roaming
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Zrušenie roamingových poplatkov prinieslo prospech cestujúcim v celej EÚ

Európska komisia uverejnila prvé úplné preskúmanie roamingového trhu, z ktorého vyplýva, že zrušenie roamingových poplatkov v júni 2017 prinieslo značný prospech cestujúcim v celej EÚ. Využívanie mobilných dát počas cestovania v EÚ sa v porovnaní s rokom, v ktorom bol zavedený roaming za vnútroštátne ceny, zvýšilo 10-násobne a v dovolenkovom období dokonca až 12-násobne.

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová uviedla: Preskúmanie trhu opäť poukazuje na úspešnosť zrušenia roamingových poplatkov. Európania vo veľkej miere využívajú možnosť slobodného používania svojich mobilných zariadení počas cestovania. Zároveň jasne vidíme, že roamingový trh EÚ funguje dobre aj naďalej. Aj napriek obavám zo zvýšenia cien na domácom trhu v dôsledku zrušenia roamingových poplatkov sa domáce ceny za mobilné služby v skutočnosti v celej EÚ celkovo znížili.

Využívanie roamingových dát v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) vyvrcholilo počas dovolenkového obdobia v lete 2018 (v treťom štvrťroku) 12-násobne vyšším využívaním mobilných dát v zahraničí v porovnaní s obdobím pred zrušením všetkých maloobchodných roamingových nákladov. Za rovnaké obdobie bol objem telefonických hovorov počas roamingu takmer trikrát vyšší.

Prudké zníženie cenových stropov na veľkoobchodnej úrovni prispelo k ďalšiemu zníženiu veľkoobchodných roamingových cien, vďaka čomu je zrušenie roamingových poplatkov pre takmer všetkých poskytovateľov roamingu udržateľné.

Správa konštatuje, že dynamika hospodárskej súťaže na trhu s roamingom sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne nezmení, čo znamená, že súčasná maloobchodná a veľkoobchodná regulácia je stále potrebná. V nasledujúcich rokoch by sa mali aj naďalej uplatňovať súčasné pravidlá pre roaming, aby sa zabezpečilo, že občania budú môcť využívať roaming bez dodatočných nákladov v rámci EÚ.

Súvislosti

Od 15. júna 2017 môžu Európania využívať svoje mobilné telefóny pri cestovaní v rámci EÚ na volania, SMS správy a dáta, a to za domácich podmienok bez dodatočných nákladov. Tento prístup roamingu za vnútroštátne ceny je konkrétnym prínosom vytvorenia digitálneho jednotného trhu pre podniky a spotrebiteľov v Európe a je jedným z najväčších úspechov Junkerovej Komisie.

Prvé úplné preskúmanie Komisie nadväzuje na predbežnú správu uverejnenú v decembri 2018 a potvrdzuje jej závery: dopyt po mobilnej spotrebe počas cestovania v EÚ/EHP sa od zrušenia roamingových poplatkov rýchlo zvýšil. Správa tiež potvrdzuje preskúmanie politiky primeraného využívania a mechanizmu udeľovania výnimiek, ktoré sa uverejnili začiatkom tohto roka. Ide o základné záruky zavedené v nariadení o roamingu, aby sa zabránilo narušeniam na domácich trhoch, ktoré na základe tohto preskúmania v prípade potreby doteraz primerane fungovali.

Nariadenie o roamingu je v súčasnosti platné do júna 2022.

Viac..  Slovenskí pekári reagujú na projekt RePowerEU: Bez plynu nebude ani krajec chleba

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …