vcely, opelovace
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Kľúčom na ochranu opeľovačov je podľa europoslancov redukcia pesticídov

Poslanci chcú zastaviť úbytok populácií včiel a iného opeľujúceho hmyzu a lepšie opatrenia na ochranu ich diverzity.

V reakcii na pokles populácií opeľujúceho hmyzu nielen v Európe, ale aj v iných častiach sveta Európsky parlament opätovane vyzýval Európsku komisiu, aby navrhla konkrétne kroky na ochranu včiel s ostatného hmyzu, ktorý opeľuje rastliny.

V júni 2018 Európska komisia predstavila Iniciatívu EÚ zameranú na opeľovače. Navrhuje tu opatrenia proti úbytku opeľovačov, ktorý ohrozuje naše ekosystémy aj ekonomiky. Podľa komisie je potrebné konať najmä v troch oblastiach: chrániť diverzitu opeľovačov, zintenzívniť výskum a zvyšovať povedomie o dôležitosti tohto hmyzu.

Iniciatívou sa už zaoberal parlamentný výbor pre životné prostredie. Jeho členovia prijali začiatkom decembra uznesenie, kde ju označujú za nedostatočnú. Podľa nich sa nezameriava na hlavné príčiny úbytku opeľovačov, ako sú klimatické zmeny, intenzívne poľnohospodárstvo a strata biotopov. Poslanci žiadajú komisiu, aby vyhodnotila dopady existujúcich politických opatrení s cieľom zabezpečiť účinnejšie a koordinovanejšie opatrenia EÚ.

Kľúčom na ochranu opeľovačov je redukcia pesticídov

Vplyv pesticídov na opeľovače je výsledkom toxicity účinnej látky a úrovne vystavenia. Poslanci hovoria, že v záujme podpory biodiverzity rastlín a zabezpečenia potravinovej bezpečnosti by sa zníženie pesticídov malo stať kľúčovou prioritou pri rozvoji budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky.

V roku 2018 EÚ obmedzila používanie pesticídov na báze neonikotinoídov (imidakloprid, klotianidín a tiametoxám) na poliach potom, ako sa ukázalo, že predstavujú vysoké riziko pre včely. Viacero členských štátov však prijalo mimoriadne výnimky týkajúce sa ich použitia na ich území.

Viac..  Rovnaké pravidlá v celej EÚ: ochranári spúšťajú kampaň za Európu bez kožušín

V záujme chrániť opeľujúci hmyz preto poslanci žiadajú ďalšie obmedzenie pesticídov a apelujú na komisiu, aby navrhla právne predpisy na zákaz výroby, predaja a používania neonikotinoídových pesticídov na území EÚ.

“Musíme sa venovať najmä diskusii o postupe schvaľovania pesticídov. V tejto oblasti sú zjavné obrovské nedostatky. Teraz musí konať Komisia,” uviedol, Martin Häusling, spoluautor uznesenia EP o Iniciatíve EÚ zameranej na opeľovače (Zelení/ESA, Nemecko).

Viac výskumu a lepšie monitorovanie úhynu opeľovačov

Dnes máme k dispozícii značné dôkazy o alarmujúcom poklese opeľovačov a vieme o tom, čo ich ohrozuje. Stále však existujú značné medzery v znalostiach a nevieme presne vyčísliť straty populácií opeľovačov. Poslanci preto požadujú viac finančných prostriedkov na výskum príčin úbytku včiel a sledovanie druhov opeľovačov a populácií v EÚ. Toto by podľa nich pomohlo získať celkový obraz o tomto probléme. Poslanci sa tiež zasadzujú za vývoj nízkorizikových pesticídov, ktoré nie sú pre opeľovačov škodlivé.

Ďalšie kroky

Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače bude v stredu predmetom plenárneho rokovania, deň na to bude parlament hlasovať o svojom uznesení, v ktorom na ňu reaguje.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …