Stefanec
Europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: © European Union-EP.

Ivan Štefanec: Európsky rozpočet potrebuje vlastné zdroje

V Európskom parlamente prebieha debata o podobe Viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021-2027, ktorý zabezpečuje financovanie chodu a programov Európskej únie. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) je dobrou správou, že na fungovanie vnútorného trhu a digitalizáciu bude vyčlenených viac prostriedkov, no na druhej strane potrebuje Európska únia vlastné zdroje financovania, ktoré budú nezávislé od príspevkov členských štátov. 

“Nový VFR ráta s takmer 30% navýšením v oblasti spoločného trhu, inovácií a digitalizácie, so 43% navýšením pre program Horizon Europe a so 16% navýšením pre kohéziu, vrátane zdvojnásobenia rozpočtu pre program Erasmus+. To sú dobré správy, pretože práve tieto oblasti zabezpečia Európskej únii v dlhodobom horizonte hospodársky rast a udržanie konkurencieschopnosti. Na druhej strane sa, najmä po odchode Veľkej Británie, musíme zamyslieť nad vytvorením mechanizmov, ktoré umožnia Európskej únii získavať aj vlastné prostriedky a nebyť závislou len na členských príspevkoch štátov, ktoré sú často nespoľahlivé- Našou podmienkou pre to, aby takéto príjmy vznikli je, aby boli fiškálne neutrálne, teda nezaťažili občanov ani firmy, prípadne aby sa zároveň s nimi znížili iné daňové položky. Verím, že diskusiou dospejeme ku kompromisu a že VFR na roky 2021-2027 bude úspešne plnený.”

 

Viac..  Ivan Štefanec: Zjednodušíme výrobcom záťaž a lepšie ochránime spotrebiteľov

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …