spotrebitel
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ reaguje na problém potravinových podvodov

Rada prijala závery o ďalších krokoch na zlepšenie riešenia podvodných praktík v agropotravinovom reťazci a odrádzania od nich.

Rada vo svojich záveroch pripomína, že celkovým cieľom politík EÚ v oblasti zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa je vysoká úroveň ochrany, a uznáva, že súčasný právny rámec EÚ na riešenie potravinových podvodov je primeraný.

Rada však zdôrazňuje, že na boj proti potravinovým podvodom je potrebná nepretržitá a posilnená medziodvetvová spolupráca. Táto spolupráca by mala zahŕňať nielen kontrolné orgány v oblasti potravín a krmív, ale aj orgány, ktoré sú zapojené do boja proti finančnej trestnej činnosti, daňové a colné orgány, políciu a prokuratúru a ďalšie orgány presadzovania práva. V tejto súvislosti Rada vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili primerané zdroje na zabezpečenie účinného vykonávania súčasných právnych predpisov EÚ prostredníctvom zlepšenia spoločného výkladu kritérií, ktorými sa určujú potravinové podvody.

Viac..  Eugen Jurzyca: Vodovodná infraštruktúra je základným statkom, prístup k nej majú mať všetci v EÚ

Rada tiež zdôrazňuje, že je potrebné podporovať zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov a pokračovať v rozširovaní odbornej prípravy zameranej na boj proti potravinovým podvodom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …