utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Charita vyzýva Európsku komisiu na podporu bezpečných a legálnych migračných kanálov do Európy

BRATISLAVA – Nová Európska komisia by mala podporovať spravodlivé politiky, ktoré posilňujú bezpečné a legálne migračné kanály do Európy. Má tiež zabezpečiť, aby európske politiky nenarúšali regionálnu mobilitu v iných častiach sveta. Pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov ju k tomu vyzvala Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Europa. Informovala o tom informovala hovorkyňa SKCH Monika Molnárová. Medzinárodný deň migrantov si spoločnosť každoročne pripomenula 18. decembra.

Cieľom európskych migračných politík by podľa charity mala byť spolupráca s rozvojovými krajinami a podpora ich potenciálu. „Nemalo by to však byť preto, aby sme sa mali my tu v Európe dobre vďaka oslabeniu migračných kanálov, ale prioritou by pre nás mali byť naše dobré úmysly. Tvorcovia politík Európskej únie musia tiež zabezpečiť, aby ich migračné politiky nepoškodzovali regionálnu mobilitu inde a neoslabovali rozvoj globálneho Juhu,“ zdôrazňuje SKCH. Dodáva, že migranti a migrácia môžu významne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Ukazuje to aj séria publikácií o silných prepojeniach medzi migráciou a rozvojom s názvom „Spoločný domov“, ktorú nedávno vydala sieť Caritas Europa.

Publikácia konštatuje, že migranti disponujú potrebnými zručnosťami, podporujú inovácie a nahrádzajú chýbajúcu domácu pracovnú silu a odbornosť. „Viacerí pracujú ako poradcovia a špecialisti vo svojich profesiách a dosahujú vynikajúce výsledky na národnej aj medzinárodnej úrovni. V posledných rokoch sa tiež ukázalo, že zamestnávanie cudzincov je jedným z najdôležitejších riešení nedostatku pracovných síl v SR. Ako podnikatelia migranti vytvárajú podniky a nové pracovné miesta v rôznych odvetviach. Príspevky zamestnaných migrantov do sociálneho systému ďaleko presahujú ich využívanie sociálnych dávok, zo mzdy cudzinca získava štát benefity v podobe daní a odvodov,“ objasňuje publikácia Náš spoločný domov. Podľa výpočtov, ktoré uvádza, tak pri 60-tisícoch zamestnaných cudzincov na Slovensku (približný stav v roku 2017) a ich priemernej hrubej mzde tisíc eur získava štát na daniach a odvodoch 175-miliónov eur ročne.

Viac..  Slovensko žiada Európsku komisiu o dodatočné zdroje na riešenie utečeneckej krízy

Zdôrazňuje tiež, že prinášajú nový pohľad na riešenie každodenných problémov a podporujú kultúrnu diverzitu na Slovensku najmä v oblasti medziľudských vzťahov, napríklad cez zmiešané manželstvá. „Viacerí migranti sú aktívni aj v spoločenskom priestore alebo ako kandidáti do obecných zastupiteľstiev či parlamentu,“ píše sa v publikácii. Zistenia série publikácií Caritas Europa Spoločný domov poukazujú na potenciál migrácie ako hybnej sily rozvoja v Európe, ale aj mimo nej, a to v rôznych oblastiach: od vytvorenia pracovných miest cez sociálne zabezpečenie, finančné prostriedky posielané migrantmi ich rodinám doma, politiku a medzinárodnú spoluprácu, ale aj umenie či kultúru.

Medzinárodný deň migrantov si spoločnosť pripomína od roku 2000 na podnet Valného zhromaždenia OSN. Ide o pripomienku medzinárodného dohovoru o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodín, ktorú OSN prijalo v tento deň v roku 1990.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …