Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci neočakávajú, že by bol decembrový summit o rozpočte úspešný


Parlamentní vyjednávači sa obávajú, že prebiehajúci summit európskych lídrov o tom, ako čo najlepšie investovať peniaze a splniť očakávania občanov, neprinesie priaznivé výsledky.

Autori parlamentného stanoviska vyzývajú lídrov členských štátov (Európsku radu), aby dospeli ku kompromisu a sformulovali svoj postoj k tomu, ako by mal vyzerať budúci dlhodobý rozpočet EÚ – tzv. viacročný finančný rámec. Ten sa má začať uplatňovať už od januára 2021. Neostáva už veľa času, vyjednávania o rozpočte sú totiž známe tým, že sa dlho naťahujú. Podľa poslancov je teda dvojdňový summit hláv štátov EÚ v Bruseli 12. a 13. decembra dôležitou príležitosťou dosiahnuť pokrok.

Ak by sa vykonávanie rozpočtu oneskorilo, ako tomu bolo už v roku 2014, malo by to konkrétne negatívne dopady napríklad na výskumné projekty financované EÚ, alebo by sa to prejavilo na strete pracovných príležitostí. Parlament i komisia sú už dlhšiu dobu pripravení na trojstranné rozpočtové rokovania s radou.

Jan Olbrycht, poľský poslanec za ľudovcov a jeden z parlamentných spravodajcov zaoberajúcich sa výdavkami, síce od decembrového summitu neočakáva podstatný pokrok, ale stále dúfa, že rada stanoví jasný program a harmonogram na rok 2020, aby bolo jasné, ako chce dokončiť prijímanie rozpočtového rámca.

„Naše rozhodnutia majú pre konečného príjemcu rozpočtu EÚ zásadný význam. Ide o jasný signál študentom, malým a stredným podnikom, miestnym a regionálnych samosprávam, vysokým školám a poľnohospodárom. Musia vedieť, čo môžu v budúcnosti očakávať,“ hovorí poslanec Olbrycht.

Potrebujeme hmatateľné výsledky a nie škrty

Fínske predsedníctvo zverejnilo začiatkom decembra osnovu rokovaní s číslami, ktoré sú podkladmi pre Európsku radu. Portugalská sociálna demokratka Margarida Marques a spravodajkyňa výdavkovej časti považuje ale tento fínsky návrh za neprijateľný.

„Ak chceme dosiahnuť skutočné výsledky pre Európanov, potrebujeme na nasledujúcich sedem rokov redistribučný a spoľahlivý rozpočet EÚ. Toto sa nám nepodarí, ak spravíme škrty v oblasti migrácie a to okrem škrtov, ktoré už navrhla Európska komisie v oblasti politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Dúfam, že hlavy štátov a predsedovania vlád môžu tento postoj zmeniť,“ hovorí.

Parlament si praje, aby investičný rozpočet po roku 2020 zodpovedal politickým záväzkom Európskej únie a ambíciám do budúcnosti, napríklad v boji proti zmene klímy alebo vo výskume. Okrem toho chce zabezpečiť kontinuitu kľúčových politík EÚ, ako je napríklad poľnohospodárstvo a podpora chudobnejších oblastí – súdržnosť.

Viac..  Ivan Štefanec: Proti Orbánovým snahám o Veľké Uhorsko podniknem patričné kroky

Reforma príjmov

Parlament takisto navrhuje reformu príjmovej strany tak, aby obsahovala viac vlastných zdrojov, ako je napríklad nový systém dane z príjmov právnických osôb (vrátane zdanenia digitálnych gigantov), príjmy so systému obchodovania s emisiami a daň z plastov. Nové zdroje príjmov by znížili priame príspevky členských štátov.

Francúzska členka skupiny Renew Valerie Hayer, ktorá je spravodajkyňou pre spomínané vlastné zdroje, neočakáva, že by bol decembrový summit o rozpočte úspešný. Vytvorenie nových zdrojov príjmov je podľa nej nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie dohody medzi parlamentom a členskými štátmi.

„Naše hlavy štátov a predsedovia vlád by mali ísť nad rámec svojich úzkych rozpočtových záujmov. Mali by vziať do úvahy, čo z našej Únie z hospodárskeho hľadiska naozaj ťažia,“ apeluje.

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer takmer 60% respondentov v 28 členských štátoch zastáva názor, že ich krajiny má z členstva v EÚ prospech a praje si, aby Európsky parlament zohrával väčšiu úlohu. Európania si podľa prieskumu želajú, aby EÚ spolupracovala na riešení medzinárodných problémov, akými sú napríklad klimatické zmeny alebo terorizmus.

Ďalší spravodajca pre vlastné zdroje, portugalský ľudovec José Manuel Fernandes uviedol, že budúci dlhodobý rozpočet musí poskytnúť finančné prostriedky na riešenie výziev a priorít Európy. „EÚ by sa tak mohla stať významným geopolitickým hráčom a splniť záväzky svojich občanov,“ hovorí.

Členmi vyjednávacieho tímu EP ohľadne dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 sú aj predseda rozpočtového výboru, belgický konzervatívny poslanec Johan Van Overtveldt a nemecký poslanec za Zelených Rasmus Andresen.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …