zeny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Ženy na vedúcich pozíciách: Komisia prekročila svoj cieľ 40%

Európska komisia prekročila cieľ, ktorý stanovil predseda Jean-Claude Juncker v roku 2014, keď sa zaviazal, že do konca jeho funkčného obdobia by 40 % stredných a vyšších riadiacich pracovníkov Komisie mali tvoriť ženy. Podľa najnovších údajov v súčasnosti predstavujú ženy v riadiacich funkciách na všetkých úrovniach 41 %, zatiaľ čo na začiatku funkčného obdobia to bolo 30 %. Ide o 37 % zvýšenie.

Tento údaj je ešte vyšší na úrovni stredných riadiacich pracovníkov alebo vedúcich oddelení, ktorých je v Komisii zo všetkých riadiacich funkcií najviac. V súčasnosti z nich 42 % zastávajú ženy, zatiaľ čo pri nástupe Junckerovej Komisie to bolo 31 %. Na základe týchto výsledkov patrí Komisia medzi orgány verejnej správy s najvyšším podielom žien na vedúcich pozíciách na celom svete.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker k tomu povedal: Rovnosť vo všetkých jej podobách je základnou hodnotou Európskej únie. Od prvého dňa Junckerovej Komisie som sa zaviazal zohľadňovať v tejto inštitúcii uvedenú zásadu zároveň som prisľúbil, že do 1. novembra 2019 zvýšim podiel žien medzi našimi strednými a vyššími riadiacimi pracovníkmi na 40 %. Dnes pociťujem hrdosť, pretože sme náš cieľ prekročili. Som hrdý na prácu, ktorú sme v tomto smere urobili. Musíme v tom však pokračovať. Rovnosť znamená rovnosť a nič menej.“

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, k tomu dodal: „Z výskumov vyplýva, že organizácie s pestrým rodovým zastúpením dosahujú lepšie výsledky. Som veľmi hrdý na to, že tu v Komisii už viac ako 40 % našich riadiacich pracovníkov tvoria ženy. Je to záruka názorovej rozmanitosti v diskusiách a pri rozhodnutiach, ktoré prijímame v prospech 500 miliónov občanov EÚ.“

Najpozoruhodnejší pokrok sa dosiahol na čele organizácie, kde teraz ženy v pozíciách generálnych riaditeliek predstavujú až 38 % z celkového počtu – a to oproti 14 % na začiatku funkčného obdobia, ide teda o 170 % zvýšenie. Na úrovni zástupcov generálnych riaditeľov v súčasnosti ženy zastávajú až 40 % pozícií, v porovnaní s 8 % v novembri 2014. Tu sme dosiahli 400 % zvýšenie.

Viac..  Miriam Lexmann: Umožnime ľuďom pracovať na diaľku v iných členských štátoch EÚ

Okrem pevného záväzku na najvyššej politickej úrovni sa pokrok dosiahol vďaka sérii opatrení, ktoré Komisia zavádzala od začiatku svojho funkčného obdobia:

  • – ciele na individuálnej úrovni pre všetky odbory Komisie, pokiaľ ide o prvé vymenovanie za vedúceho oddelenia,
  • – úsilie nachádzať, rozvíjať a podporovať talent žien, cielené školenia, mentorstvo a profesijné poradenstvo,
  • – osobitné programy riadenia a podpora existujúcich a nových ženských sietí v rámci stratégie pre rozmanitosť a začleňovanie prijatej v lete 2017.

Ide o súčasť širšieho programu Komisie v oblasti rodovej rovnosti. V akčnom pláne na riešenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na roky 2018 – 2019 sa okrem iných iniciatív predpokladajú opatrenia zamerané na prelomenie tzv. skleného stropu, a to financovaním projektov, ktoré zlepšia rodovú vyváženosť v spoločnostiach na všetkých úrovniach riadenia, ako aj povzbudzovaním vlád a sociálnych partnerov, aby zlepšili rodovú vyváženosť v rozhodovacom procese.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …