Domov / POLITIKA / Európska migračná agenda po štyroch rokoch: Žiadna krajina nedokáže túto zložitú situáciu riešiť sama
Avramopoulos
Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union.

Európska migračná agenda po štyroch rokoch: Žiadna krajina nedokáže túto zložitú situáciu riešiť sama

Pred októbrovým zasadnutím Európskej rady Komisia predložila správu o kľúčovom pokroku, ktorý sa dosiahol od roku 2015 v rámci Európskej migračnej agendy. Zameriava sa pritom na kroky, ktoré EÚ prijala od poslednej správy o pokroku z marca 2019. Stanovuje v nej aj tie oblasti, na ktorých treba ďalej pracovať, aby sme sa dokázali vyrovnať so súčasnými i budúcimi výzvami v oblasti migrácie.

Vysoká predstaviteľka EÚ a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová v tejto súvislosti uviedla: „V posledných rokoch sme od základu vytvorili vonkajšiu migračnú politiku EÚ. Nadviazali sme nové partnerstvá a posilnili už existujúce, počínajúc Africkou úniou a OSN. Spolu zachraňujeme životy a chránime ľudí v núdzi tým, že poskytujeme možnosti legálnej migrácie, riešime faktory, ktoré vedú k migrácii, a bojujeme proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi. V posledných rokoch sa potvrdilo, že žiadna krajina nedokáže túto zložitú situáciu riešiť sama. Iba vzájomnou spoluprácou a spoločnými silami sa dokážeme s týmito globálnymi výzvami vyrovnať účinným, humánnym a udržateľným spôsobom.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos doplnil: „Posledné roky ukázali, že len spolu ako Únia dokážeme čeliť mimoriadnym okolnostiam. Spoločne sme položili štrukturálne a operačné základy komplexného európskeho migračného systému, ktorý nielen účinne reaguje a prináša výsledky, ale zároveň podporuje solidaritu a zodpovednosť. Hoci je pred nami ešte veľa práce a situácia je naďalej nestabilná, sme oveľa lepšie pripravení ako v roku 2015.“

Keď v roku 2015 vypukla migračná kríza, EÚ prijala rýchle a rázne kroky, aby sa s mimoriadnymi výzvami vyrovnala spoločnými európskymi riešeniami. V posledných štyroch rokoch sa položili základy robustnej spoločnej migračnej politiky EÚ a zaviedli sa nové nástroje a postupy na účinnú koordináciu a spoluprácu. EÚ je lepšie ako kedykoľvek predtým vybavená na poskytovanie operačnej a finančnej podpory členským štátom, ktoré čelia tlaku, na riadenie vonkajších hraníc a spoluprácu s partnerskými krajinami mimo EÚ. Na dokončenie tejto úlohy a vytvorenie skutočne nadčasovej, účinnej a odolnej migračnej politiky EÚ však treba vyvinúť ďalšie úsilie.

Významný pokrok k vytvoreniu silnej a účinnej politiky EÚ v oblasti riadenia migrácie

V posledných piatich rokoch Komisia neúnavne pracovala na vybudovaní silnejšej migračnej politiky EÚ. Zameraním sa na prioritné oblasti sa nám podarilo prejsť od krízového režimu k vytvoreniu štrukturálnych riešení, vďaka ktorým bude Európa lepšie pripravená na prípadné budúce migračné výzvy, tak zo strednodobého, ako aj dlhodobého hľadiska.

Solidarita a podpora členských štátov: EÚ teraz spolupracuje s členskými štátmi užšie ako kedykoľvek predtým, a to uplatňovaním prístupu založeného na problémových oblastiach (hotspotoch) a s podporou agentúr EÚ, v rámci čoho v teréne pôsobí viac ako 2 300 pracovníkov. Cieľom je lepšie riadenie migrácie, posilnenie vonkajších hraníc, záchrana životov, zníženie počtu neregulárnych príchodov a zabezpečenie účinných návratov. Kľúčovým výsledkom sa ukázalo najmä zavedenie koordinačných procesov a operačných štruktúr priamo na mieste. Tieto procesy a štruktúry budú fungovať aj naďalej.

Intenzívnejšia spolupráca s partnerskými krajinami prináša výsledky: EÚ intenzívnejšie spolupracuje s partnermi mimo Európy na riešení základných príčin neregulárnej migrácie, pri ochrane utečencov a migrantov i podpore pre hostiteľské komunity. Suma 9,7 miliardy eur, ktorá sa na tento účel zmobilizovala, nemá obdoby. Pochádza predovšetkým z trustového fondu EÚ pre Afriku, trustového fondu pre Sýriu a nástroja pre utečencov v Turecku, v rámci ktorého sa už pridelilo 97 % zo sumy 6 miliárd eur. Podpora EÚ sa zameriava aj na odolnosť, stabilitu, hospodárske a pracovné príležitosti. K zlepšeniam došlo aj pri spolupráci s partnerskými krajinami v oblasti návratu, pričom dohody o návrate a readmisii sa uzavreli už s 23 z nich.

Viac..  David Sassoli: Všetky členské štáty bez výnimky profitujú z EÚ

Základy pre budúce jednoznačné a spravodlivé pravidlá v oblasti azylu:Jedným z najjednoznačnejších ponaučení, ktoré vyplynuli z krízy v roku 2015, bola potreba reformy spoločného európskeho azylového systému. Komisia predložila všetky potrebné návrhy na vytvorenie uceleného a udržateľného rámca EÚ pre migráciu a azyl. Pri piatich zo siedmich návrhov sa síce dosiahol pokrok, reforma však dosiaľ nebola dokončená a stále chýba aj spoločný prístup k zabezpečeniu spravodlivého, efektívnejšieho a udržateľného azylového systému.

Výrazný pokrok v oblasti bezpečných a legálnych možností: Členské štáty vynaložili v posledných piatich rokoch dosiaľ najväčšie kolektívne úsilie o presídlenie, pričom sa im podarilo presídliť takmer 63 000 osôb. Svoj záväzok a odhodlanie zaistiť kontinuitu tohto úsilia EÚ v budúcnosti potvrdili tým, že odpovedali na výzvu Komisie, aby v roku 2020 pokračovali v presídľovaní, a zaviazali sa poskytnúť už približne 30 000 miest na presídlenie.

Ďalšie úsilie a okamžité kroky v kľúčových oblastiach

Celková migračná situácia na všetkých trasách sa síce vrátila na úrovne spred krízy, keďže počet príchodov bol v septembri 2019 približne o 90 % nižší ako v septembri 2015, zostáva však nestabilná a geopolitický vývoj prináša nové výzvy pre EÚ. Treba ďalej pracovať na riešení naliehavých kľúčových problémov a dosiahnuť pokrok pri prebiehajúcich aktivitách. Ide najmä o:

  • naliehavé opatrenia na zlepšenie podmienok vo východnom Stredozemí: Hoci grécke orgány podnikli v posledných mesiacoch kroky na zmiernenie tlaku na ostrovoch, čo zahŕňa hlavne novú stratégiu prijímania a nové azylové opatrenia, nárast počtu prichádzajúcich migrantov privádza tento preťažený systém na pokraj jeho možností. Vyhlásenie EÚ a Turecka síce naďalej prináša konkrétne výsledky, ale opätovný migračný tlak v Turecku a nestabilita v širšom regióne stále vyvolávajú znepokojenie. Preto treba urýchlene prijať opatrenia na zlepšenie podmienok prijímania, zvýšiť počet presunov z ostrovov do kontinentálneho Grécka, ako aj počet návratov na základe vyhlásenia EÚ a Turecka. Komisia zároveň intenzívnejšie podporuje Cyprus, ktorý momentálne čelí nárastu v počte príchodov.
  • väčšiu solidaritu pri pátraní a záchrane: Napriek snahám o pátranie a záchranu na mori stále dochádza k stratám na životoch a ad hoc premiestňovanie koordinované Komisiou jednoznačne situáciu z dlhodobého hľadiska nerieši. Komisia je naďalej odhodlaná spolupracovať s členskými štátmi a podporovať ich pri prijímaní dočasných opatrení uľahčujúcich vylodenie migrantov po pátracej a záchrannej operácii v Stredozemnom mori, zároveň však vyzýva aj ďalšie členské štáty, aby prejavili solidaritu. Takéto opatrenia by mohli byť inšpiráciou pre riešenie migračných tokov v iných častiach Stredozemia.
  • urýchlenie evakuácií z Líbye: Situácia v Líbyi naďalej zostáva vážnym problémom. Po násilnom konflikte, ktorý v apríli 2019 vypukol v Tripolise a jeho okolí, musí trojstranná osobitná skupina EÚ, Africkej únie a OSN ešte intenzívnejšie pomáhať pri zaisťovaní prepustenia zadržiavaných migrantov, uskutočňovaní dobrovoľných návratov (doteraz 49 000 návratov) a evakuácii tých najzraniteľnejších (viac 4 000 evakuovaných osôb). Členské štáty musia neodkladne zvýšiť počet presídlení a urýchliť ich tempo v rámci mechanizmu núdzového tranzitu v Nigeri, ktorý sa realizuje v spolupráci s Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR), a podporovať tento novovytvorený mechanizmus v Rwande.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

radioaktivita

Komisia si splnila povinnosti týkajúce sa jadrovej bezpečnosti, tvrdia audítori EÚ

Zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť spravidla nesú členské štáty EÚ používajúce jadrovú energiu, no Európska komisia …