Marianne Thyssen
Marianne Thyssen, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu. PHOTO: © European Union.

V EÚ prebieha štvrtý Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností sa v roku 2019 uskutoční v Helsinkách od 14. do 18. októbra. Aj tento štvrtý ročník, ktorý organizuje Európska komisia v partnerstve s fínskym predsedníctvom Rady EÚ, bude naďalej podporovať ľudí všetkých vekových skupín, aby vďaka odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP) „objavili svoje talenty“.

Hlavnou témou našej tohtoročnej kampane je ‚OVP pre všetkých – zručnosti pre život‘, uviedla Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu. Pevne verím, že odborné vzdelávanie a príprava pomáhajú ľuďom nájsť a budovať si napĺňajúcu kariéru v každom veku. Preto si želám, aby sa OVP stalo legitímnou a inteligentnou voľbou pre mladých ľudí i dospelých.

Odborné vzdelávanie a príprava sú vo Fínsku príťažlivou voľbou. Takmer polovica mladých ľudí sa uchádza o odborné vzdelávanie a prípravu bezprostredne po ukončení základného vzdelania. Naším cieľom je zvýšiť úroveň vzdelanosti celého obyvateľstva Fínska. Na tento účel potrebujeme nasmerovať do vzdelávania a odbornej prípravy výrazné investície. To takisto predstavuje najúčinnejší spôsob na zvýšenie zamestnanosti, rovnosti a blahobytu, hovorí Li Anderssonová, ministerka školstva Fínska. Rýchle technologické zmeny zvyšujú potrebu ďalšieho vzdelávania. Aby každý mal možnosť naďalej si rozvíjať vedomosti, zručnosti a schopnosti počas celého života, potrebujeme vyvinúť účinné a na budúcnosť orientované politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.“

Okrem podujatí organizovaných počas týždňa v Helsinkách sa už naplánovalo a počas celého roka sa uskutoční viac ako 1 000 činností a podujatí na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni v celej Európe i mimo nej. Všetky zainteresované strany sa zišli, aby zdôraznili prínos OVP, predstavili príležitosti a podporili vzdelávaciu cestu, ktorá má potenciál zmeniť život mladých i starších ľudí.

Súvislosti

OVP: Legitímna inteligentná voľba

Takmer 80 % mladých absolventov OVP si nájde prácu čoskoro po ukončení štúdia. Z tohto dôvodu sa Európsky týždeň odborných zručností zameriava na zvýšenie príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy zdôrazňovaním excelentnosti a kvality. Okrem toho podporuje zvyšovanie informovanosti o početných možnostiach, ktoré ponúka odborné vzdelávanie a príprava.

OVP ponúka nespočetné množstvo príležitostí na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu, ktoré sú pre zamestnancov a zamestnávateľov ziskové. Tieto možnosti pomáhajú ľuďom všetkých vekových skupín prispôsobiť sa rýchlym zmenám na trhu práce a zvyšujú ich potenciál nájsť si vysokokvalitné zamestnanie. Podniky môžu vďaka týmto príležitostiam odstraňovať nedostatky v zručnostiach zabezpečovaním vzdelávania a odbornej prípravy pre svojich súčasných zamestnancov, aby si zvýšili konkurencieschopnosť v našom rýchlo sa meniacom hospodárstve.

Viac..  I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Čo je Európsky týždeň odborných zručností?

Európsky týždeň odborných zručností, ktorý sa začal organizovať v roku 2016, je každoročná kampaň zameraná na propagáciu a zvýšenie atraktívnosti OVP. Kampaň zahŕňa činnosti a podujatia počas celého roka a vyvrcholí oficiálnym týždňom vo vybranom meste.

Od samého začiatku sa tento týždeň teší veľkej miere angažovanosti a podpory zainteresovaných strán, o čom svedčí aj dosah kampane v roku 2018, ktorá prostredníctvom takmer 2 000 činností a podujatí oslovila viac ako 2,4 milióna ľudí.

Aký je súčasný stav OVP v Európe?

Miera účasti na OVP sa za posledné roky neustále zvyšuje a túto jedinečnú vzdelávaciu cestu si volí čím ďalej tým viac ľudí. Od roku 2018:

takmer 80 % mladých absolventov OVP si nájde prácu čoskoro po ukončení štúdia;

miera nezamestnanosti mladých ľudí je na rekordne nízkej úrovni (15,2 %);

  • 22 % ľudí v Európe sa považuje za „nízkokvalifikovaných“;
  • 48 % študentov sa zúčastňuje na OVP;
  • 11 % dospelých v Európe sa zúčastňuje na vzdelávaní dospelých;
  • 72 % spoločností poskytuje svojim zamestnancom možnosti odbornej prípravy (2015);
  • 49 % zamestnancov sa zúčastňuje na odbornej príprave súvisiacej so zamestnaním (2015).

Ceny za excelentnosť v oblasti OVP 2019

Počas Európskeho týždňa odborných zručností sa každoročne oceňujú jednotlivci, organizácie a iniciatívy prostredníctvom cien za excelentnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Ceny sú koncipované tak, aby zdôrazňovali kvalitu odborného vzdelávania a prípravy (OVP), zabezpečili viditeľnosť pre víťazov, motivovali účastníkov a podporili rozvoj sietí a nových kariérnych príležitostí.

Každý môže hlasovať prostredníctvom tohto odkazu a vybrať si najinšpiratívnejší príbeh z oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Hlasovať možno do 15. októbra. Počas týždňa sa plánuje slávnostné udeľovanie cien víťazom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …