odpadova voda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva Slovensko, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd

Komisia sa rozhodla zaslať Španielsku a Slovensku odôvodnené stanovisko v súvislosti s nedodržiavaním požiadaviek EÚ stanovených v smernici o čistení komunálnych odpadových vôd (smernica Rady 91/271/EHS).

Nevyčistené odpadové vody môžu ohroziť ľudské zdravie a znečistiť jazerá, rieky, pôdu, pobrežné a podzemné vody. Pokiaľ ide o Španielsko, táto vec sa týka 145 aglomerácií, ktoré porušujú kľúčové povinnosti týkajúce sa zberu, čistenia a monitorovania komunálnych odpadových vôd stanovené v smernici. Tieto aglomerácie mali byť v súlade s príslušnými požiadavkami buď do 31. decembra 1998, 31. decembra 2000 alebo 31. decembra 2005. Formálna výzva bola zaslaná 4. októbra 2017. Napriek určitému miernemu pokroku však nemožno v blízkej budúcnosti očakávať dosiahnutie úplného súladu.

Pokiaľ ide o Slovensko, v 233 aglomeráciách neexistuje systém zberu komunálnych odpadových vôd a Slovensko nezabezpečilo ani náležité čistenie tých komunálnych odpadových vôd, ktoré vstupujú do systému zberu. V prípade všetkých slovenských aglomerácií sa mal zabezpečiť súlad s týmito požiadavkami do 31. decembra 2015. V konaní sa skúma dodržanie predbežných termínov stanovených na 31. decembra 2008 a 31. decembra 2012.

Viac..  EÚ sa dohodla na prísnejších pravidlách na zvýšenie energetickej efektívnosti

Komisia zaslala formálnu výzvu vo februári 2017. Slovenské orgány uznávajú existenciu problému. Napriek ich úsiliu a finančnej podpore EÚ z politiky súdržnosti sa však v blízkej budúcnosti neočakáva dosiahnutie súladu. Komisia preto zasiela odôvodnené stanoviská a žiada Španielsko a Slovensko, aby urýchlili proces zameraný na dosiahnutie súladu. Obidve krajiny majú teraz dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade môže Komisia ich prípady postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nevedalova

Katarína Roth Neveďalová: Svoje prvé vystúpenie v pléne som venovala Slovensku. VIDEO

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices