odpadova voda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva Slovensko, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd

Komisia sa rozhodla zaslať Španielsku a Slovensku odôvodnené stanovisko v súvislosti s nedodržiavaním požiadaviek EÚ stanovených v smernici o čistení komunálnych odpadových vôd (smernica Rady 91/271/EHS).

Nevyčistené odpadové vody môžu ohroziť ľudské zdravie a znečistiť jazerá, rieky, pôdu, pobrežné a podzemné vody. Pokiaľ ide o Španielsko, táto vec sa týka 145 aglomerácií, ktoré porušujú kľúčové povinnosti týkajúce sa zberu, čistenia a monitorovania komunálnych odpadových vôd stanovené v smernici. Tieto aglomerácie mali byť v súlade s príslušnými požiadavkami buď do 31. decembra 1998, 31. decembra 2000 alebo 31. decembra 2005. Formálna výzva bola zaslaná 4. októbra 2017. Napriek určitému miernemu pokroku však nemožno v blízkej budúcnosti očakávať dosiahnutie úplného súladu.

Pokiaľ ide o Slovensko, v 233 aglomeráciách neexistuje systém zberu komunálnych odpadových vôd a Slovensko nezabezpečilo ani náležité čistenie tých komunálnych odpadových vôd, ktoré vstupujú do systému zberu. V prípade všetkých slovenských aglomerácií sa mal zabezpečiť súlad s týmito požiadavkami do 31. decembra 2015. V konaní sa skúma dodržanie predbežných termínov stanovených na 31. decembra 2008 a 31. decembra 2012.

Viac..  Klimatická situácia je kritická. Prognózy hydrometeorológov sú pre Slovensko desivé

Komisia zaslala formálnu výzvu vo februári 2017. Slovenské orgány uznávajú existenciu problému. Napriek ich úsiliu a finančnej podpore EÚ z politiky súdržnosti sa však v blízkej budúcnosti neočakáva dosiahnutie súladu. Komisia preto zasiela odôvodnené stanoviská a žiada Španielsko a Slovensko, aby urýchlili proces zameraný na dosiahnutie súladu. Obidve krajiny majú teraz dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade môže Komisia ich prípady postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …