Europske hlavne mesto inovacii
PHOTO: © European Union.

Nantes je novým Európskym hlavným mestom inovácií

Komisia na Európskych dňoch výskumu a inovácií oznámila, že Európskym hlavným mestom inovácií za rok 2019 sa stalo mesto Nantes v severozápadnom Francúzsku. Mesto Nantes získalo tento titul ako uznanie za jeho vynikajúcu schopnosť využívať inovácie na zlepšenie života svojich občanov a za jeho otvorený a kolaboratívny model riadenia.

Okrem titulu mesto získava aj peňažnú cenu vo výške jeden milión eur financovanú z programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre výskum a inováciu. Každé z piatich miest, ktoré sa umiestnili na druhom mieste, – Antverpy (Belgicko), Bristol (Spojené kráľovstvo), Espoo (Fínsko), Glasgow (Spojené kráľovstvo) a Rotterdam (Holandsko) – získalo peňažnú cenu vo výške 100 000 EUR na podporu a zintenzívnenie ich inovačných riešení v praxi.

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu, povedal: „Európske mestá svetu ukazujú, ako kombinovať inovácie zlepšujúce odolnosť miest a udržateľnosť s inkluzívnymi demokratickými procesmi a otvorenou správou vecí verejných. Nantes je neobyčajným príkladom toho, ako môže mesto zapojiť svojich občanov do riešenia výziev, akými sú energetická efektívnosť, starnúce obyvateľstvo, digitálna transformácia a sociálne začlenenie. Takto možno inovácie využívať v prospech občanov.“

Johanna Rolland, primátorka mesta Nantes a predsedníčka metropolitnej oblasti Nantes Métropole v tejto súvislosti uviedla: Inovácie všetkých a pre všetkých stoja v srdci našich politík. Preto mám česť prevziať ocenenie Európske hlavné mesto inovácií za rok 2019. Pre mňa to znamená uznanie kvality nášho dialógu s občanmi a dynamiky nášho metropolitného ekosystému inovácií.“

Mesto Nantes je piatym mestom, ktoré toto ocenenie získalo, a po Barcelone druhým mestom, ktoré nie je hlavným mestom. Vyvinulo víziu a prax otvorenej správy vecí verejných, do ktorej sa v rámci nepretržitého dialógu zapájajú občania, asociácie a experti. Takisto má prosperujúcu komunitu digitálnych a začínajúcich podnikov, ktorá pomáha rozvíjať a vykonávať verejné politiky.

Vlajkové politiky a projekty mesta Nantes:

  • „Veľké debaty“ s občanmi s cieľom diskutovať o témach ako napríklad energetická transformácia: do tejto iniciatívy sa zapojilo viac ako 55 000 osôb a jej výsledkom bol plán z roku 2018 obsahujúci 33 ambicióznych záväzkov, ktorého vykonávanie monitoruje komisia nezávislých občanov a zainteresovaných strán.
  • 15 miest, ktoré treba znovu objaviť“ (a stovky podobných iniciatív občanov): súťažný výber nápadov, ktoré predložili občania a ktoré viedli napríklad k tomu, že sa nevyužitá kaplnka premenila na mestskú farmu na pestovanie húb, že sa v bývalej školskej umeleckej galérii vytvorilo stredisko na šírenie povedomia o nulovom odpade a že sa v bývalej reštaurácii zriadila solidárna kantína, kde dobrovoľníci pripravujú jedlo pre osoby v núdzi.
  • Nantes City Lab“ pomáha inovátorom otestovať nové riešenia v reálnom živote poskytnutím fyzickej a digitálnej infraštruktúry, čo viedlo napríklad k výstavbe sociálneho domu na 3D tlačiarni len za tri dni alebo k autonómnej kyvadlovej doprave poháňanej výlučne solárnymi panelmi na ceste.
  • Kreatívna továreň“, ktorá je systémom podpory pre kreatívny a kultúrny priemysel, a „Eko-inovačná továreň“, ktorá je programom, v rámci ktorého sa vyberajú projekty ako napríklad zber biologického odpadu, ktorý je určený na miestne kompostovanie, z reštaurácií a kancelárií na bicykloch s vozíkmi.
  • Program „Nantes French Tech Capital“ podporuje začínajúce podniky, rýchlo rastúce podniky, priťahovanie talentov a prelomové technológie a umožňuje koordináciu a propagáciu regionálneho ekosystému inovácií.
  • Sieť „Ecossolies“ spája súkromných a verejných členov, ktorí vyvíjajú iniciatívy v oblasti sociálneho a solidárneho hospodárstva, a podporuje ich udeľovaním cien za najlepšie riešenia v oblasti sociálnych inovácií. Takéto ocenenie získal napríklad projekt Hacoopa, ktorý poskytuje ubytovanie pre seniorov, alebo združenie Bout’ à Bout’, ktoré sa snaží o zníženie dosahov použitých sklenených fliaš. Projekt „MySMARTLife“ je inovatívnym európskym projektom venovaným inteligentným riešeniam pre transformujúce sa mestá.
Viac..  Audítori EÚ posúdia účinnosť opatrení na boj proti veľkej korupcii na Ukrajine

Súvislosti

Tohtoročná súťaž o Európske hlavné mesto inovácií sa začala vo februári 2019. Zúčastniť sa na nej mohli mestá s viac ako 100 000 obyvateľmi z členských štátov EÚ a z pridružených krajín programu Horizont 2020. Prihlásilo sa 28 miest zo 16 krajín. Nezávislá porota na vysokej úrovni zložená z odborníkov z rôznych univerzít, podnikov, ako aj z neziskového a občianskeho sektora vybrala víťaza a päť ďalších miest, ktoré sa umiestnili na druhom mieste.

Hodnotiace kritériá – experimentovanie, zapájanie, rozširovanie, posilňovanie – analyzujú spôsoby, akým mestá používajú inovácie a nové technológie na to, aby reagovali na spoločenské výzvy, zapájali širšie miestne komunity do svojich rozhodovacích procesov a zlepšovali životy svojich občanov.

Súťaž sa prvýkrát uskutočnila v roku 2014. V minulosti boli víťazmi Barcelona (2014), Amsterdam (2016), Paríž (2017) a Atény (2018). Ocenenie sa udeľuje v rámci programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre výskum a inováciu. Ďalší ročník ocenenia Európske hlavné mesto inovácií sa začne v prvom štvrťroku 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

leyen

Správa o stave Únie: Nový akčný plán na úspešnejší boj proti rasizmu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie 2020 oznámila …