spotrebitel
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ reaguje na problém potravinových podvodov

Rada prijala závery o ďalších krokoch na zlepšenie riešenia podvodných praktík v agropotravinovom reťazci a odrádzania od nich.

Rada vo svojich záveroch pripomína, že celkovým cieľom politík EÚ v oblasti zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa je vysoká úroveň ochrany, a uznáva, že súčasný právny rámec EÚ na riešenie potravinových podvodov je primeraný.

Rada však zdôrazňuje, že na boj proti potravinovým podvodom je potrebná nepretržitá a posilnená medziodvetvová spolupráca. Táto spolupráca by mala zahŕňať nielen kontrolné orgány v oblasti potravín a krmív, ale aj orgány, ktoré sú zapojené do boja proti finančnej trestnej činnosti, daňové a colné orgány, políciu a prokuratúru a ďalšie orgány presadzovania práva. V tejto súvislosti Rada vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili primerané zdroje na zabezpečenie účinného vykonávania súčasných právnych predpisov EÚ prostredníctvom zlepšenia spoločného výkladu kritérií, ktorými sa určujú potravinové podvody.

Viac..  Starina zásobuje vodou dva kraje, viaceré obce ale nemajú ani vodovod. Pomôžu aj eurofondy

Rada tiež zdôrazňuje, že je potrebné podporovať zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov a pokračovať v rozširovaní odbornej prípravy zameranej na boj proti potravinovým podvodom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Je dobre, že vakcíny zabezpečuje Únia, naša vláda by to nezvládla

Poslanci Európskeho parlamentu sa budú na úvod utorňajšieho plenárneho zasadnutia zaoberať dostupnosťou vakcín. Európska komisia …