Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2020

Európsky parlament v stredu schválil rozpočet EÚ na rok 2020, ktorý prinesie viac financií na klimatické opatrenia a na podporu výskumu, infraštruktúry a mladých ľudí.

Poslancom sa v rámci rokovaní s vyjednávačmi Rady (ministrov) EÚ podarilo v porovnaní s návrhom Európskej komisie presadiť navýšenie prostriedkov na parlamentné priority o 850 miliónov eur. Viac ako 500 miliónov eur z tejto sumy pôjde na opatrenia v oblasti klímy.

Európska únia vynaloží na budúci rok na podporu výskumu o 302 miliónov eur viac prostriedkov, ako navrhovala Európska komisia. Investície do sieťovej infraštruktúry v rámci Nástroja na prepájanie Európy budú v porovnaní s návrhom EK navýšené o 133 miliónov eur.

Program Erasmus+ si v porovnaní s návrhom exekutívy EÚ polepší o 50 miliónov eur a Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) o 28,3 milióna eur. Poslanci a ministri sa však zhodli, že v prípade potreby navýšia prostriedky pre YEI o ďalších 50 miliónov eur.

Celkový objem záväzkov a platobných prostriedkov

Dojednaný rozpočet počíta s celkovými záväzkami na úrovni 168,7 miliárd eur, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2019 nárast o 1,5%. Ide o sumu, ku ktorej vynaloženiu sa EÚ zaviaže na budúci rok, avšak realizácia samotných investícií môže prebiehať aj v ďalších rokoch, nakoľko financovanie mnohých projektov a programov je viacročné.

V oblasti platobných rozpočtových prostriedkov počíta rozpočet so sumou 153,6 miliárd eur, ktorá v porovnaní s rokom 2019 vzrástla o 3,4%. Ide o platby, ktoré budú realizované iba v roku 2020. Týkajú sa projektov a programov, ktoré sa začali skôr a ich financovanie bude prebiehať aj na budúci rok, ako aj tých, ktoré sa spustia a budú financované až na budúci rok.

Podrobnejšie informácie o schválenom rozpočte EÚ na rok 2020 sú k dispozícii tu. Reakcie predstaviteľov jednotlivých inštitúcií na dosiahnutú dohodu o rozpočte z 18. novembra nájdete v tlačových správach Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Rady EÚ.

Vyhlásenia hlavných vyjednávačov EP

Predseda Výboru EP pre rozpočet Jan Van Overtveldt (ECR, BE) uviedol: „Toto je silný, zodpovedný a na budúcnosť zameraný rozpočet. Musíme mať odvahu pokračovať týmto smerom aj v budúcnosti. Musíme si zvoliť dlhodobý rozpočet na roky 2021-2027, ktorý explicitne, jasne a odvážne zohľadní potreby našich občanov. Rozpočet, ktorý za zameria na inovácie, konkurencieschopnosť, klímu, infraštruktúru, bezpečnosť a manažovanie migrácie – teda oblasti, kde Európa môže v porovnaní s opatreniami na národnej úrovni jednoznačne ponúknuť pridanú hodnotu.‟

Spravodajkyňa pre rozpočet EÚ na rok 2020 (oddiel Komisia) Monika Hohlmeier (EPP, DE) uviedla: „Viac [prostriedkov na opatrenia v oblasti] zmeny klímy, najmä vo sférach výskumu a inovácií, na mladých ľudí a na digitalizáciu, a to o 850 miliónov eur. Podarilo sa nám dosiahnuť veľa v oblasti tvorby pracovných miest a zvyšovania konkurencieschopnosti Európskej únie. Presadili sme zvýšenie rozpočtu na ochranu klímy o 504 miliónov eur a naviazanie viac ako 21% budúcoročných výdavkov na klimatické opatrenia. Jasne sme teda prekonali cieľ EÚ na úrovni 20%.‟

Spravodajkyňa pre rozpočet EÚ na rok 2020 (ďalšie oddiely) Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES) uviedla: „Pre Európsku úniu ide o veľmi pozitívnu dohodu. Sme však stále ďaleko od rozpočtu na úrovni 1,3% HND, ktorý požadujeme v prípade dlhodobého finančného rámca na roky 2021-2027, ďaleko od ambiciózneho rozpočtu, ktorý by mohol byť zlomom v boji proti zmenám klímy a nerovnostiam.‟

Súvislosti

Viac..  EÚ – India: spoločná správa o začatí činnosti Rady pre obchod a technológie

Poslanci schválili konečnú verziu rozpočtu EÚ na rok 2020 pomerom hlasov 543 (za): 136 (proti): 23 (zdržalo sa hlasovania). Stalo sa tak dva dni po schválení budúcoročného rozpočtu Radou (ministrov) EÚ.

Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ mali od 18. novembra, keď došlo k dosiahnutiu dohody na budúcoročnom rozpočte Únie, štrnásť dní na schválenie vyjednaného textu. Rozpočet ihneď po plenárnom hlasovaní podpísal predseda EP David Sassoli.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …