europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Neskoré schválenie dlhodobého rozpočtu EÚ poškodí podľa europoslancov občanov a podniky

Európsky parlament vo štvrtkovom uznesení varoval pred čoraz reálnejším rizikom, že dohoda s Radou na dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021-2027 nebude dosiahnutá včas.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 426 (za): 163 (proti): 67 (zdržalo sa hlasovania), okrem iného:

  • vo všeobecnosti potvrdili vyjednávaciu pozíciu predchádzajúceho Európskeho parlamentu z novembra 2018;
  • upravili mandát EP na rokovania s Radou v snahe posilniť opatrenia na ochranu klímy, pričom zdôraznili „naliehavú potrebu ďalšieho kvantového skoku v politickom a finančnom úsilí‟ so zámerom dosiahnuť ciele Parížskej dohody;
  • požiadali exekutívu EÚ, aby kvantifikovala dopad júlových politických sľubov zvolenej predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen na dlhodobý rozpočet EÚ;
  • vyzvali Komisiu, aby vypracovala plán pre prípad neskorého schválenia dlhodobého rozpočtu EÚ, nakoľko existuje jasné riziko, že komplexné rokovania s členskými štátmi nebudú ukončené v roku 2020, čo by mohlo v roku 2021 viesť k prerušeniu financovania programov EÚ.

Zástupcovia členských štátov v Rade sa dosiaľ na vlastnej vyjednávacej pozícii k dlhodobému rozpočtu EÚ nedohodli.

Súvislosti

Európska komisia predložila legislatívne návrhy týkajúce sa rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 v máji 2018. Európsky parlament schválil svoju vyjednávaciu pozíciu v novembri 2018. Poslanci teda na rokovania s Radou o konečnej podobe budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ čakajú už temer rok.

Viac..  I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Dlhodobý rozpočet EÚ, známy tiež ako Viacročný finančný rámec (VFR), pokrýva zväčša obdobie siedmich rokov. VFR stanovuje maximálnu úroveň výdavkov, takzvané rozpočtové stropy, pre jednotlivé kapitoly, takzvané okruhy. V súčasnosti platný dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2014-2020 bol schválený 2. decembra 2013.

Približne 93% prostriedkov VFR smeruje naspäť do členských štátov EÚ, do regiónov a obcí, k občanom, výskumným pracovníkom, študentom, mimovládnym organizáciám či podnikom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …