Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament odsúdil kriminalizáciu sexuálnej výchovy v Poľsku

Európsky parlament vyjadril hlboké znepokojenie nad návrhom zákona, ktorý by v Poľsku mohol trestať učiteľov sexuálnej výchovy väzením.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 471 (za): 128 (proti): 57 (zdržalo sa hlasovania) kritizovali legislatívny návrh, ktorý by výučbu sexuálnej výchovy pre maloleté osoby postavil v Poľsku mimo zákon. Podľa pozmeneného znenia novely zákona zameraného na boj proti pedofílii by učitelia sexuálnej výchovy mohli byť za svoju činnosť potrestaní odňatím slobody až na tri roky, pričom alternatívny návrh zvyšuje hornú sadzbu až na päť rokov.

Európsky parlament odsúdil nedávny vývoj v Poľsku, ktoré sa podľa poslancov vydalo cestou nepravdivých informácií, stigmatizácie a zákazu sexuálnej výchovy. Poslanci vyzvali poľský parlament, aby tento návrh zákona, ktorý predstavuje ďalší pokus o obmedzenie sexuálnych a reprodukčných práv v Poľsku, neprijal.

Vzdelávanie ako ochrana mladých ľudí pred zneužívaním

Uznesenie nabáda všetky členské štáty EÚ, aby pre mladých ľudí na školách zaviedli komplexnú a vekovo primeranú výchovu v oblasti sexuality a vzťahov. Nedostatok informácií a absencia tohto typu vzdelávania mladých ľudí podľa poslancov ohrozuje, nakoľko zvyšuje ich zraniteľnosť a znižuje ich schopnosť rozpoznať sexuálne vykorisťovanie, zneužívanie a násilie, vrátane obťažovania v online priestore.

Viac..  M. Šimečka: Ľudia potrebujú efektívne vládnutie a nie neustále hádky

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti vzťahov založených na rovnosti pohlaví, súhlase a vzájomnom rešpekte môže tiež pomôcť v boji proti rodovým stereotypom, homofóbii, transfóbii a rodovo motivovanému násiliu, uvádza sa v schválenom uznesení.

Parlament zároveň vyzdvihol dôležitosť úlohy občianskej spoločnosti pri poskytovaní sexuálnej výchovy. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali na vyčlenenie primeraných prostriedkov, napríklad prostredníctvom programu Práva a hodnoty a ďalších pilotných projektov, ktoré by v rokoch 2021-2027 mohli pomôcť financovať tieto organizácie. Plénum tiež požiadalo Radu (ministrov) EÚ, aby sa návrhom poľského zákona zaoberala v kontexte súčasných vypočutí o situácii v krajine v rámci konania podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …