EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nerovnosť je hlavnou prekážkou odstránenia chudoby a udržateľného hospodárskeho rastu

Rada prijala závery o riešení nerovnosti v partnerských krajinách.

Rada konštatuje, že mnohé partnerské krajiny stále čelia úrovniam nerovnosti, ktoré sú vyššie ako pred 30 rokmi a ohrozujú tak vykonávanie Agendy 2030. Nerovnosť je hlavnou prekážkou odstránenia chudoby a udržateľného hospodárskeho rastu a môže ohroziť demokraciu, sociálnu súdržnosť a sociálne začlenenie, odolnosť a stabilitu, a tiež môže zhoršiť poškodzovanie životného prostredia a zmenu klímy.

V záveroch sa tiež uznáva viacrozmerný charakter nerovnosti, ktorej súčasťou sú hospodárske, sociálne, politické a environmentálne aspekty. Táto nerovnosť si vyžaduje naliehavú pozornosť.

Rada opätovne potvrdzuje, že boj proti nerovnosti je vnútornou a vonkajšou prioritou Európskej únie a že rovnosť a solidarita patria medzi hodnoty a zásady, ktorými sa riadi Európska únia a jej vonkajšia činnosť.

Viac..  M. Beňová: Európske peniaze musia byť využité na podporu zamestnanosti

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Wiezik

Vyjadrenie M. Wiezika (EĽS, Spolu-OD) k vystúpeniu ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU

Vystúpenie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU pre poľnohospodárstvo a rybárstvo vníma europoslanec …