Sefcovic
Maroš Šefčovič. PHOTO: © European Union.

Výmena stoličiek v EÚ ani z ďaleka neskončila. Začína výber eurokomisárov


BRATISLAVA / V Máji tohto roka sa občania európskej únie vybrali k volebným urnám, aby rozhodli o nových poslancoch v Európskom parlamente. Tým sa však výmena stoličiek na čele EU ani zďaleka neskončila. Začiatkom júla poslanci Európsky parlamentu na svojom zasadnutí zvolili za predsedu parlamentu taliana Davida Mariu Sasolli. Európsku úniu však tvoria tri hlavné inštitúcie, okrem parlamentu je to aj Rada Európskej únie, ktorú tvoria ministri vlád členských krajín a Európska komisia, ktorá je výkonnou zložkou. A práve v pondelok začína vypočúvanie navrhovaných členov do Európskej komisie.

Na návrh Rady Európskej únie bola v polovici júla zvolená parlamentom za budúcu predsedkyňu Európskej komisie nemecká politička Ursulla von der Leyen, inak prvá žena v tejto funkcii. No a tá si postupne vybrala svoj kabinet a teda jednotlivých členov. A práve v pondelok začína vypočutie navrhnutých členov na posty v Európskej komisii. Ako bude tento proces prebiehať nám už povie Dionýz Hochel, poverený riadením kancelárie Európskej komisie na Slovensku.

Komisia je zložená z kolégia členov Komisie z 28 členských štátov vrátane predsedu a podpredsedov. Členovia Komisie (jeden z každého z členských štátov) zabezpečujú politické vedenie Komisie počas jej 5-ročného funkčného obdobia. Predseda Komisie priradzuje každému členovi Komisie zodpovednosť za konkrétnu oblasť politiky.

A práve v pondelok začína proces výberu kabinetu pre predsedkyňu komisie. “Tento proces je tak starý ako je stará Európska únia. Pôvodne tí komisári, respektíve predsedovia Európskej komisie, boli nominovaní členmi vlád. Veľké krajiny, ako Nemecko a Francúzsko, mali dvoch komisárov, tie menšie mali jeden. Dnes majú poslanci veľmi podrobne vypočúvať nominovaných členov Európskej komisie prostredníctvom tzv. hearingov, prostredníctvom vypočutí,” približuje Dionýz Hochel.

Prvý híring absolvuje práve Maroš Šefčovič

Šefčovič má mať na starosti medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. Jeho vypočutie sa bude konať v pondelok medzi 14:30-17:30. “Toto vypočutie prebieha spôsobom, že nominovaný člen už dostal písomné otázky, ktoré sa venujú tomu, či má zručnosti a či je dostatočne schopný a zodpovedný zastávať takýto dôležitý úrad,” vysvetľuje Hochel.

Každé vypočutie trvá tri hodiny. Vymenovaný komisár prednesie úvodné vyhlásenie v trvaní 15 minút, po ktorom budú nasledovať otázky poslancov Európskeho parlamentu. Spolu dostane 25 otázok, jedna minútu pripadá na otázku, po ktorej nasleduje trojminútová odpoveď dezignovaného člena Komisie a prípadná nadväzujúca otázka od poslanca EP.

“Bezprostredne po skončení tohto hearingu sa stretne vedenie výboru alebo výborov, ktoré sú zodpovedné za tento hearing a skonštatujú, či navrhovaný kandidát splnil parametre a nominanta odobrí. V prípade, že nie, a to sa stalo už niekoľkokrát, tak výbor skonštatuje, že daný kandidát nepresvedčil a požaduje buď ďalší hearing alebo priamo navrhne nového kandidáta. V prípade, že sa tento proces odobrí, že tí kandidáti budú do ôsmeho októbra schválení jednotlivými výbormi, potom parlament 23. októbra schváli komisiu ako celok,” informuje Hochel.

S kandidátmi napokon predstúpi prezidentka komisie Ursula von der Leyen s kolégiom komisárov a jeho program na plenárnom zasadnutí EP. Po jej vyhlásení bude nasledovať rozprava, na ktorej môže predložiť návrh uznesenia každá politická skupina alebo najmenej dvadsať poslancov Európskeho parlamentu.

Viac..  M. Lexmann: Chrániť dôstojnosť každého ľudského života, je to najdôležitejšie

Európska komisia ako celok potrebuje súhlas Európskeho parlamentu (väčšinou odovzdaných hlasov).Hlasovanie sa uskutoční 23. októbra. Po zvolení Parlamentom je Komisia formálne vymenovaná kvalifikovanou väčšinou Európskej rady. S Európskou úniou súvisí aj aj súťaž. Ak by ste chceli navštíviť televíziu JOJ a pozrieť sa, ako vyzerá výroba reportáží a spravodajstva, kliknite si na noviny.sk a odpovedzte správne na otázku v článku. Súťaž sa týka ako inak Európskej únie.

Hodnotenie vypočutí

Predsedovia a zástupcovia skupín (koordinátori) príslušných výborov sa stretnú okamžite po vypočutí (alebo nasledujúce ráno, ak sa vypočutia konajú večer), aby vyhodnotili výkon príslušného dezignovaného člena Komisie.

Do 24 hodín od ukončenia hodnotenia zašlú koordinátori Konferencii predsedov výborov dôverný odporúčací list, v ktorom uvedú, či je kandidát kvalifikovaný stať sa členom kolégia komisárov a plniť pridelené povinnosti.

Koordinátori výboru môžu dosiahnuť konsenzus a odporučiť kandidáta na komisára na schválenie na plenárnom zasadnutí. Ak sa stanoviská líšia, je potrebná podpora koordinátorov zastupujúcich najmenej dve tretiny členov výboru.

Ak koordinátori nie sú schopní dosiahnuť dvojtretinovú väčšinu, najprv si prostredníctvom ďalších písomných otázok vyžiadajú doplňujúce informácie. Ak stále nie sú spokojní, môžu obnoviť vypočutie (ktoré môže mať až 1,5 hodiny a musí byť odsúhlasené Konferenciou predsedov) s cieľom objasniť nevyriešené otázky.

Následne, koordinátori buď schvália dezignovaného člena Komisie najmenej dvojtretinovou väčšinou, alebo ak tak neurobia, predseda zvolá schôdzu výboru, ktorý tajne hlasuje o vhodnosti kandidáta, pričom sa vyžaduje iba jednoduchá väčšina hlasov na schválenie.

Výsledok a ukončenie všetkých vypočutí

15. októbra vyhodnotí Konferencia predsedov výborov EP výsledky všetkých vypočutí a svoje závery zašle Konferencii predsedov Európskeho parlamentu (predsedovia politických skupín a predseda EP). Konferencia predsedov vykoná záverečné hodnotenie a 17. októbra, po analýze hodnotiacich listov príslušných výborov a odporúčaní Konferencie predsedov výborov, vyhlási vypočutia za ukončené. Konferencia predsedov EP tiež povoľuje zverejnenie hodnotiacich listov, ktoré sa neskôr uverejnia súčasne.

Plenárne hlasovanie 23. októbra

Po ukončení vypočutí predstaví zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová kolégium komisárov a jeho program na plenárnom zasadnutí EP.

Po jej vyhlásení bude nasledovať rozprava, na ktorej môže predložiť návrh uznesenia každá politická skupina alebo najmenej dvadsať poslancov Európskeho parlamentu.

Európska komisia ako celok potrebuje súhlas Európskeho parlamentu (väčšinou odovzdaných hlasov).

Hlasovanie sa uskutoční 23. októbra. Po zvolení Parlamentom je Komisia formálne vymenovaná kvalifikovanou väčšinou Európskej rady.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …