utecenci, azyl
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Na podporu infocentra pre migrantov pôjde milión eur


BRATISLAVA – Fungovanie Migračného informačného centra na podporu integrácie cudzincov na Slovensku podporí dotácia vo výške 1 002 314 eur. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv, 75 percent z tejto sumy pochádza zo zdrojov Európskej únie, konkrétne Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Zvyšné finančné prostriedky zo svojej rozpočtovej kapitoly zabezpečí ministerstvo vnútra.

Fungovanie centra zabezpečuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). „Migračné informačné centrum IOM (MIC) je v podmienkach SR prvým a doteraz jediným poradensky – informačným centrom poskytujúcim komplexné služby pre cudzincov ‚pod jednou strechou’ v oblasti právneho, pracovného a integračného poradenstva, kurzov slovenského jazyka, rekvalifikácie a inklúzie na trh práce ako aj podpory komunitného života cudzincov. Predkladaný projekt umožňuje zabezpečiť kontinuitu komplexných služieb MIC pre cudzincov na celom území SR. Jedinečnosť služieb a expertíza MIC podporujú efektívnu integráciu cudzincov žijúcich v SR prostredníctvom poskytovania komplexného poradenstva a zabezpečujú sociálnu, ekonomickú a kultúrnu integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín so špecifickým zameraním na zraniteľné skupiny,“ uvádza ministerstvo.

Hlavným prínosom fungovania centra je podľa IOM zvýšenie informovanosti cudzincov žijúcich na Slovensku prostredníctvom poskytovania komplexného poradenstva a služieb. Tiež im umožňuje získať znalosti potrebné pre efektívnu sociálnu, ekonomickú integráciu prostredníctvom jazykového a sociokultúrneho vzdelávania. Medzi cieľmi fungovania centra je takisto zlepšenie sociálnej a ekonomickej integrácie a prístupu cudzincov na trh práce prostredníctvom zvyšovania odbornej prípravy a rekvalifikácie. Centrum svoje aktivity vykonáva na území všetkých samosprávnych krajov. Dotácia má prispieť k fungovaniu centra v období od januára 2020 do konca decembra 2021.

Viac..  Michal Šimečka: Eduard Heger by sa mal zastať prezidentky v spore s Matovičom

V zmluve o poskytnutí dotácie sa konštatuje, že od vstupu do EÚ v roku 2004 počet cudzincov legálne žijúcich na Slovensku narástol šesťnásobne, z 22 108 cudzincov v roku 2004 na 121 264 v roku 2018. „Cudzinci dnes v SR tvoria 2,2 percenta populácie a ich počet kontinuálne rastie, v roku 2018 o 16 813 viac ako rok predtým, čo predstavuje nárast o 16 %. Uvedené migračné trendy vedú k väčšej kultúrnej diverzite a zvyšujú dopyt nielen po efektívnych integračných opatreniach, ale aj dostupných službách pre cudzincov,“ uvádza sa v dokumente.

Projekt MIC podľa IOM zabezpečuje komplexné integračné poradenstvo nadväzujúce na 13-ročné skúsenosti centra v poskytovaní integračných služieb cudzincom na Slovensku. „MIC počas svojej činnosti poskytlo bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo vyše 25 000 klientom a ich rodinám v hlavných oblastiach života na Slovensku, ako sú pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a podobne. Klienti MIC pochádzali z viac ako 160 krajín, najviac z Ukrajiny, Ruska, Srbska, Indie, Iránu a USA,“ uzatvára dokument.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V. Remišová: Národné záujmy Slovenska a Česka bude v EÚ počuť silnejšie, dohodli sme spoločný postup

Spoločne dokážeme viac – na rokovaní v Brne to vo štvrtok zdôraznili vicepremiérka Veronika Remišová …