Miko
Zdroj: Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Synagógu v Brezne sa podarilo obnoviť vďaka európskym peniazom

Pred druhou svetovou vojnou žila na horehroní pomerne významná židovská komunita. Zachovala sa tu jediná sakrálna stavba a tou je breznianska synagóga. Jej rekonštrukcia je krásnou ukážku spolupráce regionálnych fondov Európskej únie, financovania zo zdrojov národných z Ministerstva kultúry a príspevku mesta Brezna. Celková suma použitá na rekonštrukciu bola vo výške jedného milióna EUR. 85% z tejto čiastky bolo uhradených z fondov Európskej únie. Osud breznianskej synagógy sledoval pohnutý osud breznianskych židov. Jej výstavba bola zahájená v roku 1901, chrám bol vysvätený o rok neskôr, aledokončená bola až okolo roku 1930, takže svojmu účelu slúžila iba niekoľko rokov do druhej svetovej vojny. Po nej sa židovskú komunitu v Brezne už nikdy nepodarilo obnoviť.

Synagóga postupne chátrala, slúžila ako skladisko, postupne sa rozpadávala až do obdobia po roku 1989. Je zároveň jedinou duchovnou stavbou svojho charakteru v regióne Horehronia. Postavená bola podľa projektu významného banskobystrického staviteľa Aloisa Payerbergera. V roku 1901 bol položený základný kameň a nasledujúci rok bol chrám vysvätený. V povojnovom období prestala synagóga slúžiť na sakrálne účely a stal sa z nej sklad osiva a nábytku. Neskôr ju mesto odkúpilo a po čiastočnej rekonštrukcii v nej začalo organizovať kultúrne a spoločenské podujatia. Vtedajšia rekonštrukcia však nebola dostatočná, postupne zatekala strecha, z vežičiek sa uvoľňovalo murivo, základy boli podmáčané, čo spôsobilo zvlhnutie interiéru. Až do jej úplnej rekonštrukcie v rámci dotačnej schémy Európskej únie sa na mieste vykonávali iba udržiavace práce.

Viac..  Slovensko pošle návrh Partnerskej dohody pre nové eurofondy do Bruselu 15. októbra

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

peniaze

Operačný program Technická pomoc má najvyšší podiel čerpania zdrojov EÚ, využil zhruba 75 %

Najvyššiu úroveň čerpania finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 má Operačný …