Phil Hogan
Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan. PHOTO: © European Union.

EÚ a Čína uzavreli prelomovú dohodu, ktorá bude chrániť stovky zemepisných označení

EÚ a Čína uzavreli rokovania o bilaterálnej dohode, ktorá sa týka ochrany 100 európskych zemepisných označení v Číne a 100 čínskych zemepisných označení v EÚ. Ich cieľom je boj proti rôznym obmedzovaniam a podvodom. Očakáva sa, že táto prelomová dohoda povedie k recipročným obchodným výhodám a dopytu po kvalitných výrobkoch na oboch stranách. Táto dohoda je stelesnením záväzku prijatého na poslednom samite EÚ a Číny v apríli 2019 a je konkrétnym príkladom spolupráce medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou. Odráža otvorenú myseľ, ako aj to, že obe strany dodržiavajú medzinárodné pravidlá ako základ pre obchodné vzťahy.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: „Európske výrobky so zemepisným označením sú známe svojou kvalitou na celom svete. Spotrebitelia sú ochotní platiť vyššiu cenu, lebo dôverujú pôvodu a pravosti týchto výrobkov, a tak odmeňujú poľnohospodárov. Spomínaná dohoda potvrdzuje náš záväzok úzko spolupracovať s našimi globálnymi obchodnými partnermi, ako je Čína. Je to výhodné pre obe strany. Posilňujeme tak náš obchodný vzťah, z čoho budú mať prospech naše poľnohospodárske a potravinárske odvetvia, ako aj spotrebitelia na oboch stranách.“

Čína je druhou destináciou pre vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ. Import do tejto krajiny dosiahol v období 12 mesiacov od septembra 2018 do augusta 2019 až 12,8 miliardy eur. Je to aj druhá destinácia vývozu výrobkov EÚ chránených ako zemepisné označenia, čo predstavuje 9 % hodnoty vývozu. Ide najmä o vína, agropotravinové výrobky a liehoviny.

Čínsky trh sa z hľadiska európskych potravín a nápojov rýchlo rozvíja. Jeho stredná trieda, ktorá obľubuje energetické, kvalitné a pravé európske výrobky, sa stále rozširuje. Zároveň má vlastný etablovaný systém zemepisných označení, o ktorom sa európski spotrebitelia budú môcť vďaka tejto dohode dozvedieť viac.

Zemepisné označenia EÚ, ktoré sa majú chrániť v Číne, zahŕňajú výrobky ako Cava, Champagne, Feta, Irish Whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma či Queso Manchego. Medzi čínskymi výrobkami s podobnou ochranou sú Pisian Dou Ban (fazuľový krém Pisian), Anži Baj Čcha (bledý čaj Anži Baj Čcha), Panžin Da Mi (ryža Panžin) alebo Ančchu Da Žang (zázvor Ančchu).

Viac..  Eugen Jurzyca: Vodovodná infraštruktúra je základným statkom, prístup k nej majú mať všetci v EÚ

Po ukončení rokovaní dohoda teraz prejde právnou kontrolou. Na strane EÚ sa potom požiada súhlas od Európskeho parlamentu a Rady. Očakáva sa, že dohoda nadobudne účinnosť do konca roka 2020.

Štyri roky po nadobudnutí jej platnosti sa rozsah pôsobnosti dohody rozšíri na ďalších 175 názvov zemepisných označení každej zo strán. Tieto názvy sa budú musieť riadiť rovnakými postupmi ako v prípade 100 registrovaných názvov upravených spomínanou dohodou (t. j. posúdenie a publikácia na pripomienkovanie).

Spolupráca medzi EÚ a Čínou v oblasti zemepisných označení sa začala pred viac ako 10 rokmi (2006). To viedlo k registrácii a ochrane 10 zemepisných označení na oboch stranách v roku 2012, čo je východiskový bod pre dnešnú spoluprácu.

Súvislosti

Systémy kvality EÚ sú zamerané na ochranu názvov špecifických výrobkov a propagáciu ich jedinečných vlastností súvisiacich s ich zemepisným pôvodom, ako aj tradičným know-how. Ide o jeden z najväčších úspechov európskeho poľnohospodárstva s viac ako 3 300 názvami EÚ, ktoré sú zaregistrované ako chránené zemepisné označenie (CHZO) alebo chránené označenie pôvodu (CHOP). V EÚ je chránených ďalších 1 250 názvov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ, najmä vďaka dvojstranným dohodám, ako je táto s Čínou. Trh so zemepisnými označeniami EÚ má hodnotu približne 74,8 miliardy EUR a tieto spoločne predstavujú 15,4 % celkového vývozu potravín a nápojov z EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …