EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nerovnosť je hlavnou prekážkou odstránenia chudoby a udržateľného hospodárskeho rastu


Rada prijala závery o riešení nerovnosti v partnerských krajinách.

Rada konštatuje, že mnohé partnerské krajiny stále čelia úrovniam nerovnosti, ktoré sú vyššie ako pred 30 rokmi a ohrozujú tak vykonávanie Agendy 2030. Nerovnosť je hlavnou prekážkou odstránenia chudoby a udržateľného hospodárskeho rastu a môže ohroziť demokraciu, sociálnu súdržnosť a sociálne začlenenie, odolnosť a stabilitu, a tiež môže zhoršiť poškodzovanie životného prostredia a zmenu klímy.

V záveroch sa tiež uznáva viacrozmerný charakter nerovnosti, ktorej súčasťou sú hospodárske, sociálne, politické a environmentálne aspekty. Táto nerovnosť si vyžaduje naliehavú pozornosť.

Rada opätovne potvrdzuje, že boj proti nerovnosti je vnútornou a vonkajšou prioritou Európskej únie a že rovnosť a solidarita patria medzi hodnoty a zásady, ktorými sa riadi Európska únia a jej vonkajšia činnosť.

Viac..  Europarlament a Rada EÚ sa dohodli na nových pravidlách pre adekvátne minimálne mzdy

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

priemysel

Zimná hospodárska prognóza 2021: Zima bola náročná, ale vidno svetlo na konci tunela

V Európe aj naďalej vládne pandémia koronavírusu. Keďže počet prípadov znova stúpol a súčasne sa …