automobil
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Od roku 2022 budú musieť po cestách jazdiť bezpečnejšie autá

Od polovice roku 2022 budú musieť byť všetky nové autá na trhu EÚ vybavené vyspelými systémami bezpečnosti. Rada v nadväznosti na dohodu s Európskym parlamentom z minulého marca prijala nariadenie o všeobecnej bezpečnosti motorových vozidiel a o ochrane cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým chce dosiahnuť podstatné zníženie počtu smrteľných nehôd na cestách.

“Tieto nové pravidlá nám pomôžu významne znížiť počet smrteľných dopravných nehôd a ťažkých zranení na cestách EÚ. Posilňujú tiež konkurencieschopnosť európskych výrobcov áut na svetových trhoch,” uviedol Timo Harakka, fínsky minister pre zamestnanosť.

Desať rokov po prijatí svojho predchodcu dodáva nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti nový impulz činnosti EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Po prvýkrát sa pozornosť venuje špecifickej situácii zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti.

Podľa nových pravidiel musia byť všetky motorové vozidlá (vrátane nákladných vozidiel, autobusov, dodávok a športových úžitkových vozidiel) vybavené týmito bezpečnostnými prvkami:

 • systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti,
 • umožnenie montáže alkoholového imobilizéra,
 • systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti,
 • pokročilé systémy varovania vodiča pred rozptýlením,
 • signály núdzového zastavenia,
 • systémy detekcie spätného chodu,
 • zariadenia na záznam údajov o udalostiach,
 • presné monitorovanie tlaku v pneumatikách.

Pri osobných automobiloch a dodávkach sa budú vyžadovať dodatočné pokročilé bezpečnostné opatrenia. Medzi tieto patria:

 • zdokonalené systémy núdzového brzdenia,
 • systémy núdzového udržiavania v jazdnom pruhu,
 • rozšírená ochranná zóna pre náraz hlavy, ktorá dokáže zmierniť zranenia pri zrážkach so zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti.
Viac..  Pandémia koronavírusu zrazila svetovú ekonomiku, niektoré opatrenia len kúpili čas

Popri všeobecných požiadavkách a existujúcich systémoch (ako je systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu a zdokonalený systém núdzového brzdenia) sa budú nákladné vozidlá a autobusy musieť navrhovať a vyrábať, tak, aby sa významne zredukovali mŕtve uhly okolo vozidla. Budú tiež musieť byť vybavené pokročilými systémami schopnými rozpoznať chodcov a cyklistov, ktorí sa nachádzajú v tesnej blízkosti vozidla.

Komisia bude mať na základe tohto nariadenia okrem toho možnosť zaviesť osobitné pravidlá v oblasti bezpečnosti vozidiel na vodíkový pohon a automatizovaných vozidiel. Vo všeobecnejšej rovine nariadenie Komisii umožňuje aktualizovať nové špecifikácie a zohľadniť tak budúci technický vývoj.

Nariadením sa aktualizujú súčasné pravidlá týkajúce sa bezpečnosti automobilov uvedené v nariadení (ES) č. 661/2009 o všeobecnej bezpečnosti a nariadení (ES) č. 78/2009 o bezpečnosti chodcov.

Ďalšie kroky

Nariadenie sa začne uplatňovať 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti. V súvislosti s obmedzeným počtom aspektov je stanovený dlhší dátum uplatňovania, aby mohli výrobcovia áut prispôsobiť výrobu novým požiadavkám.

Kontext

Toto nariadenie je súčasťou tretieho balíka Komisie s názvom „Európa v pohybe“, ktorý bol spustený v máji 2018. Cieľom tohto balíka je zabezpečiť hladký prechod na bezpečný, čistý a automatizovaný systém mobility.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …