepotrestaný. Je odpoveďou na požiadavky európskych občanov a dáva európskym prokurátorom nové, silnejšie nástroje na vyšetrovanie a stíhanie týchto trestných činov na úrovni EÚ. Vítam dohodu o vymenovaní Laury Kövesiovej za prvú hlavnú európsku prokurátorku Som si istá, že pani Kövesiová odvedie na čele Európskej prokuratúry vynikajúcu prácu. Vďaka tejto dohode bude teraz možné vybudovať tento nový úrad do konca roka 2020, tak ako sa plánovalo. Komisia bude naďalej neochvejne podporovať kolektívne úsilie v boji proti podvodom a korupcii v EÚ.“

Súvislosti

Viac..  I. Štefanec: Páchatelia online sexuálneho zneužívania detí sa viac v EÚ nebudú cítiť v bezpečí

Vnútroštátne rozpočty v celej Európe každoročne prichádzajú minimálne o 50 miliárd EUR na príjmoch z DPH z dôvodu cezhraničných podvodov. Európska prokuratúra bude nezávislou a decentralizovanou prokuratúrou Európskej únie s právomocou vyšetrovať, trestne stíhať a postaviť pred súd páchateľov trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ, ako sú podvody, korupcia alebo závažné cezhraničné podvody v oblasti DPH. Nariadenie, ktorým sa v rámci posilnenej spolupráce zriaďuje Európska prokuratúra, bolo prijaté 12. októbra 2017 a účinnosť nadobudlo 20. novembra 2017. V tejto fáze sa na ňom zúčastňuje 22 krajín EÚ. Sídlom Európskej prokuratúry bude Luxemburg a Laura Kövesiová bude túto funkciu zastávať počas neobnoviteľného obdobia siedmich rokov. Jej úlohou bude organizovať prácu Európskej prokuratúry, teda zastupovať ju, riadiť jej činnosť a zaistiť jej efektívne fungovanie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …