peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada nemôže akceptovať všetky pozmeňujúce návrhy k rozpočtu EÚ, ktoré prijal Európsky parlament

Rada informovala Európsky parlament, že nemôže akceptovať všetky pozmeňujúce návrhy k rozpočtu EÚ na rok 2020, ktoré Parlament prijal na svojom plenárnom zasadnutí.

Týmto sa spustil trojtýždňový zmierovací postup, ktorý sa začne 29. októbra. Rada a Parlament musia preklenúť rozdiely vo svojich pozíciách do 18. novembra.

“S potešením konštatujem, že Rada a Parlament sa zhodli na mnohých prioritách budúcoročného rozpočtu. Jadrom týchto priorít sú tvorba pracovných miest a boj proti zmene klímy, riešenie dôležitých oblastí ako bezpečnosť a migrácia a zameranie sa predovšetkým na mladých ľudí. Toto poskytuje dobrý základ pre naše úsilie dohodnúť sa na rozpočte s primeranými úrovňami financovania pre rôzne programy a oblasti, pričom sa vychádza z obozretného a realistického prístupu a najlepších záujmov európskych daňovníkov,” uviedol Kimmo Tiilikainen, štátny tajomník ministerstva financií Fínska a hlavný vyjednávač Rady pre rozpočet EÚ na rok 2020.

Komisia vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2020 navrhla stanoviť celkovú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov na 168,3 miliardy EUR a platobných rozpočtových prostriedkov na 153,6 miliardy EUR.

Viac..  Chorvátsko sa pred letnou sezónou postupne otvára turistom

V pozícii Rady prijatej 3. septembra sa stanovujú celkové záväzky na 166,8 miliardy EUR a celkové platby na úrovni 153,1 miliardy EUR, čo znamená v porovnaní s návrhom Komisie zníženie v prípade záväzkov o 1,5 miliardy EUR a v prípade platieb o 0,5 miliardy EUR. Pozícia Rady však stále predstavuje v porovnaní s rozpočtom schváleným na rok 2019 zvýšenie záväzkov o 0,6 % a platieb o 3,3 %.

Parlament požaduje, aby sa celkové záväzky zvýšili na 171,0 miliardy EUR a celkové platby na 159,1 miliardy EUR. Táto pozícia presahuje stropy stanovené vo viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2014 – 2020.

Ďalšie kroky

Zmierovací výbor zasadne 4. a 15. novembra. Neskôr sa uskutoční zasadnutie Rady Ecofin (rozpočet), na ktorom sa predsedníctvu poskytnú usmernenia na rokovania s Parlamentom. Ak sa do konca zmierovacieho obdobia, t. j. do 18. novembra, nepodarí dospieť k dohode, Komisia bude musieť predložiť nový návrh rozpočtu na rok 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …