Bienkowska
Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

Nový internetový portál uľahčí dodržiavanie nariadenia EÚ o zodpovednom získavaní nerastných surovín

Európska komisia spúšťa Due Diligence Ready!, internetový portál, ktorý bude podnikom poskytovať usmernenie o tom, ako si overiť zdroje kovov a nerastných surovín, ktoré sa dostávajú do ich dodávateľských reťazcov – tzv. postupy náležitej starostlivosti. To im pomôže garantovať, že pri využívaní surovín nedošlo k vykorisťovaniu ľudí. Zároveň zlepší transparentnosť a zodpovednosť naprieč ich hodnotovými reťazcami.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska povedala: „Dopyt na trhu po zodpovedne získaných surovinách v súčasnosti rastie. Tieto materiály sú nevyhnutné pre nové odvetvia podnikania a čisté technológie, akými sú napríklad vysokovýkonné batérie. Podniky by mali zabezpečiť, aby každý jeden krok, ktorý v hodnotovom reťazci podniknú, bol vykonaný transparentne, zodpovedne a udržateľne. Preto vítam spustenie Due Diligence Ready!, ktoré pomôže podnikom prijímať informovanejšie rozhodnutia.“

Due Diligence Ready! pomôže podnikom:

  • Zvýšiť ich schopnosť uplatňovať náležitú starostlivosť vo vzťahu k dovážaným nerastným surovinám: portál bude poskytovať podnikom informácie a odbornú prípravu na vykonávanie postupov náležitej starostlivosti. Nástroj je určený predovšetkým malým a stredným podnikom, odporúča sa využívať všetkým podnikom, ktoré majú vo svojom dodávateľskom reťazci nerasty a kovy.
  • Uľahčiť dodržiavanie nariadenia EÚ o zodpovednom získavaní nerastných surovín (tzv. nariadenie o nerastných surovinách z konfliktných oblastí): portál bude poskytovať usmernenia týkajúce sa zodpovedného získavania kovov a nerastných surovín, a to najmä cínu, tantalu, volfrámu a zlata. Tieto kovy a nerasty sa používajú na výrobu každodenných výrobkov, ako sú mobilné telefóny, automobily a šperky. Portál pomôže spoločnostiam dosahovať súlad s nariadením EÚ o zodpovednom získavaní nerastných surovín, ktorým sa stanovujú požiadavky na náležitú starostlivosť kladené na spoločnosti z EÚ, ktoré takéto kovy a nerasty dovážajú.
  • Reagovať na rastúci dopyt po zodpovedne získaných nerastných surovinách na trhuDue Diligence Ready! zlepší transparentnosť v rámci celého hodnotového reťazca, čím pomôže podnikom reagovať na rastúce povedomie o udržateľných výrobkoch a službách a na dopyt po nich a prispeje k pozitívnemu vývoju v odvetví nerastov a kovov.
Viac..  Zmena klímy: Europarlament odhlasoval zníženie emisií členských štátov o 40 %

Kontext

Zdroje nerastných surovín predstavujú veľký potenciál pre naše hospodárstvo, najmä pre strategické oblasti podnikania, ako napríklad batérie, vysokovýkonná výpočtová technika alebo mikroelektronika. Keď sa však ťažia v oblastiach zasiahnutých konfliktom alebo vo vysokorizikových oblastiach, môžu prispieť k pokračovaniu násilných stretov a porušovaniu ľudských práv. Toto vyvoláva znepokojenie medzi zákazníkmi, dodávateľmi, regulačnými orgánmi, investormi, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi, ktorí čoraz viac žiadajú, aby spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov) preukazovali, že nerasty a kovy, ktoré sa dostávajú do ich dodávateľských reťazcov, neprispeli k činnostiam, ktoré škodia ľuďom.

EÚ v máji 2017 s cieľom vyriešiť tieto problémy prijala nové nariadenie EÚ o zodpovednom získavaní nerastných surovín (niekedy označované aj ako „nariadenie o nerastných surovinách z konfliktných oblastí“). Tieto nové pravidlá zaistia, aby sa nerastné suroviny používané v európskom priemysle získavali zodpovedne, vďaka čomu sa viac príjmy nebudú dostávať do rúk skupín rebelov a podnecovať konflikty a teror. Nariadenie podporuje takisto rozvoj miestnych komunít a podnikov. Tieto pravidlá sa budú od 1. januára 2021 vzťahovať až na 95 % dovozu. Komisia a členské štáty medzitým budú vyvíjať úsilie v snahe zaistiť, aby sa zaviedli potrebné štruktúry na zabezpečenie implementácie v celej EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices