Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Deti musia byť chránené pred všetkými formami násilia a vykorisťovania

Zabezpečenie práv detí musí byť základným princípom politík Európskej únie. Ide o zaistenie dodržiavania záujmov tých najzraniteľnejších.

Zohľadňovanie záujmov detí má byť prvoradé pri akejkoľvek činnosti uskutočňovanej súkromnými či verejnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, zákonodarnými či správnymi orgánmi,“ pripomenula europoslankyňa Monika Beňová. Európsky parlament sa bude problematikou detských práv zaoberať na dnešnom plenárnom zasadnutí v súvislosti s 30. výročím prijatia Dohovoru o právach dieťaťa.

Deti musia byť účinne chránené pred všetkými formami násilia a vykorisťovania, či už k nemu dochádza v reálnom živote alebo na internete. Pre zabraňovanie jednotlivým druhom zneužívania je potrebné aj zlepšenie spolupráce a koordinácie medzi jednotlivými štátmi,“ poznamenala poslankyňa Európskeho parlamentu. V samotnom Dohovore sa ďalej uvádza, že deti treba nielen chrániť, ale majú právo aj na výchovu, zdravotné zabezpečenie, právo zabávať sa, vzdelávať, či vyjadrovať a to bez ohľadu na miesto kde na svete sa narodili.

Viac..  EÚ vyčlenila 25 miliónov eur na humanitárnu pomoc pre Palestínčanov

So zaistením detských práv súvisí aj potreba efektívnejšieho zabraňovania únosov detí rodičmi pochádzajúcimi z rôznych krajín, či zlepšovanie vymožiteľnosti výživného, rovnako vzhľadom k zvyšujúcemu sa počtu medzinárodných manželstiev. Deti nesmú trpieť a byť obeťami sporov medzi bývalými partnermi s rozdielnym občianstvom. Rovnako rodič bez potrebných finančných prostriedkov nedokáže riadnym spôsobom plniť svoje poslanie v oblasti výchovy a starostlivosti o svojich potomkov,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

I. Štefanec: Páchatelia online sexuálneho zneužívania detí sa viac v EÚ nebudú cítiť v bezpečí

Európska komisia predstavila novú legislatívu na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí. Podľa …