Europske hlavne mesto inovacii
PHOTO: © European Union.

Nantes je novým Európskym hlavným mestom inovácií

Komisia na Európskych dňoch výskumu a inovácií oznámila, že Európskym hlavným mestom inovácií za rok 2019 sa stalo mesto Nantes v severozápadnom Francúzsku. Mesto Nantes získalo tento titul ako uznanie za jeho vynikajúcu schopnosť využívať inovácie na zlepšenie života svojich občanov a za jeho otvorený a kolaboratívny model riadenia.

Okrem titulu mesto získava aj peňažnú cenu vo výške jeden milión eur financovanú z programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre výskum a inováciu. Každé z piatich miest, ktoré sa umiestnili na druhom mieste, – Antverpy (Belgicko), Bristol (Spojené kráľovstvo), Espoo (Fínsko), Glasgow (Spojené kráľovstvo) a Rotterdam (Holandsko) – získalo peňažnú cenu vo výške 100 000 EUR na podporu a zintenzívnenie ich inovačných riešení v praxi.

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu, povedal: „Európske mestá svetu ukazujú, ako kombinovať inovácie zlepšujúce odolnosť miest a udržateľnosť s inkluzívnymi demokratickými procesmi a otvorenou správou vecí verejných. Nantes je neobyčajným príkladom toho, ako môže mesto zapojiť svojich občanov do riešenia výziev, akými sú energetická efektívnosť, starnúce obyvateľstvo, digitálna transformácia a sociálne začlenenie. Takto možno inovácie využívať v prospech občanov.“

Johanna Rolland, primátorka mesta Nantes a predsedníčka metropolitnej oblasti Nantes Métropole v tejto súvislosti uviedla: Inovácie všetkých a pre všetkých stoja v srdci našich politík. Preto mám česť prevziať ocenenie Európske hlavné mesto inovácií za rok 2019. Pre mňa to znamená uznanie kvality nášho dialógu s občanmi a dynamiky nášho metropolitného ekosystému inovácií.“

Mesto Nantes je piatym mestom, ktoré toto ocenenie získalo, a po Barcelone druhým mestom, ktoré nie je hlavným mestom. Vyvinulo víziu a prax otvorenej správy vecí verejných, do ktorej sa v rámci nepretržitého dialógu zapájajú občania, asociácie a experti. Takisto má prosperujúcu komunitu digitálnych a začínajúcich podnikov, ktorá pomáha rozvíjať a vykonávať verejné politiky.

Vlajkové politiky a projekty mesta Nantes:

  • „Veľké debaty“ s občanmi s cieľom diskutovať o témach ako napríklad energetická transformácia: do tejto iniciatívy sa zapojilo viac ako 55 000 osôb a jej výsledkom bol plán z roku 2018 obsahujúci 33 ambicióznych záväzkov, ktorého vykonávanie monitoruje komisia nezávislých občanov a zainteresovaných strán.
  • 15 miest, ktoré treba znovu objaviť“ (a stovky podobných iniciatív občanov): súťažný výber nápadov, ktoré predložili občania a ktoré viedli napríklad k tomu, že sa nevyužitá kaplnka premenila na mestskú farmu na pestovanie húb, že sa v bývalej školskej umeleckej galérii vytvorilo stredisko na šírenie povedomia o nulovom odpade a že sa v bývalej reštaurácii zriadila solidárna kantína, kde dobrovoľníci pripravujú jedlo pre osoby v núdzi.
  • Nantes City Lab“ pomáha inovátorom otestovať nové riešenia v reálnom živote poskytnutím fyzickej a digitálnej infraštruktúry, čo viedlo napríklad k výstavbe sociálneho domu na 3D tlačiarni len za tri dni alebo k autonómnej kyvadlovej doprave poháňanej výlučne solárnymi panelmi na ceste.
  • Kreatívna továreň“, ktorá je systémom podpory pre kreatívny a kultúrny priemysel, a „Eko-inovačná továreň“, ktorá je programom, v rámci ktorého sa vyberajú projekty ako napríklad zber biologického odpadu, ktorý je určený na miestne kompostovanie, z reštaurácií a kancelárií na bicykloch s vozíkmi.
  • Program „Nantes French Tech Capital“ podporuje začínajúce podniky, rýchlo rastúce podniky, priťahovanie talentov a prelomové technológie a umožňuje koordináciu a propagáciu regionálneho ekosystému inovácií.
  • Sieť „Ecossolies“ spája súkromných a verejných členov, ktorí vyvíjajú iniciatívy v oblasti sociálneho a solidárneho hospodárstva, a podporuje ich udeľovaním cien za najlepšie riešenia v oblasti sociálnych inovácií. Takéto ocenenie získal napríklad projekt Hacoopa, ktorý poskytuje ubytovanie pre seniorov, alebo združenie Bout’ à Bout’, ktoré sa snaží o zníženie dosahov použitých sklenených fliaš. Projekt „MySMARTLife“ je inovatívnym európskym projektom venovaným inteligentným riešeniam pre transformujúce sa mestá.
Viac..  Európska komisia a EIB podpísali dohodu, ktorá umožní ďalšie investície na celom svete

Súvislosti

Tohtoročná súťaž o Európske hlavné mesto inovácií sa začala vo februári 2019. Zúčastniť sa na nej mohli mestá s viac ako 100 000 obyvateľmi z členských štátov EÚ a z pridružených krajín programu Horizont 2020. Prihlásilo sa 28 miest zo 16 krajín. Nezávislá porota na vysokej úrovni zložená z odborníkov z rôznych univerzít, podnikov, ako aj z neziskového a občianskeho sektora vybrala víťaza a päť ďalších miest, ktoré sa umiestnili na druhom mieste.

Hodnotiace kritériá – experimentovanie, zapájanie, rozširovanie, posilňovanie – analyzujú spôsoby, akým mestá používajú inovácie a nové technológie na to, aby reagovali na spoločenské výzvy, zapájali širšie miestne komunity do svojich rozhodovacích procesov a zlepšovali životy svojich občanov.

Súťaž sa prvýkrát uskutočnila v roku 2014. V minulosti boli víťazmi Barcelona (2014), Amsterdam (2016), Paríž (2017) a Atény (2018). Ocenenie sa udeľuje v rámci programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre výskum a inováciu. Ďalší ročník ocenenia Európske hlavné mesto inovácií sa začne v prvom štvrťroku 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …