vypocuvania komisarov
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Vypočúvanie navrhovaných eurokomisárov pokračuje. Pred europoslancov predstúpia ďalší kandidáti

V stredu budú na otázky poslancov odpovedať: Didier Reynders (Belgicko), Helena Dalli (Malta), Sylvie Goulard (Francúzsko), Elisa Ferreira (Portugalsko) a Janez Lenarčič (Slovinsko). Predtým, ako sa naozaj stanú novými komisármi, musia presvedčiť poslancov, že sú schopní popasovať sa s výzvami, ktoré ich čakajú.

Pohovory v Európskom parlamente

Ešte predtým, ako bude Európsky parlament hlasovať o novej Európskej komisii, ktorú povedie novozvolená predsedníčka Ursula von der Leyen, musia poslanci preveriť spôsobilosť navrhovaných komisárov.

Každý kandidát je pozvaný na trojhodinové verejné vypočutie vo výbore alebo výboroch zaoberajúcich sa témami, za ktoré by mali byť zodpovední.

Vypočutia v stredu, 2. októbra

Profily kandidátov

Didier Reynders (Belgicko)

Viac..  Martin Hojsík: Pri obnove ekonomiky po pandémii koronavírusu treba zohľadniť aj planétu, aj ľudí
Súdnictvo  
 • 9.00 – 12.00
  Zodpovedné výbory: občianske slobody, spravodlivosť a vnútrorné veci; právne veci
Helena Dalli (Malta)
Rovnosť  
 • 14.30 – 17.30
  Zodpovedné výbory: práva žien a rodová rovnosť; zamestnanosť
Sylvie Goulard (Francúzsko)
Vnútorný trh  
 • 14.30 – 17.30
  Zodpovedné výbory: vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa; priemysel, výskum a energetika
Elisa Ferreira (Portugalsko)
Kohézia a reformy  
 • 18.30 – 21.30
  Zodpovedný výbor pre regionálny rozvoj
Janez Lenarčič (Slovinsko)
Krízové riadenie  
 • 18.30 – 21.30
  Zodpovedný výbor pre rozvoj

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Vestager

Zmena dočasného rámca umožní členským štátom urýchliť výskum, testovanie a ochrániť pracovné miesta

Európska komisia prijala zmenu, ktorou sa rozširuje rámec prijatý 19. marca 2020, aby členské štáty …