Moscovici
Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá. PHOTO: © European Union.

Koniec podvodov s DPH? Členské štáty sa dohodli na nových pravidlách

Únijný systém DPH bude lepšie pripravený na boj proti podvodom v elektronickom obchode po tom, ako sa členské štáty dohodli na nových pravidlách. Vďaka dohode budú mať orgány pre boj proti podvodom po prvýkrát k dispozícii relevantné údaje o online nákupoch, aby mohli zakročiť proti podvodom s DPH v tomto odvetví, ktorých rozsah sa v EÚ odhaduje na približne 5 miliárd eur ročne.

Ministri financií EÚ prijali aj ďalšie rozhodnutia v oblasti DPH, ktoré pomôžu znížiť byrokraciu pre MSP a zjednodušia pravidlá v oblasti DPH a spotrebných daní pre ozbrojené sily členských štátov EÚ.

„Za posledných päť rokov táto Komisia postupne pripravila úctyhodné množstvo zlepšení, ktoré majú pomôcť zjednodušiť únijný systém DPH, obmedziť možnosti podvodov a uľahčiť život podnikateľom, ktorí dodržiavajú pravidlá. Vidíme, že členské štáty vnímajú tieto ciele rovnako, a ja len dúfam, že súčasná dynamika sa pretaví do rozsiahlej reformy celej legislatívy, na ktorej systém DPH stojí“, uviedol Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá.

Platobné údaje týkajúce sa DPH poslúžia v boji proti podvodom v elektronickom obchode

Nové pravidlá, ktoré dostali zelenú, posilnia schopnosť členských štátov bojovať proti podvodom s DPH v elektronickom obchode. Experti na boj proti podvodom v členských štátoch EÚ totiž získajú prístup k údajom týkajúcim sa DPH, ktoré majú k dispozícii sprostredkovatelia platobných služieb, ako sú poskytovatelia kreditných kariet a iných spôsobov platby, ktorí sprostredkúvajú vyše 90 % online nákupov v EÚ. Ako to bude fungovať v praxi? Poskytovatelia platobných služieb budú povinní poskytovať orgánom členských štátov určité údaje o platbách pri cezhraničnom predaji, ku ktorým potom budú mať prístup špecialisti na boj proti podvodom (združení v sieti Eurofisc) a budú ich môcť analyzovať.

Internetových predajcov z EÚ aj z tretích krajín bude zas možné identifikovať, ak si nebudú plniť svoje povinnosti súvisiace s DPH.

Podobné ustanovenia platné v niektorých členských štátoch a iných krajinách už ukázali, že takáto spolupráca môže priniesť v boji proti podvodom v elektronickom obchode hmatateľné výsledky. Kým začnú nové pravidlá v januári 2024 platiť, bude ich ešte musieť potvrdiť Európsky parlament.

Viac..  Robert Hajšel: Nemôžeme závislosť na plyne z Ruska nahrádzať závislosťou na iných nedemokratických režimoch

Jednoduchšie pravidlá DPH pre malé a stredné podniky

Ministri financií EÚ dosiahli aj politickú dohodu o aktualizácii už existujúcich osobitných pravidiel DPH pre európske MSP, ktorá im viac sprístupní cezhraničné podnikanie. Nový režim by mal viesť k nižšej byrokratickej a administratívnej záťaži pre malé podniky a mal by vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky bez ohľadu na to, kde v EÚ sú usadené. Nesúrodé prístupy po celej EÚ v súčasnosti znamenajú, že prahové hodnoty pre oslobodenie od DPH sa líšia.

Nové pravidlá prinesú jednotný limit pre domáci obrat vo výške 85 000 eur pre podniky, ktoré pôsobia len vo vlastnom členskom štáte, a celoúnijný limit 100 000 eur pre obrat malých a stredných podnikov, ktoré pôsobia cezhranične. Ak daný limit neprekročia, budú mať nárok na oslobodenie od dane v inom členskom štáte. MSP, ktoré splnia podmienky, budú môcť využívať aj ďalšie zjednodušenia pri plnení si povinností súvisiacich s DPH, ako je registrácia a vykazovanie. . Nový a priaznivejší systém DPH pre malé a stredné podniky by mal začať platiť v januári 2024.

Zjednodušenia v oblasti DPH pre ozbrojené sily členských štátov

Európska komisia uvítala aj dohodu o opatreniach na oslobodenie od dane, ktorých cieľom je uľahčiť spoločné obranné úsilie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SBOP). Podľa nových pravidiel budú dodania pre ozbrojené sily oslobodené od DPH a spotrebných daní, ak sú tieto sily nasadené mimo ich vlastného členského štátu a zúčastňujú sa na európskom obrannom úsilí.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …