strom
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Uhlíková neutralita: Čo to znamená a ako ju môžeme dosiahnuť do roku 2050?


Pri podpise Parížskej klimatickej dohody sa EÚ zaviazala, že do roku 2050 bude uhlíkovo neutrálna. Čo to znamená ako sa k tomu môžeme dopracovať?

Prvé dopady klimatických zmien sa už začínajú prejavovať na celom svete vrátane Európy. Extréme výkyvy počasia, ako napríklad suchá, silné dažde, záplavy a zosuvy pôdy sú čoraz častejšie. Zmeny podnebia majú za následok aj zvyšovanie hladín morí a oceánov, ich prekysľovanie a stratu biodiverzity.

Podľa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) musíme urobiť všetko preto, aby svetová teplota nevzrástla o viac ako 1,5 stupňa Celzia, inak budú dopady zmien podnebia nezvrátiteľné. Na to je potrebné, aby sme do polovice 21. storočia dosiahli uhlíkovú neutralitu. Tento cieľ stanovuje aj Parížska klimatická dohoda, ktorú podpísalo 195 signatárov, vrátane EÚ.

Čo je to uhlíková neutralita?

Uhlíková neutralita znamená dosiahnuť rovnováhu medzi emisiami uhlíka a ich pohlcovaním z atmosféry do takzvaných uhlíkových zachytávačov. Ak chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, tak všetky svetové emisie musíme vyvážiť sekvestráciu uhlíka.

Za zachytávače uhlíka možno považovať všetky prírodné alebo umelo vytvorené systémy, ktoré pohlcujú viac uhlíka, ako ho vyprodukujú. Napríklad pôda, lesy a oceány. Tieto prírodné zachytávače ročne pohltia medzi 9,5 a 11 gigaton CO2. Na pohltenie všetkých emisií, ktoré ľudstvo ročne vypúšťa, však nestačia, v roku 2017 sme ich do atmosféry vypustili až 37,1 gigaton.

Doteraz sa nám bohužiaľ nepodarilo vytvoriť také umelé zachytávače, ktoré by dokázali pohltiť také množstvá uhlíka, aby sa nám tým podarilo zmierniť otepľovanie zemegule.

Viac..  Eugen Jurzyca: Klimatickú zmenu musíme riešiť čo najmenšími dopadmi na životnú úroveň ľudí

Kompenzácia emisií CO2

Ďalším spôsobom, ako redukovať emisie, je kompenzovať ich medzi rozličnými sektormi. Napríklad investovaním do obnoviteľnej energie alebo iných ekologických technológií a zvyšovaním energetickej účinnosti. Príkladom takejto kompenzácie emisií je aj európsky systém na obchodovanie s emisiami (ETS).

Ciele EÚ na znižovanie emisií

Európska únia si v tejto oblasti stanovila ambiciózne ciele. Do roku 2030 chce znížiť emisie skleníkových plynov o 40%, v porovnaní s rokom 1990.

V novembri 2018 komisia predstavila dlhodobú stratégiu pre EÚ na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Lídri členských krajín v júni 2019 vyzvali komisiu aj členské štáty, aby navýšili svoje úsilie v záujme prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo s súlade s požiadavkami Parížskej dohody.

V marci 2019 parlament prijal uznesenie, kde žiada, sme si do roku 2030 stanovili ambicióznejšie ciele redukovania emisií, ak chceme byť do polovice storočia uhlíkovo neutrálni.

Len tri krajiny EÚ majú v súčasnosti klimatické ciele zakotvené v legislatíve. Švédsko chce byť bez emisií do roku 2045 a Francúzsko a Spojené kráľovstvo do roku 2050.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

emisie

Program Fit for 55: Parlament chce ambicióznejší systém obchodovania s emisiami

Systém obchodovania s emisiami by sa mal podľa poslancov zreformovať a rozšíriť tak, aby stimuloval …