Emily O REILLY
Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union-EP.

Európskou ombudsmankou bude opäť Emily O’Reilly

Európsky parlament v stredu 18. decembra opätovne zvolil Emily O´Reilly na pozíciu európskej ombudsmanky. Tento post bude zastávať počas piatich rokov a vyšetrovať sťažnosti voči orgánom EÚ.

O´Reilly bola zvolená v treťom kole hlasovania počas decembrového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Z celkového počtu 600 hlasov ju v tajnom hlasovaní podporilo 320 poslancov.

Európskou ombudsmankou je už od 1. októbra 2013. Predtým od roku 2003 zastávala v Írsku ako prvá žena funkciu ombudsmanky a informačnej komisárky a v roku 2007 bola vymenovaná za komisárku pre informácie o životnom prostredí. Emily O’Reilly v minulosti pôsobila aj ako žurnalistka a reportérka.

O tento post sa dokopy uchádzalo päť kandidátov vrátane O´Reilly. Hlasovaniu v pléne predchádzali verejné vypočutia všetkých kandidátov vo výbore pre petície, ktoré sa konali začiatkom decembra. Poslanci počas nich zisťovali, čo chcú uchádzači urobiť vo funkcii ombudsmana čo sa týka nestrannosti, viditeľnosti a transparentnosti.

Viac..  Eurobarometer o Európskom roku mládeže: mladí Európania sa angažujú čoraz viac

Európsky ombudsman

Európskeho ombudsmana volia poslanci Európskeho parlamentu na začiatku každého nového volebného obdobia na päťročné funkčné obdobie. Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti občanov a obyvateľov EÚ ako i organizácií so sídlom v EÚ, ktoré sa týkajú nesprávneho postupu zo strany inštitúcií alebo orgánov EÚ, ako je napríklad nespravodlivé konanie, diskriminácia, zbytočné prieťahy alebo nesprávne procedúry.

Úrad ombudsmana môže začať vyšetrovania aj z vlastnej iniciatívy. Európskemu parlamentu každoročne podáva správy o svoje činnosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …