poziar
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Prírodné požiare zničili minulý rok takmer 178 000 hektárov lesov a pozemkov v EÚ

Európska komisia uverejnila svoju výročnú správu o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike za rok 2018. Podľa nej minulý rok prírodné požiare zničili takmer 178 000 hektárov (ha) lesov a pozemkov v EÚ. Je to síce menej než šestina oblasti spálenej v roku 2017 a menej než dlhodobý priemer, ale veľké požiare sa vyskytli v najväčšom počte krajín doteraz vôbec.

Komisár pre životné prostredie Karmenu Vella vyhlásil: Lesy sú kľúčovým prvkom v našom úsilí riešiť núdzovú klimatickú a ekologickú situáciu. Sú našimi pľúcami a systémom na podporu života, zahŕňajú 80 % biodiverzity na Zemi. Aktuálne sú však vystavené vážnej hrozbe. Každou hodinou strácame lesy s rozlohou zodpovedajúcou 800 futbalovým ihriskám a na celom svete zúria ničivé požiare. Naše nedávne kroky proti odlesňovaniu sú ďalším dôkazom toho, že EÚ je pripravená spolupracovať s partnerskými krajinami pri ochrane lesov v EÚ a na celom svete a investovať do prevencie lesných požiarov.“

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum, dodal: „Meniace sa poveternostné podmienky v dôsledku zmeny klímy na celom svete zvyšujú riziko výskytu lesných požiarov. Musíme reagovať a zintenzívniť naše úsilie o väčšiu odolnosť lesov voči teplejšej a suchšej klíme. Dôkazy, ktoré Spoločné výskumné centrum zhromažďuje, nám umožňujú zamerať sa na najefektívnejšie spôsoby prevencie prírodných požiarov a chrániť naše lesy, čo je kľúčom k zachovaniu biodiverzity a kvality života občanov.“

Kľúčové zistenia

Európsky informačný systém o lesných požiaroch minulý rok zaznamenal najväčší počet požiarov na ploche 30 ha alebo väčšej v Taliansku (147 požiarov, spálených 14 649 ha), Španielsku (104 požiarov, spálených 12 793 ha), Portugalsku (86 požiarov, spálených 37 357 ha), Spojenom kráľovstve (79 požiarov, spálených 18 032 ha) a vo Švédsku (74 požiarov, spálených 21 605 ha).

1. Švédsko zažilo najhoršiu sezónu požiarov od začiatku pozorovania. Celková spálená oblasť (vyše 21 605 ha) bola zaznamenaná ako druhá najväčšia v EÚ, čo je na severskú krajinu nezvyčajné miesto v tomto rebríčku. Hoci Portugalsko opäť bolo krajinou s najrozsiahlejšou spálenou plochou, bolo to len zlomok rozlohy spálenej v roku 2017 a v desaťročnom porovnaní šlo o jednu z najmenších spálených plôch.

2. Obeťou požiarov sa stalo 50 000 ha zraniteľných ekosystémov sústavy Natura 2000, ktoré sú domovom viacerých ohrozených rastlinných i živočíšnych druhov, čo zodpovedá 36 % celkovej plochy spálenej v roku 2018.

3. Napriek tomu, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zhorela celkovo menšia plocha, väčšinu leta v strednej a severnej Európe pretrvávali nadpriemerne vysoké teploty. Dôsledkom boli podmienky, ktoré prispievali k vzniku a šíreniu lesných požiarov spôsobujúcich vysoké hospodárske a environmentálne straty.

V roku 2018 sa pri lesných požiaroch v Európe mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany aktivoval päťkrát: vo Švédsku, v Grécku, Lotyšsku a Portugalsku. V lete sa na pomoc postihnutým krajinám zmobilizovalo celkovo 15 lietadiel, 6 vrtuľníkov a vyše 400 hasičov. Európska únia pritom financovala náklady na prepravu vo výške 1,6 milióna EUR. Ďalej sa na žiadosť členských štátov v rámci programu Copernicus vypracovalo vyše 139 satelitných máp oblastí lesných požiarov. EÚ okrem toho vyslala odborníkov na lesné požiare z celej EÚ do Portugalska s cieľom pomôcť v otázkach prevencie a pripravenosti, a tak zvýšiť schopnosť krajiny riešiť problém lesných požiarov.

EÚ v marci 2019 zdokonalila mechanizmus v oblasti civilnej ochrany a zaviedla rescEU s cieľom zlepšiť ochranu občanov pred katastrofami a riadenie nových rizík, ktoré sa objavujú v Európe i za jej hranicami. V lete 2019 vytvorila dočasnú flotilu hasičských lietadiel, ktorú už dvakrát vyslala bojovať proti lesným požiarom v Grécku a Libanone. Európska komisia okrem toho v júli vo svojom oznámení vyzvala na zintenzívnenie boja EÚ proti odlesňovaniu a degradácii lesov. Sama sa zaviazala k ďalším krokom v tejto oblasti, medzi iným rozvinúť Európsky informačný systém o lesných požiaroch tak, aby sa stal nástrojom na monitorovanie prírodných požiarov na celom svete.

Výročná správa o lesných požiaroch za rok 2018 obsahuje aj konštatovanie, že v roku 2019 sa sezóna požiarov začala skoro v dôsledku suchého a veterného počasia a vysokých teplôt. Už do marca tohto roku počet požiarov presiahol celoročný priemer za uplynulé desaťročie. Mnoho požiarov sa vyskytlo v horských oblastiach, kritické požiare zachvátili deltu Dunaja.

Súvislosti

Správa „Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2018“ (Lesné požiare v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike v roku 2018), ktorú zostavilo Spoločné výskumné centrum, samostatný vedecký a informačný útvar Európskej komisie, obsahuje podrobnú analýzu lesných požiarov v roku 2018 vrátane správ o jednotlivých krajinách. Zahŕňa údaje z Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (je súčasťou programu Copernicus), ako aj údaje z 33 členských krajín skupiny odborníkov na lesné požiare.

Viac..  Martin Hojsík a osobnosti: Zastavme financovanie vojenskej agresie Ruska a klimatickej krízy

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …