Navracsics
Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union-EP.

Nový program podpory EÚ pomôže umelcom pracovať a získavať skúsenosti v zahraničí

Komisia úspešne otestovala nový program podpory mobility umelcov a kultúrnych odborníkov. Pilotný projekt i-Portunus financovaný z programu EÚ s názvom Kreatívna Európa je konkrétnym výsledkom Novej európskej stratégie pre kultúru, ktorá bola prijatá v roku 2018. Vďaka rozpočtu 1 milión eur bolo v roku 2019 z projektu i-Portunus finančne podporených 343 umelcov a profesionálov z 36 krajín pôsobiacich v oblasti múzických alebo výtvarných umení, čo im poskytlo možnosť pracovať 15 až 85 dní v zahraničí.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics uviedol: „Som hrdý na to, že sme zaviedli tento vôbec prvý systém financovaný zo zdrojov EÚ, ktorý pomáha umelcom a profesionálom v oblasti kultúry získať skúsenosti v zahraničí a budovať nové partnerstvá s ostatnými tvorcami z iných krajín. Je to kľúčový krok smerom k podpore inovácií a konkurencieschopnosti v európskych kultúrnych a kreatívnych sektoroch, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v našich hospodárstvach a spoločnostiach.“

Na získanie podpory z projektu i-Portunus uchádzači museli preukázať osobitný a presne vymedzený cieľ, napríklad rozvoj medzinárodnej spolupráce či pobyt s konkrétnymi výsledkami alebo profesijný rozvoj v cieľovej krajine. Od apríla do septembra 2019 umelci a odborníci v oblasti kultúry predložili viac ako 3 200 žiadostí o podporu.

Spätná väzba od účastníkov a kultúrnych sektorov je veľmi pozitívna. i-Portunus mal najväčší úspech u mladých a začínajúcich umelcov. Na konferencii v Bruseli 15. a 16. októbra sa zišli niektorí umelci, ktorí sa zúčastnili programu, ako aj hlavní aktéri zastupujúci sektory, ako je hudba, divadlo, tanec, festivaly a literatúra, a národné a medzinárodné kultúrne inštitúty ako Európska kultúrna nadácia s cieľom diskutovať o možnostiach zlepšenia tohto systému. Diskusie sa premietnu do odporúčaní, ktoré zainteresované strany predložia Komisii na konci realizácie projektu.

Viac..  Michal Šimečka a Martin Hojsík patria medzi najtransparentnejších europoslancov

Ďalšie kroky

V roku 2020 Komisia do dvoch podobných pokusov investuje ďalších 1,5 milióna eur. Výsledky a odporúčania zo všetkých pilotných projektov potom budú základom pre trvalé opatrenia navrhnuté v rámci budúceho programu Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027.

Súvislosti

V máji 2018 Európska komisia uverejnila oznámenie „Nová európska stratégia pre kultúru“, v ktorom sa stanovujú ciele spolupráce na úrovni EÚ a navrhuje 25 prioritných opatrení. Jedným z týchto opatrení je podpora „mobility odborníkov v kultúrnych a kreatívnych sektoroch“. Do pracovného programu Kreatívna Európa na rok 2018 bol zahrnutý aj cezhraničný program mobility pre umelcov a tvorivé osoby s cieľom otestovať nový systém financovania s väčším objemom prostriedkov v rokoch 2019 a 2020, ktorý sa bude pravidelne realizovať po roku 2020 v rámci nového programu Kreatívna Európa.

i-Portunus je krátkodobý pilotný projekt, ktorý bol vybraný a financovaný z programu EÚ Kreatívna Európa a ktorý podporuje európsku kultúru a audiovizuálne sektory.

Na realizáciu tejto novej iniciatívy bola v roku 2018 uverejnená výzva na predkladanie ponúk. Úspešným uchádzačom bolo konzorcium pozostávajúce z týchto partnerov: Goethe-Institut (Nemecko), Institut français (Francúzsko), Nida Art Colony Vilniuskej akadémie umení (Litva) a Izoľacija (Ukrajina). Pilotný projekt sa začal v januári a bude trvať do februára 2020, keď má konzorcium predložiť svoje hodnotenie a politické odporúčania.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

sud

Komisia podala návrh na začatie konania proti Slovensku pre slabú ochranu hlucháňa hôrneho

Európska komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za to, …