europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Plenárne zasadnutia Európskeho parlamentu: Viete ako prebiehajú?

Plenárne zasadnutia sú vyvrcholením práce, ktorá sa predtým odohráva vo výboroch a politických skupinách. Čo všetko počas týchto frenetických dní prebieha?

Pozrite si video o tom, ako prebiehajú plenárne debaty a hlasovania.

Plenárne zasadnutia sa konajú 12-krát ročne v Štrasburgu a dodatočne niekedy aj v Bruseli. Bruselské plenárne zasadnutia sú podstatne kratšie ako tie štrasburské.

Sú veľmi náročné na organizáciu, keďže debaty a hlasovania sa konajú vo všetkých 24 úradných jazykoch, pre ktoré je treba zabezpečiť preklady a tlmočenie. Parlament sa venuje mnohým témam od obchodných dohôd a rozpočtu po životné prostredie a aktuálne problémy.

Plenárne debaty

O programe plenárneho zasadnutia rozhoduje Konferencia predsedov v zložení predseda EP a predsedovia politických skupín. Parlament vždy prerokúva to, čo sa deje v Európe v vo svete, preto sa agenda plenárneho zasadnutia niekedy mení na poslednú chvíľu. Napríklad v októbri boli na program pléna pridané debaty a hlasovania o pravicovom extrémizme v nemeckom meste Halle, tureckých vojenských zásahoch v Sýrii alebo bankrote cestovnej kancelárie Thomas Cook.

Plenárnym zasadnutiam predsedá buď predseda EP alebo jeden z jeho 14 podpredsedov.

Rečnícky čas je medzi poslancov rozdelený ešte pred debatou na základe veľkosti politickej frakcie. Čím väčšia skupina, tým majú viac času na svoj prejav. Veľkosť skupiny určuje aj poradie, v ktorom vystupujú – od najväčšej po najmenšiu. Poslanci, ktorí neboli pridaní na zoznam rečníkov, sa môžu počas debaty prihlásiť zdvihnutím ruky. Ak im to predseda dovolí, môžu potom predniesť krátky jednominútový prejav. Taktiež sa môžu prihlásiť, ak chcú položiť otázku práve rečniacemu poslancovi. Ten však môže ich otázku odmietnuť.

Viac..  Prístupové rozhovory Albánska a Severného Macedónska by sa mali začať teraz, vraví eurokomisár Várhelyi

Plenárne hlasovania

Predseda alebo podpredsedovia EP dohliadajú aj na hlasovania. Niekedy sa počas nich postupuje dosť rýchlo, pretože pri niektorých legislatívnych návrhoch je potrebné hlasovať o mnohých pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhoch. Hlasovanie sa zvyčajne koná napoludnie po ranných debatách.

Spôsoby hlasovania
  • Zdvihnutím rúk – zvyčajná forma hlasovania, predseda alebo podpredsedovia EP určia, či bola dosiahnutá väčšina
  • Elektronicky – predseda oň požiada vtedy, ak predpokladá, že výsledok hlasovania môže byť tesný
  • Podľa mien – všetky odovzdané hlasy sú zaznamenané a zverejnené
  • Tajné hlasovanie – zvyčajne v prípade nominácií na rozličné pozície

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …