Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Uhlíková neutralita v roku 2050? Európsky parlament je v tejto oblasti ambiciózny


V roku 2020 bude EÚ prehodnocovať a aktualizovať svoju dlhodobé klimatické ciele. Európsky parlament je v tejto oblasti ambiciózny, otázne zostáva, či budú podobne zmýšľať aj členské štáty.

Budúci týždeň počas plenárneho zasadania bude Európsky parlament hlasovať o uznesení, kde žiada od EÚ, aby sa zaviazala, že do roku 2050 dosiahne uhlíkovú neutralitu. Ide o súčasť úsilia na splnenie cieľov Parížskej klimatickej dohody. Hlasovanie sa koná v čase pred decembrovou klimatickou konferenciou OSN COP25 v Madride.

Cieľom Parížskej dohody je udržať globálne otepľovanie pod úrovňou 2 stupňov Celzia a pokračovať v úsilí na to, aby sme ho obmedzili na 1,5°C. Inak sa nevyhneme katastrofickým scenárom, ktoré so sebou prinesú zmeny podnebia. Dohodu podpísalo dokopy 194 krajín. Medzi jej signatármi sú aj členské štáty EÚ i Únia ako celok. Tie sa navzájom koordinujú a stanovili si spoločné ciele na redukciu emisií.

Národné ciele znižovania emisií

V záujme dosiahnutia cieľa Parížskej dohody, si musia krajiny každých päť rokov stanovovať vlastné klimatické ciele a postupne ich zvyšovať. Hovorí sa tomu národne definované príspevky (nationally determined contributions – NDC). Signatári Parížskej dohody by mali svoje ciele aktualizovať do konca roka 2020.

92 % Európanov súhlasí s tým, že emisie skleníkových plynov by mali byť znížené na minimum a ostatné emisie by mali byť kompenzované, ak chceme byť v EÚ do roku 2050 klimaticky neutrálni.

Klimatické ciele EÚ

EÚ bola prvou svetovou ekonomikou, ktorá si v rámci Parížskej dohody stanovila ciele znižovania emisií. Do roku 2030 hodlá svoje emisie CO2 znížiť o 40 percent v porovnaní s rokom 1990. Vynára sa však čoraz viac tlakov na to, aby tu bola ambicióznejšia.

Viac..  Európska komisia chce do roku 2030 dosiahnuť pokles používania pesticídov o 50 %

Medzinárodný panel OSN o zmenách klímy v roku 2018 vydal správu, kde sa uvádza, že ak chceme udržať nárast teploty na 1,5 °C, svetové emisie musia do roku 2050 klesnúť na nulu. Protesty mladých, ktoré začala Greta Thunberg a prieskum eurobarometer z roku 2019 o klíme ukazujú, že Európanom na tejto téme veľmi záleží.

Lídri členských krajín budú o klíme a dlhodobých cieľoch EÚ rokovať počas svojho decembrového summitu. EÚ by mala OSN predložiť svoju aktualizovanú klimatickú stratégiu začiatkom roka 2020.

Najčastejšie používané skratky
  • UNFCCC – Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (United Nations Framework Convention on Climate Change) vstúpil do platnosti v roku 1994. V rámci neho boli dohodnuté Parížska dohoda aj Kjótsky protokol.
  • COP – Konferencia strán zúčastnených na UNFCCC (Conference of the parties to the UNFCCC). Každoročná konferencia, počas ktorej signatári rámcového dohovoru rokujú o pokroku pri dosahovaní jeho cieľov.
  • NDC – národne definované príspevky (nationally determined contribution): Ciele na zmierňovanie klimatických zmien, ktoré si každých päť rokov musia stanovovať signatári Parížskej dohody.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …