policia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rezort vnútra navrhol, aby sa Slovensko pripojilo k Dohovoru Rady Európy. Chcú zvýšiť bezpečnosť na športových podujatiach


BRATISLAVA / Ministerstvo vnútra prišlo s návrhom, aby sa Slovensko pripojilo k Dohovoru Rady Európy, ktorý má prispieť k bezpečnosti na športových podujatiach. Vláda tento návrh už odobrila. Podľa ministerstva je to potrebné vzhľadom na to, že divácke násilie na športových či iných podujatiach stále rastie. Spolu s pripojením do dohovoru to so sebou prinesie aj rôzne opatrenia.

Vytvoriť bezpečné a prívetivé prostredie na futbalových zápasoch a počas športových podujatí si za cieľ kladie Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach. Podľa návrhu ministerstva vnútra, ktorý vláda odobrila vláda, by sa Slovensko k dohovoru malo pripojiť.

Nové opatrenia

Znamená to, že bude potrebné prijať rozličné opatrenia na zaistenie ochrany, bezpečnosti a usporiadateľských služieb na športových štadiónoch. Napríklad zabezpečiť, aby prevádzkové podmienky na štadiónoch vytvárali podmienky na účinnú spoluprácu medzi políciou, záchrannou službou a partnerskými agentúrami. Zaviesť by sa tiež mali politiky a postupy v oblastiach, ako je napríklad rasistické alebo diskriminačné správanie.

Štáty, ktoré sa pripoja k dohovoru, by podľa dokumentu mali napríklad pripravovať policajné stratégie s cieľom zabezpečiť bezproblémový priebeh podujatí. “Strany dohovoru zabezpečia, aby polícia pracovala na dosiahnutí bezpečnosti, ochrany a otvorenosti futbalových zápasov a iných športových podujatí pre všetkých v partnerstve s organizátormi, fanúšikmi, miestnymi komunitami a ďalšími zainteresovanými stranami,” píše sa v materiály. Stratégie majú počítať s aktivitami, ako je napríklad zber spravodajských informácií, priebežné posudzovanie rizík, primerané zásahy zamerané na predchádzanie eskalácie rizika alebo výtržností, prípadne zber dôkazov o trestnom konaní. Rovnako je úlohou štátov pripraviť plány v prípade vzniku núdzových situácií a ich testovanie a zdokonaľovanie počas pravidelných cvičení.

Viac..  Na potravinovú pomoc únia chystá ďalších 600 miliónov eur

Vylúčenie nežiadúcich osôb

V záujme zníženia rizika zapojenia jednotlivcov alebo skupín do násilných incidentov alebo výtržnosti či do ich organizovania navrhuje dohovor zavedenie opatrení týkajúcich sa vylúčenia nežiaducich osôb. “V súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právnym poriadkom budú strany dohovoru vzájomne spolupracovať na primeranom postihovaní jednotlivcov páchajúcich trestné činy v zahraničí, a to buď v krajine, kde bol čin spáchaný, alebo v krajine ich trvalého pobytu alebo štátnej príslušnosti,” uvádza dohovor. Zmluvné strany takisto nabáda k výmene informácii alebo osvedčených postupov v tejto problematike.

“Divácke násilie je negatívnym spoločenským fenoménom, ktorý znamená významné narušenie verejného poriadku a výrazne vplýva na celú spoločnosť. Tento fenomén môže byť postihovaný napríklad prostredníctvom trestania trestných činov extrémizmu, ublíženia na zdraví, poškodzovania cudzej veci alebo napríklad výtržníctva,” uviedlo ministerstvo.  Pripojenie Slovenska k dohovoru by okrem vládneho kabinetu mal odobriť aj parlament.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EÚ prostredníctvom Európskej rady pre inovácie podporí ukrajinské startupy 20 miliónmi EUR

Európska komisia odštartovala ambicióznu akciu v hodnote 20 miliónov EUR na podporu ukrajinského inovačného spoločenstva. …