Ursula von der Leyen
Predsedníčka Ursula von der Leyen. PHOTO: © European Union.

Ursula von der Leyen: Európsky ekologický dohovor je našou novou stratégiou pre rast

Európska komisia predstavila európsky ekologický dohovor – plán, ako dosiahnuť udržateľnejšie hospodárstvo EÚ tak, že výzvy z oblasti klímy a životného prostredia premieňa na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a umožňuje spravodlivú a inkluzívnu transformáciu pre všetkých.

Predsedníčka Ursula von der Leyenová uviedla: Európsky ekologický dohovor je našou novou stratégiou pre rast – rast, ktorý nám viac dáva, než berie. Ukazuje nám, ako zmeniť náš spôsob života, práce, výroby a spotreby tak, aby sme žili zdravšie a aby boli naše podniky inovatívnejšie. My všetci môžeme byť súčasťou transformácie a my všetci môžeme ťažiť z týchto príležitostí. Ak začneme konať ako prví a rýchlo, naše hospodárstvo by mohlo zaujať prvenstvo na celosvetovej scéne. Sme odhodlaní uspieť v záujme našej planéty a života na nej – za európske prírodné dedičstvo, za biodiverzitu, za naše lesy a moria. Keď ukážeme zvyšku sveta, ako si zachovať udržateľnosť a konkurencieschopnosť, môžeme presvedčiť ostatné krajiny, aby nás nasledovali.

Výkonný podpredseda Komisie Frans Timmermans dodal: „Pokiaľ ide o klímu a životné prostredie, nachádzame sa v núdzovej situácii. Európsky ekologický dohovor je príležitosťou skvalitniť zdravie a životné podmienky našich ľudí prostredníctvom pretvorenia nášho hospodárskeho modelu. V našom pláne sa stanovuje, ako znížiť emisie, ozdraviť prírodné prostredie, ochraňovať voľne žijúce živočíchy, vytvoriť nové hospodárske príležitosti a zlepšiť kvalitu života našich občanov. Všetci zohrávame dôležitú úlohu a všetky krajiny a priemyselné odvetvia budú súčasťou tejto transformácie. Navyše, našou povinnosťou je zabezpečiť, aby bola táto transformácia spravodlivá a aby sme pri implementácii európskeho ekologického dohovoru nikoho nevynechali.“

Európsky ekologický dohovor obsahuje plán opatrení na podporu účinnejšieho využívania zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté a obehové hospodárstvo, ako aj plán opatrení na zastavenie klimatických zmien, zabránenie straty biodiverzity a na zníženie znečisťovania. Taktiež opisuje nevyhnutné investície a dostupné finančné nástroje a vysvetľuje, ako zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu transformáciu.

Európsky ekologický dohovor sa týka všetkých hospodárskych odvetví, predovšetkým dopravy, energetiky, poľnohospodárstva, stavieb a priemyselných odvetví, ako je oceliarstvo, cement, IKT, textil a chemické látky.

S cieľom začleniť do legislatívy politickú ambíciu stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete predloží Komisia do 100 dní prvý „právny predpis v oblasti klímy“. Aby sme mohli dosiahnuť ambície v oblasti klímy a životného prostredia Komisia predloží aj stratégiu v oblasti biodiverzity na rok 2030, novú priemyselnú stratégiu a akčný plán pre obehové hospodárstvo, stratégiu „Z farmy na stôl“ zameranú na udržateľné potraviny a návrhy pre Európu bez znečisťovania. Okamžite sa začnú práce na splnení európskych cieľov v oblasti emisií do roku 2030 a stanoví sa realistický plán na dosiahnutie cieľa na rok 2050.

Splnenie cieľov európskeho ekologického dohovoru si bude vyžadovať značné investície. Predpokladá sa, že dosiahnutie aktuálnych cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 si bude vyžadovať 260 miliárd eur dodatočných ročných investícií, čo zodpovedá okolo 1,5 % HDP z roku 2018. Táto investícia si bude vyžadovať mobilizáciu verejných a súkromných sektorov. Komisia začiatkom roka 2020 predloží investičný plán pre udržateľnú Európu, ktorý pomôže uspokojiť investičné potreby. Najmenej 25 % dlhodobého rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na opatrenia v oblasti klímy. Ďalšiu podporu prinesie Európska investičná banka ako európska klimatická banka. Aby mohol k financovaniu ekologickej transformácie prispieť súkromný sektor, Komisia v roku 2020 predloží stratégiu ekologického financovania.

