humanitarna pomoc
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Eurobarometer: Väčšina Slovákov súhlasí s tým, že pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách je dôležité

Z tohtoročného prieskumu Eurobarometra o rozvojovej spolupráci EÚ vyplýva, že medzi európskymi občanmi existuje rozsiahla zhoda názorov, pokiaľ ide o dôležitosť medzinárodnej spolupráce a rozvoja. Takmer 9 z 10 občanov EÚ uvádza, že rozvojová spolupráca je podľa nich dôležitá na podporu ľudí v rozvojových krajinách, čo len potvrdzuje trend zaznamenaný v posledných rokoch. Vďaka tomuto presvedčeniu je rozvojová spolupráca jednou z najpozitívnejšie vnímaných politík EÚ.

Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica v tejto súvislosti uviedol: „Veľmi ma teší, že Európania naďalej veľmi intenzívne podporujú rozvojovú spoluprácu Únie a zhodujú sa na kľúčových prioritách, na ktorých v posledných rokoch pracujem: posilniť partnerstvá, napríklad s Afrikou; prehĺbiť náš záväzok vytvárať pracovné miesta; a prilákať viac súkromných investícií. Je to solídny základ na to, aby si Únia zachovala svoju globálnu vedúcu úlohu a riešila významné pretrvávajúce problémy.“

Traja zo štyroch Európanov súhlasia s tým, že EÚ by mala posilniť svoje partnerstvo s Afrikou a zvýšiť finančné investície s cieľom vytvárať pracovné miesta a zabezpečiť udržateľný rozvoj na oboch kontinentoch. Európski občania navyše podporujú úsilie EÚ zamerané na posilnenie súkromných investícií do rozvojovej spolupráce: traja zo štyroch Európanov zastávajú názor, že súkromný sektor by v medzinárodnom rozvoji mal zohrávať významnejšiu úlohu.

Európski občania podporujú prácu zameranú na dosiahnutie spoločného globálneho programu v rámci cieľov udržateľného rozvoja. Keď bola občanom položená otázka týkajúca sa hlavných problémov v oblasti rozvoja, občania za prioritné považovali kľúčové ciele udržateľného rozvoja, a to v tomto poradí: vzdelávanie, mier a bezpečnosť, voda a hygiena, zdravie, potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, hospodársky rast a zamestnanosť a ľudské práva.

Viac než sedem z desiatich občanov EÚ tvrdí, že finančná pomoc je účinným spôsobom riešenia neregulárnej migrácie, a rovnako veľký podiel oslovených súhlasí s tým, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám pomáha znížiť nerovnosti v týchto krajinách. Taký istý počet oslovených Európanov sa domnieva, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám je účinným spôsobom posilňovania globálneho vplyvu EÚ.

Ako je na tom Slovensko?

·         74 % slovenských respondentov súhlasí s tým, že pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách je dôležité (zaznamenaný výrazný pokles, EÚ priemer: 86 %)

·         6 z 10 slovenských respondentov (62 %) tvrdí, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách by mal patriť medzi priority EÚ, 43 % respondentov to tvrdí o národnej vláde, 7 z 10 opýtaných Slovákov si myslí, že súkromné spoločnosti by mali mať dôležitú úlohu v trvalo udržateľnom rozvoji rozvojových krajín

·         2/3 respondentov súhlasia, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám prispieva k väčšiemu mieru a rovnosti vo svete (nárast oproti roku 2018)

·         65 % opýtaných tvrdí, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám je účinný spôsob boja proti neregulárnej migrácii

·         43 % respondentov si myslí, že by sa malo vynakladať toľko finančných prostriedkov na podporu rozvojových krajín ako doteraz, podiel tých, ktorí si myslia, že by sa malo vynakladať menej finančných prostriedkov, sa zvýšil na 26 %

·         respondenti na Slovensku najčastejšie uvádzajú mier a bezpečnosť (36 %) ako najnaliehavejšiu výzvu pre rozvojové krajiny, oproti roku 2018 majú nižšiu tendenciu uvádzať demokraciu a ľudské práva (11 %)

Viac..  Budúcnosť Európy: Ambiciózne návrhy pléna Konferencie smerujú k revízii zmlúv

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

mladi ludia

Eurobarometer o Európskom roku mládeže: mladí Európania sa angažujú čoraz viac

Komisia uverejnila svoj bleskový prieskum Eurobarometra o mládeži a demokracii, ktorý sa uskutočnil od 22. februára do …