zeny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Ženy na vedúcich pozíciách: Komisia prekročila svoj cieľ 40%

Európska komisia prekročila cieľ, ktorý stanovil predseda Jean-Claude Juncker v roku 2014, keď sa zaviazal, že do konca jeho funkčného obdobia by 40 % stredných a vyšších riadiacich pracovníkov Komisie mali tvoriť ženy. Podľa najnovších údajov v súčasnosti predstavujú ženy v riadiacich funkciách na všetkých úrovniach 41 %, zatiaľ čo na začiatku funkčného obdobia to bolo 30 %. Ide o 37 % zvýšenie.

Tento údaj je ešte vyšší na úrovni stredných riadiacich pracovníkov alebo vedúcich oddelení, ktorých je v Komisii zo všetkých riadiacich funkcií najviac. V súčasnosti z nich 42 % zastávajú ženy, zatiaľ čo pri nástupe Junckerovej Komisie to bolo 31 %. Na základe týchto výsledkov patrí Komisia medzi orgány verejnej správy s najvyšším podielom žien na vedúcich pozíciách na celom svete.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker k tomu povedal: Rovnosť vo všetkých jej podobách je základnou hodnotou Európskej únie. Od prvého dňa Junckerovej Komisie som sa zaviazal zohľadňovať v tejto inštitúcii uvedenú zásadu zároveň som prisľúbil, že do 1. novembra 2019 zvýšim podiel žien medzi našimi strednými a vyššími riadiacimi pracovníkmi na 40 %. Dnes pociťujem hrdosť, pretože sme náš cieľ prekročili. Som hrdý na prácu, ktorú sme v tomto smere urobili. Musíme v tom však pokračovať. Rovnosť znamená rovnosť a nič menej.“

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, k tomu dodal: „Z výskumov vyplýva, že organizácie s pestrým rodovým zastúpením dosahujú lepšie výsledky. Som veľmi hrdý na to, že tu v Komisii už viac ako 40 % našich riadiacich pracovníkov tvoria ženy. Je to záruka názorovej rozmanitosti v diskusiách a pri rozhodnutiach, ktoré prijímame v prospech 500 miliónov občanov EÚ.“

Najpozoruhodnejší pokrok sa dosiahol na čele organizácie, kde teraz ženy v pozíciách generálnych riaditeliek predstavujú až 38 % z celkového počtu – a to oproti 14 % na začiatku funkčného obdobia, ide teda o 170 % zvýšenie. Na úrovni zástupcov generálnych riaditeľov v súčasnosti ženy zastávajú až 40 % pozícií, v porovnaní s 8 % v novembri 2014. Tu sme dosiahli 400 % zvýšenie.

Viac..  Za zabitie Litvinenka je zodpovedné Rusko, tvrdí Európsky súd pre ľudské práva

Okrem pevného záväzku na najvyššej politickej úrovni sa pokrok dosiahol vďaka sérii opatrení, ktoré Komisia zavádzala od začiatku svojho funkčného obdobia:

  • – ciele na individuálnej úrovni pre všetky odbory Komisie, pokiaľ ide o prvé vymenovanie za vedúceho oddelenia,
  • – úsilie nachádzať, rozvíjať a podporovať talent žien, cielené školenia, mentorstvo a profesijné poradenstvo,
  • – osobitné programy riadenia a podpora existujúcich a nových ženských sietí v rámci stratégie pre rozmanitosť a začleňovanie prijatej v lete 2017.

Ide o súčasť širšieho programu Komisie v oblasti rodovej rovnosti. V akčnom pláne na riešenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na roky 2018 – 2019 sa okrem iných iniciatív predpokladajú opatrenia zamerané na prelomenie tzv. skleného stropu, a to financovaním projektov, ktoré zlepšia rodovú vyváženosť v spoločnostiach na všetkých úrovniach riadenia, ako aj povzbudzovaním vlád a sociálnych partnerov, aby zlepšili rodovú vyváženosť v rozhodovacom procese.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Krásny pivovar na dôležitej, historickej ceste v obci Hniezdne postavili vďaka Bruselu

Ak budete mať cestu zo Starej Ľubovne cez Spiš, hneď prvá zastávka je v starobylom …