Miko
Zdroj: Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Milióny eur zhltla náročná oprava cesty v Čertovej doline. Pomohli eurofondy

Čertova dolina. Cesta medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom prechádza mimoriadne náročným terénom. Na jednej strane sú tu veľmi strmé svahy, okrem toho je tu takisto chránené územie s vysokou enviromentálnou hodnotou. Postaviť cestu v mieste, ktoré je takto náročné bez toho, aby došlo k poškodeniu prírody a pritom, aby sa tu mohli vyhýbať medzi sebou oproti jazdiace nákladné autá a dodržala sa bezpečnosť cestnej premávky nebolo jednoduché. Svedčia o tom aj veľmi náročné opevnenia na tejto ceste a celkové náklady, ktoré boli viac ako dvadsať miliónov EUR. Aby bolo možné prekonať veľké výškové rozdiely v tejto doline, železničná trať nemôže byť obyčajná, musí byť ozubnicová, inak by tu bežné vlaky mohli mať veľké problémy. Cesta v smere do Tisovca je v rámci kraja jediným spojením severnej časti a juhovýchodnej časti kraja.

Má preto veľký význam pre turistiku a cestovný ruch. Počas zimnej sezóny nie je neobvyklé, že v oblasti napadnú aj dva metre snehu, preto sa muselo myslieť aj na dôkladné odvodnenie a dostatočný priestor pre odhrnutý sneh. Výstavba tejto cesty neznamenala iba vlastnú cestu, ale aj mnoho veľmi náročných diel ako napríklad železničných mostov. Stavba bola vybraná Ministerstvom dopravy a výstavby ako stavba roku 2016. Cena bola udelená odbornou porotou za za celospoločenský prínos v oblasti prispenie k rozvoju regiónu a cestovného ruchu, za vysokú kvalitu stavebných prác technicky náročných konštrukcií, za zohľadnenie environmentálnych aspektov pri riešení technického vybavenia diela a za výrazné zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky.

Viac..  Miriam Lexmann: Pohľad na voľby v Gruzínsku

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

peniaze

Operačný program Technická pomoc má najvyšší podiel čerpania zdrojov EÚ, využil zhruba 75 %

Najvyššiu úroveň čerpania finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 má Operačný …