Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

Monika Beňová: Musíme budovať Európu bez bariér pre hendikepovaných ľudí

Hendikepovaní ľudia sa nesmú ocitať na okraji spoločnosti. Čoskoro vyprší platnosť európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020. Aj preto sa budú poslanci Európskeho parlamentu problematikou súvisiacou s pomocou zdravotne znevýhodneným občanom zaoberať na dnešnom plenárnom zasadnutí.

Zdravotne postihnutí ľudia sú bohužiaľ často krát nútení čeliť mnohým prekážkam, ktoré im obmedzujú šancu viesť plnohodnotný život, taký aký má väčšinová časť populácie. Snahou preto musí byť odstraňovanie existujúcich bariér a účinné zabraňovanie vzniku nových,“ zdôraznila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Nová stratégia by mala obsahovať aj lepšie možnosti pre priame financovanie rôznych druhov sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. Potrebujeme tiež poznať konkrétne legislatívne iniciatívy novej Komisie v tejto oblasti a aké si plánuje stanoviť priority a merateľné ciele, ktoré chce dosiahnuť,“ priblížila europoslankyňa.

Viac..  Peter Pollák v pléne europarlamentu: Hlas chudobných bolo v diskusiách o budúcnosti počuť najmenej

Miera chudoby u hendikepovaných ľudí je až o 70 percent vyššia ako u majoritnej populácie. Dôvodom je aj obmedzený prístup k zamestnaniu. Nové technológie a spôsoby práce pritom môžu zlepšovať možnosti na začlenenie osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce. Tu treba výrazne prehĺbiť aj spoluprácu so súkromným sektorom,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …