peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada nemôže akceptovať všetky pozmeňujúce návrhy k rozpočtu EÚ, ktoré prijal Európsky parlament


Rada informovala Európsky parlament, že nemôže akceptovať všetky pozmeňujúce návrhy k rozpočtu EÚ na rok 2020, ktoré Parlament prijal na svojom plenárnom zasadnutí.

Týmto sa spustil trojtýždňový zmierovací postup, ktorý sa začne 29. októbra. Rada a Parlament musia preklenúť rozdiely vo svojich pozíciách do 18. novembra.

“S potešením konštatujem, že Rada a Parlament sa zhodli na mnohých prioritách budúcoročného rozpočtu. Jadrom týchto priorít sú tvorba pracovných miest a boj proti zmene klímy, riešenie dôležitých oblastí ako bezpečnosť a migrácia a zameranie sa predovšetkým na mladých ľudí. Toto poskytuje dobrý základ pre naše úsilie dohodnúť sa na rozpočte s primeranými úrovňami financovania pre rôzne programy a oblasti, pričom sa vychádza z obozretného a realistického prístupu a najlepších záujmov európskych daňovníkov,” uviedol Kimmo Tiilikainen, štátny tajomník ministerstva financií Fínska a hlavný vyjednávač Rady pre rozpočet EÚ na rok 2020.

Komisia vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2020 navrhla stanoviť celkovú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov na 168,3 miliardy EUR a platobných rozpočtových prostriedkov na 153,6 miliardy EUR.

V pozícii Rady prijatej 3. septembra sa stanovujú celkové záväzky na 166,8 miliardy EUR a celkové platby na úrovni 153,1 miliardy EUR, čo znamená v porovnaní s návrhom Komisie zníženie v prípade záväzkov o 1,5 miliardy EUR a v prípade platieb o 0,5 miliardy EUR. Pozícia Rady však stále predstavuje v porovnaní s rozpočtom schváleným na rok 2019 zvýšenie záväzkov o 0,6 % a platieb o 3,3 %.

Viac..  I. Štefanec: Slováci potrebujú záruky, že budú mať možnosť odoberať plyn za rozumnú cenu

Parlament požaduje, aby sa celkové záväzky zvýšili na 171,0 miliardy EUR a celkové platby na 159,1 miliardy EUR. Táto pozícia presahuje stropy stanovené vo viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2014 – 2020.

Ďalšie kroky

Zmierovací výbor zasadne 4. a 15. novembra. Neskôr sa uskutoční zasadnutie Rady Ecofin (rozpočet), na ktorom sa predsedníctvu poskytnú usmernenia na rokovania s Parlamentom. Ak sa do konca zmierovacieho obdobia, t. j. do 18. novembra, nepodarí dospieť k dohode, Komisia bude musieť predložiť nový návrh rozpočtu na rok 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Rozpočet EÚ na rok 2023: posilnenie postavenia Európy pre ďalšie formovanie sveta

Komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2023 vo výške 185,6 miliardy eur, ktorý má dopĺňať …