Hogan
Komisár pre obchod Phil Hogan. PHOTO: © European Union.

Komisia posilňuje nástroje na ochranu európskych záujmov v oblasti medzinárodného obchodu


Európska komisia predstavila návrh, ktorý Európskej únii umožní chrániť svoje obchodné záujmy napriek paralýze mnohostranného mechanizmu Svetovej obchodnej organizácii (WTO) na urovnávanie sporov. Okrem toho zriadila pozíciu hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu, aby ešte viac posilnila dôraz na dodržiavanie a presadzovanie obchodných dohôd EÚ.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Ak chceme upevniť postavenie Európy vo svete, musíme sa snažiť o jej účinnú vedúcu úlohu v oblasti globálneho obchodu a vybaviť ju primeranými právomocami, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie pravidiel v oblasti medzinárodného obchodu. Z tohto dôvodu chcem hneď na začiatku mandátu prijať rýchle kroky na posilnenie našich nástrojov v oblasti obchodu. Vďaka dnešným návrhom budeme môcť chrániť naše záujmy v období, ktoré je pre medzinárodný obchod mimoriadne ťažké. V stávke je veľa európskych pracovných miest, a preto musí byť EÚ vybavená tak, aby zabezpečila dodržiavanie záväzkov zo strany našich partnerov. Práve to je cieľom tohto návrhu.“

Komisár pre obchod Phil Hogan uviedol: „Nastal zásadný moment pre multilateralizmus aj pre globálny systém obchodovania. V dôsledku toho, že prestal fungovať Odvolací orgán, sme prišli o vymáhateľný mechanizmus na urovnávanie sporov, ktorý bol nezávislým garantom nestranného uplatňovania pravidiel WTO. Hoci sa snažíme reformovať WTO a obnoviť jeho dobre fungujúci systém, nemôžeme si dovoliť byť bezbranní, ak WTO momentálne neponúka možnosť dosiahnuť uspokojivé riešenie. Zmeny, ktoré navrhujeme, nám umožnia brániť záujmy našich spoločností, pracovníkov a spotrebiteľov, ak naši partneri prestanú dodržiavať pravidlá.“

Návrh na zmenu súčasného nariadenia o presadzovaní je priamou reakciou na včerajšie blokovanie činnosti Odvolacieho orgánu WTO. Podľa súčasného nariadenia, ktoré tvorí v rámci právnych predpisov EÚ základ na prijatie protiopatrení v oblasti obchodu, sa vyžaduje, aby bol spor najprv vedený prostredníctvom postupov WTO, vrátane fázy odvolania. Únia môže reagovať až následne. Absencia fungujúceho Odvolacieho orgánu WTO umožňuje členom WTO vyhnúť sa povinnostiam aj záväznému rozhodnutiu tým, že sa jednoducho odvolajú proti správe poroty.

Viac..  Na regionálne projekty v rámci IROP išlo z eurozdrojov cez 900 miliónov eur, necelá polovica z plánu

Vďaka návrhu Komisie bude môcť EÚ reagovať aj v prípade, že WTO nevydá na stupni odvolacieho konania konečné rozhodnutie z dôvodu, že iný člen WTO postup riešenia blokuje tým, že sa účelovo odvoláva.

Tento nový mechanizmus sa bude vzťahovať aj na ustanovenia o urovnávaní sporov zahrnuté v regionálnych alebo dvojstranných obchodných dohodách, ktorých je EÚ zmluvnou stranou. EÚ musí byť schopná rázne reagovať v prípade, ak obchodní partneri bránia účinnému riešeniu urovnávania sporov, napríklad blokovaním rozhodnutí o zložení členov poroty.

V súlade s politickými usmerneniami predsedníčky von der Leyenovej Komisia pokračuje v posilňovaní nástrojov Únie s dôrazom na dodržiavanie a presadzovanie obchodných dohôd EÚ a vytvorila pozíciu hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu, ktorý bude vymenovaný začiatkom roka 2020.

Zabezpečenie dodržiavania záväzkov dohodnutých s ostatnými obchodnými partnermi je jednou z hlavných priorít Komisie von der Leyenovej. EÚ sa preto čoraz viac zameriava na presadzovanie záväzkov svojich partnerov v mnohostranných, regionálnych a dvojstranných obchodných dohodách. Bude mať pri tom k dispozícii súbor nástrojov. Predložený návrh bude musieť schváliť Európsky parlament a členské štáty EÚ v Rade v rámci bežného legislatívneho procesu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …