sud
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Laura Kövesiová sa stane prvou hlavnou európskou prokurátorkou

Rada sa dohodla na vymenovaní pani Laury Codruţovej Kövesiovej za prvú hlavnú európsku prokurátorku. Vymenovanie ešte musí potvrdiť Európsky parlament.

Pani Kövesiová, ktorá je rumunskou štátnou príslušníčkou, je v súčasnosti prokurátorkou v rámci prokuratúry pri Najvyššom kasačnom a odvolacom súde Rumunska. Počas svojej kariéry zastávala v Rumunsku rôzne prokurátorské funkcie.

Ako hlavná európska prokurátorka bude zodpovedná za organizáciu práce Európskej prokuratúry a jej zastupovanie v kontakte s inštitúciami a členskými štátmi EÚ a s tretími krajinami. Pomáhať jej budú dvaja zástupcovia a bude predsedať kolégiu prokurátorov, ktoré bude zodpovedné za určenie stratégie, prijatie vnútorného rokovacieho poriadku a zabezpečenie súdržnosti medzi jednotlivými prípadmi.

“Prioritou Rady je, aby Európska prokuratúra bola plne funkčná do novembra 2020. V tejto súvislosti je vymenovanie hlavného európskeho prokurátora naliehavé. Pani Kövesiová bude mať ako prvá v tejto funkcii za úlohu vybudovať Európsku prokuratúru od základov. Počas svojho 7-ročného funkčného obdobia bude jej úlohou vybudovať administratívnu a operatívnu štruktúru Európskej prokuratúry a nadviazať dobré pracovné vzťahy s vnútroštátnymi justičnými orgánmi. Rada bude naďalej sledovať budovanie Európskej prokuratúry s cieľom zabezpečiť efektívnu a účinnú Európsku prokuratúru, ktorá bude základným pilierom v našom boji proti podvodom a korupcii s finančnými prostriedkami EÚ,” uviedla Anna-Maja Henriksson, ministerka spravodlivosti fínskeho predsedníctva Rady

Postup

Pani Kõvesiová bola vybraná zo zoznamu troch kandidátov, ktorých navrhla nezávislá výberová komisia na základe verejnej výzvy na podávanie prihlášok.

Viac..  Budúcnosť Európy: Ambiciózne návrhy pléna Konferencie smerujú k revízii zmlúv

Kontext

Európska prokuratúra bude nezávislým orgánom Únie zodpovedným za vyšetrovanie, stíhanie a podávanie obžaloby na páchateľov trestných činov proti finančným záujmom Únie (napríklad podvodov, korupcie, cezhraničných podvodov s DPH nad 10 miliónov EUR). Na tento účel bude Európska prokuratúra viesť vyšetrovania, vykonávať úkony trestného stíhania a plniť úlohy prokurátora na príslušných súdoch členských štátov.

V súčasnosti sa na posilnenej spolupráci zúčastňuje 22 členských štátov (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Fínsko).

Očakáva sa, že Európska prokuratúra začne fungovať v novembri 2020. Sídlo bude mať v Luxembursku.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Premiér Heger sa stretol so šéfkou Európskej prokuratúry Laurou Codruţou Kövesiovou

V utorok 1. februára 2022 sa na Úrade vlády SR uskutočnila videokonferencia predsedu vlády SR …