Malmstrom
Komisárka pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

Eurobarometer: 60 % Európanov má pocit, že majú osobný prospech z medzinárodného obchodu


Z výsledkov osobitného prieskumu Eurobarometra, ktorý uverejnila Európska komisia, vyplýva, že 60 % Európanov má pocit, že majú osobný prospech z medzinárodného obchodu, čo je o 16 percentuálnych bodov viac ako pred 10 rokmi pri predchádzajúcom prieskume. Z prieskumu takisto vyplynulo, že 71 % respondentov sa domnieva, že EÚ je pri ochrane obchodných záujmov ich štátov účinnejšia, ako štát konajúci samostatne.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová sa vyjadrila: Keď som sa pred piatimi rokmi ujímala svojej funkcie, medzinárodný obchod a spôsob, akým Komisia viedla obchodné rokovania, boli veľmi kritizované. Komisia sa preto rozhodla, že spôsob vedenia obchodnej politiky zmení. Prostredníctvom zvýšenej transparentnosti sme chceli vybudovať dôveru. Tento prieskum Eurobarometra ukázal, že sa nám to podarilo. Občania hodnotia obchod pozitívnejšie ako pred desiatimi rokmi. Väčšina občanov sa domnieva, že obchod pre nich prináša priame výhody a že postupy Komisie pri obchodných rokovaniach sú transparentné. V časoch rastúceho protekcionizmu a obchodných konfliktov na celom svete je tento signál veľmi pozitívny!

Správa sa zaoberá celým radom aspektov súvisiacich s informovanosťou, vnímaním a postojmi európskych občanov k medzinárodnému obchodu, pričom zahŕňa o. i. aj tieto aspekty:

  • Ciele a priority obchodnej politiky EÚ: 54 % respondentov uviedlo, že hlavnou prioritou obchodnej politiky EÚ by malo byť vytváranie pracovných miest v EÚ. Ochrana environmentálnych a zdravotných noriem EÚ sa stala pre Európanov takisto dôležitou, polovica respondentov ju považuje za prioritu. To je o 20 percentuálnych bodov viac ako v roku 2010. Viac ako polovica Európanov zároveň uznáva, že obchodná politika EÚ už zohľadňuje sociálne, environmentálne a ľudské práva v rámci EÚ a na celom svete.
  • Potreba pravidiel medzinárodného obchodu: Tri štvrtiny Európanov súhlasia s tým, že medzinárodný obchod sa musí riadiť pravidlami.
  • Dôvera a transparentnosť: Šesť respondentov z desiatich sa vyslovilo, že veria, že EÚ vykonáva svoju obchodnú politiku otvoreným a transparentným spôsobom.
  • Výhody obchodu: 54 % z tých, ktorí sa domnievajú, že medzinárodný obchod je pre nich prospešný, vidia túto výhodu v širšom výbere výrobkov, zatiaľ čo 36 % vidí túto výhodu najmä v nižších cenách. Zdá sa, že tieto výhody sú hmatateľnejšie pre mladších respondentov a osoby s vyššou úrovňou vzdelania a príjmov.
  • Spravodlivosť v medzinárodnom obchode: jedna tretina opýtaných si myslí, že je naivné očakávať, že ostatné krajiny budú dodržiavať obchodné pravidlá. Viac ako polovica respondentov si myslí, že EÚ by mala zvýšiť dovozné clá pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, alebo pre podniky, ktoré nedodržiavajú pravidlá medzinárodného obchodu.
Viac..  Prieskum verejnej mienky v EÚ: Rastúca podpora Únie v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine

Zistenia prieskumu preto potvrdzujú dobrý súlad medzi prioritami občanov EÚ a prioritami stanovenými v stratégii EÚ „Obchod pre všetkých“, ktorú EÚ sleduje za posledných päť rokov. Počas tohto obdobia EÚ uzatvorila 16 nových obchodných dohôd vrátane významných dohôd s Kanadou a Japonskom. Medzinárodný obchod v súčasnosti podporuje 36 miliónov pracovných miest v EÚ, čo je o 5 miliónov viac ako v roku 2014. Čoraz väčší dôraz sa kladie na transparentnosť a trvalo udržateľný rozvoj, pričom základným kameňom obchodnej politiky EÚ sa stali životné prostredie a pracovné práva.

Jednostranné protekcionistické opatrenia zvýšili potrebu EÚ zintenzívniť činnosť a chrániť Európanov pred nespravodlivými a nezákonnými obchodnými opatreniami, ktoré zavádzajú iné krajiny. V súčasnosti je v platnosti viac ako 130 ochranných obchodných opatrení EÚ, ktoré pomáhajú chrániť 343 000 európskych pracovných miest.

Údaje uvedené v správe budú slúžiť aj ako dôležitý základ pre vymedzenie cieľov a postupov obchodnej politiky na nadchádzajúce roky.

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

benova

Monika Beňová: Nesúhlasím s iniciatívou o vyslovení nedôvery Európskej komisie kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …