stefanec
Ivan Štefanec, europoslanec /KDH, EPP/. PHOTO: EPP-Press-Photo

Ivan Štefanec: Európska únia by mala viac podporovať slobodné profesie

V stredu sa na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli uskutočnilo podujatie na tému slobodných povolaní a ich podpory v rámci jednotného trhu Európskej únie. Vystúpil na ňom aj europoslanec a a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH). Zdôraznil, že slobodné povolania tvoria čoraz väčšiu a dôležitejšiu časť európskej ekonomiky a je potrebné na ne brať zreteľ aj pri tvorbe legislativy.
“Koncept veľkých firiem so stovkami a tisíckami zamestnancov je už čoraz viac nahrádzaný inými formami zamestnávania. Sú to práve odvetvia, pre ktoré je typický vysoký stupeň kreativity, mobiity a vlastnej iniciatívy, kde sa uplatňujú tieto nové formy zamestnávania. Je pravdou, že európska a ani národné legislatívy na to nie sú zatiaľ príliš pripravené. Je našou úlohou to zmeniť a prispieť tak aj k vyššej konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva voči zvyšku sveta,” uviedol na podujatí Štefanec.
stefanec
Ivan Štefanec /tretí z pravej strany/ europoslanec /KDH, EPP/. PHOTO: EPP-Press-Photo
Viac..  Miriam Lexmann: Umožnime ľuďom pracovať na diaľku v iných členských štátoch EÚ

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Zjednodušíme výrobcom záťaž a lepšie ochránime spotrebiteľov

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa schválil jednoznačnou väčšinou návrh europoslanca a …