Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Európsky rozpočet musí efektívne reagovať na existujúce výzvy

Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu bude dnes venované aj pokračovaniu diskusií ohľadom viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027.

Nový európsky rozpočet musí vedieť efektívne reagovať na rôzne výzvy, ktoré pred Úniou a jej členskými štátmi stoja. Týkajú sa napríklad ďalšej podpory zamestnanosti, hrozieb súvisiacich so spomaľovaním hospodárskeho rastu, klimatických zmien, pretrvávajúcej vysokej miery chudoby, či otázok ohľadom posilňovania bezpečnosti,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Napĺňanie stanovených politických priorít si vyžaduje účelné využívanie zdrojov a zároveň aj potrebnú mieru racionality. Tá jednoznačne chýba predovšetkým poslancom z pravicovo populistických zoskupení, ktorí dnešnú diskusiu iniciujú. Chceli by totiž, aby Európska únia v omnoho väčšej miere prispievala k riešeniu existujúcich problémov ľudí v ich domovských krajinách, no zároveň odmietajú akékoľvek nové pravidlá týkajúce sa podmienok čerpania európskych peňazí, či výraznejšiu mieru financovania podpory zo strany samotných členských štátov,“ priblížila europoslankyňa.

Viac..  Európska centrálna banka podľa jej šéfky nebude na zvýšenú infláciu reagovať prehnane

Z pohľadu záujmov Slovenska je nevyhnutné zameranie sa na zachovanie financovania politiky súdržnosti a súvisiace vyrovnávanie sa rozdielov medzi tzv. starými a novými členskými štátmi. Posilňovanie hospodárskeho rastu a inovácie prinesú kvalitnejšie pracovné miesta, ako aj tlak na ďalšie zvyšovanie miezd. Súčasťou musí byť zároveň aj pokračovanie v účinnej ochrane práv zamestnancov,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

voľný obchod s USA

EÚ – USA: Parlament požaduje rovnocenné partnerstvo zamerané na riešenie globálnych výziev

EÚ musí posilniť svoju strategickú autonómiu, ale tiež sa vo vzťahu k Číne lepšie koordinovať …