Nicholsonova
Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. PHOTO: © European Union-EP.

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Akékoľvek ďalšie konanie na Súdnom dvore EÚ nesmie ohroziť sídlo agentúry ELA v Bratislave

Europoslankyňa a predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci Lucia Ďuriš Nicholsonová zaslala dnes list predsedovi EP Davidovi Sassolimu v súvislosti so snahami spochybniť rozhodnutie Rady EÚ o tom, že sídlo novovzniknutej európskej agentúry ELA má byť v Bratislave. V liste Nicholsonová žiada D. Sassoliho, aby zamedzil možnosti retroaktívne zmeniť rozhodnutie, ktoré už raz bolo na pôde Rady urobené.

Musela som jasne odmietnuť netransparentný proces, akým sa Výbor pre právne veci snaží spochybniť právo členských štátov vyberať sídla európskych agentúr za zatvorenými dverami. Agentúra ELA patrí pod môj výbor a mali sme byť od začiatku konzultovaní, a to nehovorím o celom politickom pozadí tejto iniciatívy a možných následkoch tohto rozhodnutia na už založenú agentúru.”

Výbor pre právne záležitosti (JURI) chce napadnúť rozhodnutie založiť agentúru ELA v Bratislave, a zároveň chce posilniť pozíciu Európskeho parlamentu pri rozhodovaní o určovaní sídiel európskych agentúr do budúcnosti. Doteraz o tom väčšinou rozhodovali členské štáty. Ďuriš Nicholsonová v liste poukazuje na možné obídenie Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktorý určuje právo na vyjadrenie zodpovedného výboru v príslušnej veci, v tomto prípade Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

V tejto súvislosti pripomína, že: Tajnostkárske hlasovania za zatvorenými dverami nepatria na pôdu EP. Ak sú problémom  pravidlá výberu sídla pre agentúry, potom je potrebné ich čím skôr ujasniť, ale len pre rozhodovanie v budúcnosti. Odmietam však spätne spochybňovať založenie už takmer fungujúcej ELA v Bratislave súdnou cestou.” Ďuriš Nicholsonová sa domnieva, že takýmto konaním sa narúša aj princíp právnej istoty.

Viac..  Martin Hojsík: Na Slovensku je ohrozených 46% druhov vtákov

Plánované spochybnenie rozhodnutia o sídle ELA na Súdnom dvore EÚ a netransparentný proces jeho podania môže vrhnúť zlé svetlo na novozaloženú agentúru a podkopať dôveru slovenskej verejnosti voči Európskemu parlamentu.  Naším spoločným cieľom musí byť to, aby začala nová agentúra pracovať čo najskôr a bez akýchkoľvek umelých prekážok a negatívnej mediálnej  pozornosti, ktoré by mohli ohroziť jej úspešné odštartovanie v Bratislave,” uzavrela svoj list Ďuriš Nicholsonová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

brexit

Minister Korčok: Spojené kráľovstvo opustilo EÚ, ale pre Slovensko zostáva blízkym partnerom

Uplynutím prechodného obdobia podľa Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z …