more
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ vyzýva na zintenzívnenie politických opatrení na ochranu morí a oceánov

Rada prijala závery o oceánoch a moriach, v ktorých zdôrazňuje, že zmena klímy je priamou a existenčnou hrozbou pre život v oceánoch a moriach na celom svete. Vyzýva na zintenzívnenie politických opatrení na všetkých úrovniach riadenia s cieľom chrániť morské a pobrežné ekosystémy. S veľkým znepokojením berie na vedomie, že otepľovanie európskych regionálnych morí je nadpriemerne rýchle.

Členské štáty jednomyseľne zdôrazňujú, že je potrebné bezodkladne prijať opatrenia proti rastúcim hrozbám pre naše oceány, moria a pobrežné oblasti. Rada vyzýva Komisiu, aby predostrela politické možnosti, ako reagovať na znepokojujúce zistenia novej osobitnej správy Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) o oceánoch a kryosfére v meniacej sa klíme.

Rada vo svojich záveroch zdôrazňuje, že je dôležité

  • udržateľne využívať morské zdroje
  • posilniť udržateľné modré hospodárstvo a úlohu hospodárskych sektorov súvisiacich s oceánmi, moriami a pobrežnými oblasťami vrátane rybárstva, námornej dopravy a energie z obnoviteľných zdrojov na mori
  • posilniť koordináciu v oblasti námornej bezpečnosti vrátane cirkumpolárnej meteorologickej a oceánografickej spolupráce
  • ochraňovať Arktídu a najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia vzhľadom na ich osobitnú citlivosť na zmenu klímy
  • znižovať objem morského odpadu vrátane plastového odpadu a mikroplastov
  • zabezpečiť zdravé a odolné oceány
  • ochraňovať biodiverzitu citlivých morských a pobrežných ekosystémov
  • posilňovať výskum a vedu o oceánoch.
Viac..  Energetické systémy poháňané fosílnymi palivami sa nedajú pre celý svet nahradiť za pár desaťročí

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

wiezik

Michal Wiezik o klimatickej konferencii OSN v Egypte: Máme výnimočnú príležitosť dohodnúť sa

Európska komisia vyzvala na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), ktorá …

Consent choices