Viac..  SMER-SD: Predseda strany R. Fico poslal výzvu predsedníčke eurokomisie, v ktorej má informovať o posledných udalostiach

Boj proti zmene klímy a zhoršovaniu životného prostredia je spoločným úsilím, ale nie všetky členské štáty a regióny majú rovnakú východiskovú pozíciu. Mechanizmom pre spravodlivú transformáciu sa budú podporovať tie regióny, ktoré sú v značnej miere závislé od činností spojených s veľmi vysokými emisiami CO2. Bude poskytovať podporu občanom, ktorí budú počas transformácie najzraniteľnejší, tak že im poskytne prístup k rekvalifikačným programom a pracovným príležitostiam v nových hospodárskych odvetviach.

Komisia v marci 2020 spustí „Klimatický pakt“ s cieľom umožniť občanom vyjadriť názor a zapojiť sa do navrhovania nových opatrení, zdieľania informácií, iniciovania aktivít na miestnej úrovni a propagácie riešení, ktoré ostatní môžu nasledovať.

Globálne problémy týkajúce sa zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia si vyžadujú globálnu reakciu. EÚ bude aj naďalej presadzovať svoje environmentálne ciele a normy v rámci dohovorov OSN o biodiverzite a klíme a podporovať zelenú diplomaciu. Prostredníctvom skupiny G7, G20, medzinárodných dohovorov a bilaterálnych vzťahov bude presviedčať ostatných, aby zintenzívnili svoje úsilie. EÚ tiež bude využívať obchodnú politiku na zaistenie udržateľnosti a vybuduje partnerstvá so susedmi na Balkáne a v Afrike, aby im pomohla pri ich vlastnej transformácii.

Ďalšie kroky

Komisia vyzýva Európsky parlament a Európsku radu, aby podporili odhodlanie Komisie pre budúce hospodárstvo a životné prostredie a pomohli jej pri realizácii tejto ambície. Komisia predloží opatrenia uvedené v pláne európskeho ekologického dohovoru.

Súvislosti

Pre Európu a celý svet predstavujú zmeny klímy a zhoršovanie životného prostredia existenčnú hrozbu. Aby mohla Európa tieto problémy prekonať, potrebuje novú stratégiu rastu, ktorá zmení Úniu na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a v ktorom nebudú do roku 2050 žiadne čisté emisie skleníkových plynov. Úniu, v ktorej je hospodársky rast oddelený od využívania zdrojov a na nikoho a na nič sa nezabúda.

Európska únia už teraz vykazuje veľmi dobré výsledky v znižovaní emisií skleníkových plynov a súčasnom udržiavaní hospodárskeho rastu. Emisie v roku 2018 boli o 23 % nižšie ako v roku 1990, zatiaľ čo HDP Únie v tom istom období vzrástol o 61 %. Je však potrebné urobiť viac. Vzhľadom na svoje rozsiahle skúsenosti má EÚ vedúce postavenie vo vytváraní ekologického a inkluzívneho hospodárstva.

Oznámenie o ekologickom dohovore stanovuje plán činností v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Pokiaľ ide o prijímanie opatrení, Komisia sa bude v budúcnosti vo svojej práci riadiť tým, čo bude chcieť verejnosť, a nepopierateľnými vedeckými dôkazmi, ktoré budú komplexne obsiahnuté v správach IPCC, IPBES, EEA SOER a v globálnom výhľade v oblasti zdrojov za rok 2019. Naše návrhy sa budú zakladať na faktoch a opierať o rozsiahle konzultácie.

Prevažná väčšina Európanov považuje ochranu životného prostredia za dôležitú (95 %). Skoro 8 z 10 Európanov (77 %) tvrdí, že ochrana životného prostredia môže zvýšiť hospodársky rast. Výsledky prieskumu Eurobarometra o postoji občanov EÚ k životnému prostrediu potvrdzujú širokú podporu verejnosti pre právne predpisy v oblasti životného prostredia na úrovni EÚ a financovanie činností šetrných k životnému prostrediu z prostriedkov EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Orban, Leyen

Maďarsko blokuje dialóg o sankciách voči Rusku, šéfka EK vycestovala na rokovanie s Orbánom

Rozhovory o navrhovanom šiestom kole sankcií Európskej únie naďalej pokračujú. Informuje o tom spravodajský web …