vcely
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

V EÚ vzrástol počet včelstiev a včelárov

Európska komisia uverejnila svoju správu o vykonávaní včelárskych programov EÚ. Jedným z jej kľúčových zistení je, že počet včelstiev a včelárov v EÚ vzrástol, vďaka čomu sa v období 2014 až 2018 zvýšila produkcia medu v EÚ o 16 %.

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski v tejto súvislosti vyhlásil: Sektor včelárstva zohráva kľúčovú úlohu v kontexte poľnohospodárstva a celkovo biodiverzity. Musíme podporovať včelárov v celej EÚ, a preto som veľkým zástancom toho, aby Komisia vo svojom ďalšom návrhu rozpočtu na poľnohospodárstvo zvýšila finančnú pomoc zo zdrojov EÚ na budúce trojročné včelárske programy zo 120 miliónov EUR na 180 miliónov EUR.“

Uverejnená správa ponúka prehľad o sektore a vykonávaní podporných opatrení, ktoré sú súčasťou včelárskych programov EÚ.

Za rok 2018 sa v EÚ zaznamenalo 17,5 milióna úľov, o ktoré sa stará 650 000 včelárov, a produkcia medu sa pohybovala na úrovni 280 000 ton. Včelári pôsobia vo všetkých členských štátoch EÚ, pričom Európska únia je druhým najväčším výrobcom medu na svete.

EÚ spolufinancuje včelárske programy, ktoré sa zostavujú na vnútroštátnej úrovni v spolupráci s daným sektorom a s cieľom zlepšiť tak podmienky preň, ako aj odbyt jeho výrobkov. Programy trvajú vždy tri roky. Príspevok zo zdrojov EÚ v rokoch 2017 – 2019 predstavoval 36 miliónov EUR a vnútroštátne fondy dostupnú sumu zdvojnásobili. Na obdobie 2020 – 2022 sa príspevok zo zdrojov EÚ zvýšil z 36 miliónov EUR na 40 miliónov EUR. Rozpočtové prostriedky sa každému členskému štátu prideľujú na základe počtu včelstiev nahlásených EÚ.

Viac..  Jednotná nabíjačka: europoslanci sa dohodli na návrhu na zníženie množstva elektroodpadu

Spomedzi ôsmich opatrení, na ktoré v rámci programov včelárstva možno poskytovať podporu, plynulo v roku 2018 najviac dostupných kombinovaných prostriedkov (takmer 60 %) na technickú pomoc (napríklad na odbornú prípravu, podporu nákupu technického vybavenia, podporu mladým včelárom) a na boj proti škodcom včelstiev. Vyše 30 % kombinovaného rozpočtu plynulo na obnovenie stavu včelstiev a pomoc pri riadení presunov včelstiev počas obdobia kvitnutia. Medzi ostatné opatrenia patria napríklad aplikovaný výskum, analýzy včelích produktov, zlepšovanie produktov a monitorovanie trhu.

Pokiaľ ide o návrhy SPP na obdobie po roku 2020, Komisia navrhla zahrnúť včelárske programy do strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Tieto plány sa zostavujú na vnútroštátnej úrovni, pričom členské štáty si v nich určujú, ako plánujú dosiahnuť ciele SPP. Vďaka tomu sa zvýši viditeľnosť sektora včelárstva a zároveň zabezpečí jeho prínos k dosahovaniu celkových cieľov SPP, a to aj cieľov opatrení v oblasti klímy.

V záujme priebežnej realizácie a podpory budú tieto programy pre členské štáty zároveň povinné.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …