zelenina
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ vyčlení 200 miliónov EUR na propagáciu poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov

Európska komisia v roku 2020 pridelí 200,9 milióna EUR na financovanie propagácie poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov EÚ doma i za hranicami.

Komisia prijala pracovný program politiky propagácie na rok 2020, ktorý obsahuje náčrt hlavných priorít podpory. Politika EÚ v oblasti propagácie poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov je zameraná na pomoc sektoru využívať výhody rozvíjajúceho sa a čoraz viac dynamického celosvetového trhu s týmito výrobkami. Jej ďalším cieľom je zvyšovať povedomie o schémach kvality a produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ a pomôcť výrobcom, ak by museli čeliť narušeniam trhu.

Phil Hogan, komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, vyhlásil:Európske poľnohospodársko-potravinárske výrobky sa na celom svete tešia mimoriadnej povesti. Nie je náhoda, že EÚ je celosvetovo najväčším vývozcom potravín. Na politiku propagácie postupom času vyčleňujeme čoraz viac rozpočtových prostriedkov. Slúži na podporu výrobcov z EÚ, aby mohli svoje produkty a výrobky propagovať v EÚ i za jej hranicami, ale takisto aj, aby dokázali čeliť ťažkostiam na trhu. Platné obchodné dohody vytvárajú podmienky priaznivé pre zvýšenie objemu ich vývozu na dynamicky sa rozvíjajúcich trhoch. Nedávne uzavretie dvojstrannej dohody medzi EÚ a Čínou o zemepisných označeniach je ďalším príkladom práce Komisie v snahe vytvoriť príležitosti pre výrobcov a vysokokvalitné výrobky EÚ.“

V roku 2020 vyše polovica rozpočtu (118 miliónov EUR) bude plynúť na kampane zamerané na trhy mimo EÚ s vysokým rastovým potenciálom – napríklad Kanada, Čína, Japonsko, Kórea, Mexiko a Spojené štáty. Kampane sa budú týkať sektorov ako mliečne výrobky a syr, stolové olivy a olivový olej, ako aj vína. Očakávaným výsledkom vybratých kampaní je zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov EÚ, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich trhového podielu v týchto cieľových krajinách.

Súčasťou kampaní bude aj informovanie spotrebiteľov v EÚ a na celom svete o rôznych schémach kvality a označeniach, ako sú napríklad zemepisné označenia alebo produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby. Dôraz budú klásť aj na vysokú mieru bezpečnosti a noriem kvality, ako aj rozmanitosť a tradičné aspekty poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov EÚ. V neposlednom rade budú v EÚ zamerané aj na propagáciu zdravých stravovacích návykov, vyváženej stravy a konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny.

Viac..  Eugen Jurzyca: Vodovodná infraštruktúra je základným statkom, prístup k nej majú mať všetci v EÚ

Výzvy na predkladanie návrhov v súvislosti s budúcimi kampaňami v roku 2020 sa zverejnia v januári 2020. Žiadosť o financovanie a svoje návrhy bude môcť predložiť široká škála subjektov, ako sú obchodné organizácie, organizácie výrobcov a agropotravinárske skupiny zodpovedné za propagačné činnosti.

Takzvané jednoduché programy môže predložiť jedna alebo viac organizácií z jednej krajiny EÚ, kombinované programy môžu predložiť aspoň dve vnútroštátne organizácie z aspoň dvoch členských štátov, resp. jedna či viacero európskych organizácií.

Na rok 2020 sa na jednoduché programy prideľuje 100 miliónov EUR, na kombinované programy 91,4 milióna EUR.

Dodatočných 9,5 milióna EUR sa vyčleňuje na vlastné iniciatívy Komisie. Medzi ne patrí účasť na veľtrhoch a komunikačné kampane, ako aj diplomatické ofenzívy pod vedením eurokomisára pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a v sprievode obchodnej delegácie. Ďalšie prostriedky vo výške 17,2 milióna EUR budú na tieto iniciatívy k dispozícii z kombinovaných programov na rok 2019. Sektory ako syry a maslo, olivový olej a stolové olivy tak majú na náročnom celosvetovom trhu zaručenú dodatočnú podporu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …