Unia kapitalovych trhov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Projekt únie kapitálových trhov treba podľa Rady ďalej prehlbovať

Rada prijala závery o prehĺbení únie kapitálových trhov. Únia kapitálových trhov je iniciatívou EÚ, ktorej cieľom je prehĺbiť a ďalej integrovať kapitálové trhy členských štátov EÚ. Je to kľúčový prostriedok diverzifikácie zdrojov financovania podnikov a môže priniesť primerané nové investičné príležitosti pre širšiu časť občanov vrátane retailových investorov, berúc do úvahy prostredie s nízkymi úrokovými sadzbami a potreby starnúceho obyvateľstva.

Pomáha tiež zabezpečiť lepšie tlmenie hospodárskych otrasov prostredníctvom súkromných kanálov, podporuje medzinárodnú úlohu eura a uľahčuje smerovanie potrebných súkromných finančných prostriedkov na ekologickú transformáciu. Spolu s bankovou úniou môže únia kapitálových trhov pomôcť zvýšiť cezhraničné kapitálové toky, a tým posilniť hospodárstvo EÚ.

EÚ je blízko k dokončeniu svojho pôvodného akčného plánu z roku 2015. Prijali sa takmer všetky stanovené legislatívne reformy. Prispeli k zvýšeniu finančnej kapacity EÚ a jej finančnej stability. Regulačné a iné prekážky však stále bránia plynulému pohybu kapitálu a prístupu k finančným produktom a službám vo finančnom sektore. Z tohto dôvodu sa Rada domnieva, že je nevyhnutné pokračovať v projekte únie kapitálových trhov a ďalej ho prehlbovať.

Viac..  Ekonomika únie v prvom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,4 %

V záveroch sa stanovilo 5 hlavných cieľov prehĺbenia únie kapitálových trhov, a to:

  • zlepšenie prístupu podnikov EÚ, najmä MSP, k financovaniu,
  • odstránenie štrukturálnych a právnych prekážok zvýšených cezhraničných kapitálových tokov,
  • poskytnutie stimulov a odstránenie prekážok, ktoré dobre informovaným retailovým sporiteľom bránia investovať,
  • podpora prechodu na udržateľné hospodárstva,
  • využitie technologického pokroku a digitalizácie,
  • posilnenie globálnej konkurencieschopnosti.

Na základe týchto všeobecných zásad sa v záveroch Komisia vyzýva, aby posúdila a preskúmala zoznam možných ďalších podrobných opatrení a krokov, ktoré by mohli pomôcť dosiahnuť tieto ciele v praxi.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …