Gall-Pelcz
Ildikó Gáll-Pelcz, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. PHOTO: © European Union-EP.

Audítori skontrolujú účinnosť výmeny daňových informácií v EÚ

Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom posúdiť účinnosť výmeny daňových informácií v EÚ. Audítori konkrétne preskúmajú zavedený systém a posúdia, ako Európska komisia podporuje jeho vykonávanie a ako monitoruje jeho výkonnosť. Taktiež preskúmajú, ako si členské štáty EÚ vymieňajú informácie a či čo najlepšie využívajú údaje, ktoré dostávajú.

Európska komisia spolu s členskými štátmi pracuje na tom, aby boli vnútroštátne daňové systémy v EÚ transparentnejšie, zodpovednejšie a účinnejšie. Na tento účel bol zavedený systém na výmenu informácií o daňových a finančných účtoch medzi členskými štátmi. V súlade so štandardmi OECD sa daňové orgány v EÚ tiež dohodli užšie spolupracovať nielen na správnom uplatňovaní daňových pravidiel, ale aj na boji proti podvodom a daňovým únikom.

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu výmeny daňových informácií v EÚ. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

„Daňová transparentnosť je zásadne dôležitá pre jednotný trh. Zvyšuje istotu daňových poplatníkov a prispieva k spravodlivej hospodárskej súťaži. Z tohto dôvodu sa stala výmena informácií na daňové účely aktuálnou témou,” povedala Ildikó Gáll-Pelcz, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Iniciatívy z posledných rokov poskytli daňovým správam bezprecedentný prístup k daňovým informáciám. V rámci nášho auditu skontrolujeme najmä to, či súčasný systém účinne zabezpečuje, že sa správna výška daní uhradí v správnom členskom štáte.“

Na úrovni EÚ je duálna zodpovednosť za zabezpečenie spravodlivej daňovej súťaže, a to na úrovni členských štátov aj Komisie (Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu). Smernica 2 SK o administratívnej spolupráci v oblasti daní z roku 2011 je základným právnym predpisom EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti priamych daní. V posledných rokoch bola niekoľkokrát zmenená, aby sa rozšíril jej rozsah.

Viac..  Prvý októbrový týždeň v EK: Klimatický zákon, ochrana európskych hodnôt aj dlhodobý rozpočet EÚ

V rámci auditu sa posúdi systém zavedený v EÚ na výmenu daňových informácií. Audítori konkrétne preskúmajú, či:

  • Komisia stanovila pevný rámec a náležite monitoruje systém,
  • či členské štáty zaviedli tento systém a či je účinný.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

Slovensko si chce vziať úver od Európskej únie vo výške 630,88 mil. eur. Peniaze sa …