rokovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Na splnenie vízie a cieľov Agendy 2030 je potrebné urýchliť činnosť všetkých aktérov

Rada prijala súbor záverov o tom, ako EÚ vykonáva Agendu Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja. Uvedené dokumenty sa považujú za nevyhnutné na odstránenie chudoby a zabezpečenie mierového, zdravého a bezpečného života pre súčasné a budúce generácie.

V záveroch sa zdôrazňuje, že na splnenie vízie a cieľov Agendy 2030 je potrebné urýchliť činnosť všetkých aktérov, či už v rámci EÚ alebo v iných častiach sveta. Opätovne sa v nich potvrdzuje, že EÚ a jej členské štáty budú naďalej zohrávať vedúcu úlohu pri vykonávaní cieľov udržateľného rozvoja a súčasne budú podporovať účinný multilateralizmus a medzinárodný poriadok založený na pravidlách.

Rada víta správu Eurostatu z roku 2019 s názvom Monitorovacia správa o pokroku pri plnení cieľov udržateľného rozvoja v kontexte EÚ ako kľúčový dokument na meranie pokroku EÚ pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja. Nabáda tiež členské štáty, aby zvýšili ambicióznosť svojich opatrení a aktívne začleňovali Agendu 2030 do vnútroštátnych nástrojov plánovania, politík, stratégií a finančných rámcov.

Viac..  Ivan Štefanec: Transatlantické partnerstvo musíme obnoviť

Rada pripomína svoje závery z júna 2017 a naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexnú stratégiu vykonávania, v ktorej sa určia lehoty, ciele a konkrétne opatrenia na zohľadnenie Agendy 2030, a aby začleňovala ciele udržateľného rozvoja do všetkých príslušných vnútorných a vonkajších politík EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …