spotrebitel
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Environmentálny vplyv zohľadňuje pri nakupovaní čoraz viac spotrebiteľov EÚ

Európska komisia vydala najnovšie vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok za rok 2019. Z tabuľky vyplýva, že celkové rozdiely v spotrebiteľských podmienkach sa medzi jednotlivými regiónmi EÚ zmenšujú, že spotrebitelia si viac uvedomujú environmentálny vplyv svojich rozhodnutí a že spotrebiteľské pravidlá umožňujú dôverovať trhu.

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť v tejto súvislosti uviedla:Z najaktuálnejších údajov vyplýva, že viac než 70 % spotrebiteľov dôveruje obchodníkom v tom, že rešpektujú ich práva, no spotrebitelia sa zároveň domnievajú, že v oblasti ochrany spotrebiteľa a ich dôvery je ešte stále čo zlepšovať. Nová dohoda pre spotrebiteľov navyše ďalej posilní postavenie spotrebiteľov a orgánov. Som rada, že môžem konštatovať, že spotrebitelia si pri nakupovaní čoraz viac uvedomujú environmentálne dôsledky svojich rozhodnutí. S blížiacou sa predvianočnou sezónou preto vyzývam všetkých spotrebiteľov, aby kupovali od dôveryhodných predajcov, informovali sa o svojich právach a aby nakupovali zodpovedne.“

Hlavné zistenia:

  • V situácii, keď sme stále častejšie konfrontovaní s realitou otepľovania klímy a globálnej kontaminácie plastmi, sa prieskumom zistilo, že pri nakupovaní zohľadňuje environmentálny vplyv čoraz viac spotrebiteľov EÚ. Environmentálny vplyv si v EÚ najviac uvedomujú spotrebitelia v juhoeurópskych (59 %) a východoeurópskych krajinách (57 %). Jednoznačná väčšina maloobchodníkov (71 %) si myslí, že tvrdenia týkajúce sa životného prostredia, ktoré sa týkajú výrobkov alebo služieb v ich odvetví, sú spoľahlivé.
  • V západnej časti Európy bolo zaznamenané zhoršenie spotrebiteľských podmienok, no v iných častiach EÚ sa tieto podmienky naďalej zlepšujú, pričom krajiny na juhu a východe EÚ zaznamenali zníženie rozdielu oproti priemeru EÚ. Rozdiel medzi krajinou s najvyšším hodnotením (Švédsko, 71 %) a krajinou s najnižším hodnotením (Chorvátsko, 53 %) je však naďalej značný.
  • Viac než 70 % spotrebiteľov EÚ dôveruje maloobchodníkom, že rešpektujú ich spotrebiteľské práva. Odzrkadlením tohto trendu je to, že za jednoduché považuje dodržiavanie právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa viac než 70 % maloobchodníkov. Väčšina maloobchodníkov v EÚ navyše pozitívne hodnotí presadzovanie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov vo svojom odvetví. Najlepšie hodnotenie zaznamenalo presadzovanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti výrobkov, pri ktorom tri štvrtiny maloobchodných predajcov uviedlo, že oceňujú, že na dodržiavanie týchto právnych predpisov priebežne dohliadajú verejné orgány.
  • Kupovanie spotrebných výrobkov na internete dosiahlo v roku 2018 približne 60 % úroveň a jeho podiel sa naďalej zvyšuje, a to aj napriek tomu, že v tejto oblasti boli medzi jednotlivými krajinami zaznamenané výrazné rozdiely – v Dánsku bola táto úroveň 84 %, pričom v Rumunsku a Bulharsku to bolo približne 20 %. Dôvera spotrebiteľov v cezhraničné nakupovanie z iných krajín EÚ (48 %) je však výrazne nižšia než v internetové nakupovanie v domácej krajine (72 %).
Viac..  I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Súvislosti

Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských podmienok monitoruje vnútroštátne podmienky pre spotrebiteľov v troch oblastiach:

1. znalosti a dôvera

2. súlad s predpismi a ich presadzovanie

3. sťažnosti a riešenie sporov

Takisto ponúka aj prehľad o tom, aký pokrok bol dosiahnutý v integrácii maloobchodného trhu EÚ a v oblasti elektronického obchodu. Hlavnými zdrojmi údajov pre túto hodnotiacu tabuľku sú reprezentatívne prieskumy uskutočňované medzi spotrebiteľmi a maloobchodníkmi v členských štátoch EÚ, na Islande a v Nórsku.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o hodnotiacej tabuľke spotrebiteľských podmienok, jej vydaní za rok 2019 a súvisiace informačné prehľady sú k dispozícii tu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …