Domov / EKONOMIKA / Nerovnosť je hlavnou prekážkou odstránenia chudoby a udržateľného hospodárskeho rastu
EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nerovnosť je hlavnou prekážkou odstránenia chudoby a udržateľného hospodárskeho rastu

Rada prijala závery o riešení nerovnosti v partnerských krajinách.

Rada konštatuje, že mnohé partnerské krajiny stále čelia úrovniam nerovnosti, ktoré sú vyššie ako pred 30 rokmi a ohrozujú tak vykonávanie Agendy 2030. Nerovnosť je hlavnou prekážkou odstránenia chudoby a udržateľného hospodárskeho rastu a môže ohroziť demokraciu, sociálnu súdržnosť a sociálne začlenenie, odolnosť a stabilitu, a tiež môže zhoršiť poškodzovanie životného prostredia a zmenu klímy.

V záveroch sa tiež uznáva viacrozmerný charakter nerovnosti, ktorej súčasťou sú hospodárske, sociálne, politické a environmentálne aspekty. Táto nerovnosť si vyžaduje naliehavú pozornosť.

Rada opätovne potvrdzuje, že boj proti nerovnosti je vnútornou a vonkajšou prioritou Európskej únie a že rovnosť a solidarita patria medzi hodnoty a zásady, ktorými sa riadi Európska únia a jej vonkajšia činnosť.

Viac..  Nové pravidlá EÚ posilnia práva všetkých cestujúcich v železničnej doprave

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Unia kapitalovych trhov

Projekt únie kapitálových trhov treba podľa Rady ďalej prehlbovať

Rada prijala závery o prehĺbení únie kapitálových trhov. Únia kapitálových trhov je iniciatívou EÚ, ktorej …