Marianne Thyssen
Marianne Thyssen, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu. PHOTO: © European Union.

V EÚ prebieha štvrtý Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností sa v roku 2019 uskutoční v Helsinkách od 14. do 18. októbra. Aj tento štvrtý ročník, ktorý organizuje Európska komisia v partnerstve s fínskym predsedníctvom Rady EÚ, bude naďalej podporovať ľudí všetkých vekových skupín, aby vďaka odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP) „objavili svoje talenty“.

Hlavnou témou našej tohtoročnej kampane je ‚OVP pre všetkých – zručnosti pre život‘, uviedla Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu. Pevne verím, že odborné vzdelávanie a príprava pomáhajú ľuďom nájsť a budovať si napĺňajúcu kariéru v každom veku. Preto si želám, aby sa OVP stalo legitímnou a inteligentnou voľbou pre mladých ľudí i dospelých.

Odborné vzdelávanie a príprava sú vo Fínsku príťažlivou voľbou. Takmer polovica mladých ľudí sa uchádza o odborné vzdelávanie a prípravu bezprostredne po ukončení základného vzdelania. Naším cieľom je zvýšiť úroveň vzdelanosti celého obyvateľstva Fínska. Na tento účel potrebujeme nasmerovať do vzdelávania a odbornej prípravy výrazné investície. To takisto predstavuje najúčinnejší spôsob na zvýšenie zamestnanosti, rovnosti a blahobytu, hovorí Li Anderssonová, ministerka školstva Fínska. Rýchle technologické zmeny zvyšujú potrebu ďalšieho vzdelávania. Aby každý mal možnosť naďalej si rozvíjať vedomosti, zručnosti a schopnosti počas celého života, potrebujeme vyvinúť účinné a na budúcnosť orientované politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.“

Okrem podujatí organizovaných počas týždňa v Helsinkách sa už naplánovalo a počas celého roka sa uskutoční viac ako 1 000 činností a podujatí na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni v celej Európe i mimo nej. Všetky zainteresované strany sa zišli, aby zdôraznili prínos OVP, predstavili príležitosti a podporili vzdelávaciu cestu, ktorá má potenciál zmeniť život mladých i starších ľudí.

Súvislosti

OVP: Legitímna inteligentná voľba

Takmer 80 % mladých absolventov OVP si nájde prácu čoskoro po ukončení štúdia. Z tohto dôvodu sa Európsky týždeň odborných zručností zameriava na zvýšenie príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy zdôrazňovaním excelentnosti a kvality. Okrem toho podporuje zvyšovanie informovanosti o početných možnostiach, ktoré ponúka odborné vzdelávanie a príprava.

OVP ponúka nespočetné množstvo príležitostí na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu, ktoré sú pre zamestnancov a zamestnávateľov ziskové. Tieto možnosti pomáhajú ľuďom všetkých vekových skupín prispôsobiť sa rýchlym zmenám na trhu práce a zvyšujú ich potenciál nájsť si vysokokvalitné zamestnanie. Podniky môžu vďaka týmto príležitostiam odstraňovať nedostatky v zručnostiach zabezpečovaním vzdelávania a odbornej prípravy pre svojich súčasných zamestnancov, aby si zvýšili konkurencieschopnosť v našom rýchlo sa meniacom hospodárstve.

Viac..  Vzniká zdravotnícka únia. Maroš Šefčovič vo videoblogu vysvetľuje jej podstatu. VIDEO

Čo je Európsky týždeň odborných zručností?

Európsky týždeň odborných zručností, ktorý sa začal organizovať v roku 2016, je každoročná kampaň zameraná na propagáciu a zvýšenie atraktívnosti OVP. Kampaň zahŕňa činnosti a podujatia počas celého roka a vyvrcholí oficiálnym týždňom vo vybranom meste.

Od samého začiatku sa tento týždeň teší veľkej miere angažovanosti a podpory zainteresovaných strán, o čom svedčí aj dosah kampane v roku 2018, ktorá prostredníctvom takmer 2 000 činností a podujatí oslovila viac ako 2,4 milióna ľudí.

Aký je súčasný stav OVP v Európe?

Miera účasti na OVP sa za posledné roky neustále zvyšuje a túto jedinečnú vzdelávaciu cestu si volí čím ďalej tým viac ľudí. Od roku 2018:

takmer 80 % mladých absolventov OVP si nájde prácu čoskoro po ukončení štúdia;

miera nezamestnanosti mladých ľudí je na rekordne nízkej úrovni (15,2 %);

  • 22 % ľudí v Európe sa považuje za „nízkokvalifikovaných“;
  • 48 % študentov sa zúčastňuje na OVP;
  • 11 % dospelých v Európe sa zúčastňuje na vzdelávaní dospelých;
  • 72 % spoločností poskytuje svojim zamestnancom možnosti odbornej prípravy (2015);
  • 49 % zamestnancov sa zúčastňuje na odbornej príprave súvisiacej so zamestnaním (2015).

Ceny za excelentnosť v oblasti OVP 2019

Počas Európskeho týždňa odborných zručností sa každoročne oceňujú jednotlivci, organizácie a iniciatívy prostredníctvom cien za excelentnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Ceny sú koncipované tak, aby zdôrazňovali kvalitu odborného vzdelávania a prípravy (OVP), zabezpečili viditeľnosť pre víťazov, motivovali účastníkov a podporili rozvoj sietí a nových kariérnych príležitostí.

Každý môže hlasovať prostredníctvom tohto odkazu a vybrať si najinšpiratívnejší príbeh z oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Hlasovať možno do 15. októbra. Počas týždňa sa plánuje slávnostné udeľovanie cien víťazom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

KORONAVÍRUS: EK predstavila kroky pre jednotný boj proti pandémii

Európska komisia (EK) predstavila kroky potrebné na posilnenie jednotného boja proti pandémii koronavírusu. V dnes …